Środek do gruntowania i wzmacniania podłoży Stauber Prim V 5 L

Producent: STAUBER
SKU: 300314050099

Prosimy o kontakt w celu ustalenia dostępności i aktualnej ceny

Wodorozcieńczalny, bezrozpuszczalnikowy środek do gruntowania i wzmacniania podłoży pod materiał Stauber FLEX FDF

Stauber PRIM V jest jednoskładnikowym, bezzapachowym impregnatem o działaniu hydrofobowym i wzmacniającym. Po związaniu tworzy jednolitą powierzchnię przygotowaną do naniesienia powłoki izolacyjnej

 

WŁAŚCIWOŚCI

  • łatwy w aplikacji
  • dobrze penetrujący
  • ekologiczny

 

Stauber PRIM V jest środkiem gruntującym przed nałożeniem powłok na bazie dyspersji tworzyw sztucznych. Dedykowany szczególnie pod materiał Stauber FLEX FDF

  • Przeznaczony do gruntowania podłoży z materiałów bitumicznych ( poza smołą ), płyt włóknistocementowych, blach pokrytych powłoką antykorozyjną oraz podłoży mineralnych
  • Wiąże pyły, polepsza nośność i wyrównuje chłonność podłoży
  • Może być stosowany przy dachach o różnym nachyleniu także na powierzchniach pionowych

DANE TECHNICZNE

Baza dyspersja tworzywa sztucznego, dodatki sieciujące
Konsystencja płynna
Rozpuszczalniki brak
Gęstość ok. 1,02 g/cm3
Środek czyszczący w stanie świeżym woda
Powłoka związana do aplikacji następnej warstwy: po ok. 6 godzin (w temp. ok. 20 ˚C, wilgotność względna ok. 60%). Niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają proces schnięcia
Temperatura powietrza i obiektu podczas obróbki + 5°C do + 25°C

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: RENOWACJA POKRYĆ DACHOWYCHMATERIAŁY INIEKCYJNE – ODTWARZANIE IZOLACJI POZIOMEJ MURÓW

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, wolne od brudu, kurzu, luźnych elementów. Podłoże powinno być suche lub lekko wilgotne. W przypadku występowania pęcherzy w pokryciach bitumicznych rulonowych należy je bezwzględnie usunąć poprzez ich nacięcie oraz doklejenie

APLIKACJA

Materiał jest produkowany w postaci gotowej do użycia.

Materiał nakłada się za pomocą wałka, pędzla lub metodą natryskową (natrysk bezpowietrzny – airless). W przypadku starych podłoży najlepszy efekt uzyskujemy poprzez wcieranie materiału szerokim pędzlem. W przypadku aplikacji materiału natryskiem, wysokich temperatur aplikacji można rozcieńczyć materiał czystą wodą dodając 5 -10 % wody.
Czyszczenie narzędzi
Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Podczas nakładania, wiązania i wysychania wymagana jest minimalna temperatura materiału, otoczenia i podłoża: +5˚C. Nie pracować pod bezpośrednim działaniem nasłonecznienia, deszczu i wiatru oraz w temperaturach wyższych niż 35˚C. Materiał w stanie świeżym jest rozpuszczalny w wodzie, nie jest odporny na deszcz.

ZUŻYCIE

od ok. 0,15 l/m2 do ok. 0,20 l/m2, zależnie od rodzaju i chłonności podłoża. Ostateczne zużycie materiału zależy od warunków miejscowych i zaleca się je określić na podstawie prób wykonanych na reprezentatywnym podłożu.

OPAKOWANIA

Kanister 5 L.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Produkt przechowywać w temperaturze dodatniej, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych i wentylowanych pomieszczeniach, do 12 miesięcy od daty produkcji.

UWAGA

Postępowanie z odpadami
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych – płyn traktować jak farby wodorozcieńczalne, zaschnięte pozostałości i opakowania jak odpady domowe.

Podczas prac używać odpowiedniej odzieży i rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć obficie czystą zimną wodą. Po połknięciu lub kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem. Zgodnie z przepisami ADR produkt w transporcie jest wyrobem bezpiecznym.