Membrana poliuretanowo-bitumiczna Hyperdesmo PB Mono 20 kg

Producent: ALCHIMICA
SKU: 960102200099

HYPERDESMO®-PB Mono szybkowiążąca, jednoskładnikowa, a także tiksotropowa, hybrydowa powłoka poliuretanowo-bitumiczną. Produkt oparty na czystych elastomorowych, hydrofobowych, poliuretanowych żywicach wzbogacony o spolimeryzowany czysty bitum

WŁAŚCIWOŚCI

 • Doskonała przyczepność na niemal wszystkie powierzchnie, z użyciem i bez użycia podkładu gruntującego
 • Doskonała odporność termiczna, membrana nigdy nie mięknie – maksymalna temperatura szokowa 150 oC
 • Odporność na niskie temperatury: zachowuje wszystkie właściwości w temperaturze poniżej -40 oC
 • Wybitne właściwości fizyczne, wysoka rozciągliwość, odporność na darcie, wysoka odporność na tarcie

 

Hydroizolacja i ochrona:

 • Membrany asfaltowe (również do napraw),
 • Powierzchnie cementowe,
 • dachy,
 • lekkie dachy z blachy lub włóknocementu,
 • piwnice,
 • fundamenty,
 • zamknięte przestrzenie o wysokiej wilgotności.
 • Gips i płyty cementowe,

Niezalecany na powierzchnie o złej jakości.

 

DANE TECHNICZNE

W postaci płynnej (przed aplikacją):

Lepkość (Brookfield) 15-20.000 cP
Masa 1.28 gr/cm3
Temperatura ulatniania > 50 oC
Suchopyłość, @ 25oC) & 55% RH 1.00-2.00 h
Nałożenie drugiej warstwy 6-24 h

 

Membrana po związaniu:

Temperatura eksploatacyjna -40 do 80 oC
Max. temperature krótkookresowa (szkokowa) 150 oC
Twardość Shore A 35
Rozciągnięcie przy zerwaniu @ 23 oC 50 Kg/cm2
(5) (N/mm2)
Rozciągalność @ 23 oC > 400 %
Przylegalność do betonu Bez gruntu: >0.5 N/mm2
Z gruntem: >2 N/mm2
Odporność termiczna (200 dni @ 80 oC) zdany
QUV test przyspieszonego starzenia (4hr UV, @ 60 oC (UVB-Lamps) & 4h COND @ 50 oC) zdany
(1000 godzin)
Odporność chemiczna (Sodium Hypochlorite NaOCI 5% 10 dni) Bez zmian
Odporność na hydrolize (Potassium Hydroxide 8% 10 dni @ 50 oC) Bez zmian
H2O absorpcja (10 dni) < 1.5%

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY HYDROIZOLACJI NA BAZIE ŻYWIC POLIURETANOWYCH (JEDNO- I DWUKOMPONENTOWE ELASTYCZNE MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE)MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

HYPERDESMO®-PB-Mono wykazuje doskonałe właściwości przylegania do większości typów powierzchni, również bitumicznych, bez stosowania dodatkowych gruntów. Mimo to zalecane jest wykonanie aplikacji próbnej przed przystąpieniem do właściwej aplikacji. W razie potrzeby skontaktuj się z doradcą technicznym.
Parametry wymagane od powierzchni betonowej (standardowo):
• Twardość: R28 = 15Mpa.
• Wilgotność: W < 10%.
• Temperatura: 5-35 oC.
• Wilgotność względna: < 85%.
W razie niestandardowych aplikacji dobierz odpowiedni grunt:
Pomimo, że produkt cechuje się doskonałą przylegalnością do większości w praktyce spotykanych powierzchni, zastosowanie podkładu gruntującego może okazać się potrzebne:
Aquadur: gdy beton jest silnie wilgotny.
Microsealer-Pu: w przypadku betonu silnie porowatego

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Wyczyść powierzchnię stosując myjkę ciśnieniową, jeśli to możliwe. Usuń olej i inne tłuste zanieczyszczenia mogące upośledzić przylegalność. Mleczko cementowe, luźne element oraz fragment starych hydroizolacji należy usunąć. Uzupełnij nierówności i pęknięcia.

Nakładaj pędzlem, szpachlą lub natryskiem bezpowietrznym.

Wyczyść narzędzia i inne wyposażenie papierowymi ręcznikami, a następnie zastosuj rozpuszczalnik SOLVENT-01.

ZUŻYCIE

2 kg/m2 w jednej lub dwóch warstwach.

OPAKOWANIA

Pojemnik 20 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Produkt może być przechowywany minimum przez okres 6 miesięcy w oryginalnych zamkniętych pojemnikach.
Przechowywać w warunkach suchych, w temp. 5-25oC. Po otwarciu należy bezzwłocznie użyć.

UWAGI

Zawiera małe ilości palnych rozpuszczalników. Stosuj w warunkach dobrej wentylacji. Zakaz palenia w miejscu aplikacji. Jeśli aplikacja przebiega w zamkniętych pomieszczeniach użyj wentylatorów i masek węglowych. Pamiętaj, że opary rozpuszczalnika są cięższe od powietrza.

Produkty podobne