Obrzutka zgodna z wymaganiami WTA SP Prep 30 kg

Producent: REMMERS
SKU: 200400300099

SP Prep specjalna obrzutka zgodna z wymaganiami WTA o wysokiej przyczepności do podłoża, a także wysokiej odporności na siarczany

WŁAŚCIWOŚCI

  • Wysoka przyczepność do podłoża
  • Wysoka odporność na siarczany niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA)

 

170,40  138,54  netto

9 w magazynie

  • Przygotowanie podłoża przed nałożeniem tynków mineralnych
  • Wyrównywanie zróżnicowanej nasiąkliwości podłoża

DANE TECHNICZNE

Gęstość nasypowa około 1,7 kg/dm³
Zapotrzebowanie wody 6,0 l/30 kg
Głębokość wnikania wody około 1 h > 5 mm
Reakcja na ogień klasa A1
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach CS IV (średnio 9,0 N/mm²)

 

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

WYMAGANIA WOBEC PODŁOŻA

Nośne, czyste i wolne od pyłu.
Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego
Podłoże: chłonne i o niskiej wytrzymałości
Nanieść produkt jako warstwę sczepną, pokrywając > 50 % powierzchni.
Alternatywa: nanieść produkt jako szpachlówkę drapaną (warstwę sczepną).
Podłoże: mało nasiąkliwe
Obrzutkę z materiału SP Prep nanieść brodawkowato jako kryjącą warstwę sczepną.
Alternatywa: nanieść produkt jako szpachlówkę drapaną (warstwę sczepną).
Podłoże: mineralne szlamy uszczelniające
Obrzutkę zasadniczo nałożyć brodawkowo. Na ostatnią, jeszcze świeżą warstwę szlamu jako kryjącą 100% powierzchni warstwę sczepną.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU

Mieszanie
Do czystego pojemnika wlać wodę i dodać suchą zaprawę. Za pomocą odpowiedniej mieszarki intensywnie mieszać przez ok. 3 minuty do uzyskania jednorodnej, konsystencji nadającej się do użycia.

APLIKACJA

Warunki stosowania
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.
Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

Czas zdatności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C)
około 60 minut

Podłoża nasiąkliwe
Jako warstwę sczepną produkt narzucać siatkowo (pokrycie powierzchni: 50-70 %), przy grubości warstwy maksimum 5 mm.
Izolacja wewnętrzna i podłoża o małej nasiąkliwości
Produkt nakłada się kryjąco (100%) warstwą o grubości nie przekraczającej 5 mm. Przyczepność na gładkich i szczelnych powierzchniach poprawia się przez dodanie preparatu Remmers Haftfest.

Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy. Produktu nie należy stosować do wyrównania nierówności podłoża! Aplikacja tynku po 2-4 dniach

Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza). Nie stosować na podłożach zawierających gips!
Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.
Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%. Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!
Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%. Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

Narzędzia / czyszczenie
Mieszarka, kielnia, miotełka stalowa, rzutnica tynków, pistolet z lejkiem.
Narzędzia w stanie świeżym myć wodą.

Przechowywanie / trwałość
Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

ZUŻYCIE

Kryjąco 4 – 6 kg/m²

OPAKOWANIE worek papierowy 30 kg