Elastyczna powłoka ochronno-dekoracyjna Izolex Izofol Dach szary 25 kg

Producent: IZOHAN
SKU: 710222250099

Akrylowa masa ochronno-dekoracyjna na różnego rodzaju pokryciach dachowych jak również obróbkach blacharskich

WŁAŚCIWOŚCI

  • Tworzy elastyczną powłokę
  • Odporny na działanie promieniowania UV
  • Dobrze przylega do podłoży, zwłaszcza pap
  • Przykrywa mikropęknięcia
  • Posiada właściwości tiksotropowe

 

437,50  355,69  netto

10 w magazynie

IZOFOL DACH przeznaczony jest do wykonywania elastycznych powłok ochronno-dekoracyjnych na różnego rodzaju pokryciach dachowych i obróbkach blacharskich.
Stosowany jest również jako powłoka ochronno-dekoracyjna elementów betonowych, murów, tynków. Może być aplikowany na powierzchnie o dowolnym spadku zapewniającym spływ wody.
IZOFOL DACH nie może być stosowany na materiały smołowe.
Powierzchniach wykonana z IZOFOL DACH nie jest przeznaczona do ruchu pieszego i innej komunikacji.

 

DANE TECHNICZNE

Barwa ceglasta, szara
Gęstość 1,30 g/cm3
Ilość warstw 2 – 3
Grubość związanej powłoki nie mniej jak 1 mm
Przerwy technologiczne pomiędzy nakładaniem warstw około 12 godzin
Pozostałość suchej masy nie mniej jak 60%
Metoda nakładania wałek malarski, pędzel, szczotka dekarska

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: RENOWACJA POKRYĆ DACHOWYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże wykonane z papy asfaltowej – musi być nośne, wolne od zanieczyszczeń, środków antyadhezyjnych. Stare warstwy papy o słabej przyczepności, kruche i łuszczące się należy usunąć. Ubytki uzupełnić papą zgrzewalną lub masą szpachlową np. ARBOLEX AQUA STOP tak, aby powierzchnia dachu była równa. Dachy wykonane z eternitu należy oczyścić z mchów, glonów, nalotów itp. Podczas czyszczenia dachów eternitowych przestrzegać przepisów BHP i ochrony środowiska dotyczących utylizacji odpadów zawierających azbest. Pokrycia dachowe wykonane z dachówki ceramicznej lub cementowej należy oczyścić z mchów, porostów i innych zanieczyszczeń utrudniających przyczepność powłoki. Połacie dachowe pokryte blachodachówką lub blachą trapezową należy oczyścić z luźnych pokryć malarskich, odtłuścić, usunąć ślady korozji i zabezpieczyć antykorozyjnie. Przygotowane chłonne podłoża należy zagruntować roztworem do gruntowania Gruntofol, a podłoża bitumiczne, blachy, papy i inne materiały nienasiąkliwe roztworem IZOFOL DACH z wodą w stosunku 1:5.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

IZOFOL DACH jest gotową do użycia masą uszczelniającą, którą przed użyciem należy dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego (250 – 300 obr./min) zwracając uwagę, aby nie napowietrzyć masy. W przypadku korzystania z produktu z różnych partii produkcyjnych, w celu uzyskania jednorodności koloru, należy produkt ze wszystkich partii dokładnie wymieszać w dużym pojemniku. Podczas dłuższego malowania należy mieszanie powtarzać co pewien czas.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

IZOFOL DACH należy nakładać w dwóch lub trzech warstwach (miejsca newralgiczne, podłoża o kolorze trudno kryjącym) za pomocą pędzla, szczotki dekarskiej lub wałka malarskiego. Przerwy w nakładaniu poszczególnych warstw powinny wynosić ok. 12 godzin. Przed nałożeniem kolejnej warstwy poprzednia warstwa musi związać. Grubość nakładanej jednorazowo warstwy nie powinna przekraczać 0,8 mm. Grubość powłoki należy kontrolować poprzez właściwe zużycie materiału lub specjalnym grzebieniem pomiarowym. W miejscach styków pion/poziom (np. połaci dachowej z kominem) zaleca się wzmocnić powłokę IZOFOL DACH wtapiając w pierwszą warstwę tkaninę techniczną (np. włókninę polipropylenową o gramaturze 50 – 60 g/m2), wywijając ją na odpowiednią wysokość. Przy wtapianiu tkaniny należy zwrócić uwagę na usunięcie pęcherzów powietrza i dokładne jej przesączenie masą, kolejną warstwę IZOFOL DACH w tym przypadku dopuszcza się położyć nie wcześniej niż po upływie 24 godzin.
Do masy nie dodawać żadnych substancji za wyjątkiem czystej, chłodnej wody do przygotowana roztworu gruntującego. Niska temperatura oraz wysoka wilgotność powietrza i podłoża znacznie wydłuża czas wiązania. Świeżą powłokę IZOFOL DACH podczas wiązania należy chronić przed zbyt szybkim odparowaniem wody, dużymi różnicami temperatury, kontaktem z wodą lub nadmierną wilgotnością oraz mrozem. Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.

NARZĘDZIA I CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Mieszadło wolnoobrotowe, pędzel, wałek malarski, szczotka dekarska. Związany materiał jest trudny do usunięcia, zaleca się mycie narzędzi wodą natychmiast po każdorazowym wykorzystaniu. W przypadku zaschnięcia masy czyścić mechanicznie.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania od +5°C do +30°C

ZUŻYCIE

Na jedną warstwę 0,8 – 1,2 kg/m2

OPAKOWANIA

Wiadra plastikowe: 25 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

IZOFOL DACH przechowywać w suchych i chłodnych pomieszczeniach (w temp. powyżej +5°C) w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Podczas przechowywania i transportu nie dopuszczać do przemrożenia produktu oraz długotrwałego narażenia na oddziaływanie wysokich temperatur i słońca.
Produkt jest wrażliwy na temperatury ujemne.
Okres przydatności wyrobu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

UWAGI

Prace prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi, instrukcją producenta, normami i przepisami BHP. Pozostałą zawartość produktu i pojemnik przekazać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia.
Przed użyciem zapoznać się ze szczegółowymi warunkami stosowania produktu. Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy.

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury 23°C±2°C i wilgotności względnej powietrza 55%. W innych warunkach czas wiązania (schnięcia) może ulec znaczącej zmianie.
Podane w niniejszej karcie zużycie produktu zależy od przygotowania podłoża.
Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu.