Mineralny tynk drobnoziarnisty SP Top Q2 25 kg

Producent: REMMERS
SKU: 200408250099

Paroprzepuszczalny, mineralny tynk drobnoziarnisty, do obróbki ręcznej, jak również maszynowej. Stosowany jako tynk powierzchniowy i cienkowarstwowy

WŁAŚCIWOŚCI

  • Działa hydrofobizująco
  • Przepuszcza parę wodną
  • Odporność na wodę i czynniki klimatyczne, w tym mróz
  • Zdatność do obróbki ręcznej i maszynowej
  • Podatność na filcowanie

 

206,00  167,48  netto

10 w magazynie

Jako tynk powierzchniowy i cienkowarstwowy

 

DANE TECHNICZNE

Gęstość nasypowa oloło 1,2 kg/dm³
Zapotrzebowanie wody 6,0 l /25 kg
Współczynnik nasiąkliwości w24 ≤ 0,5 kg/(m²•h0,5 )
Reakcja na ogień klasa A1
Wytrzymałość na ściskanie CS II (1,5 – 5,0 N/mm²)
Gęstość objętościowa związanej zaprawy około 1,3 kg/dm³
Uziarnienie < 0,5 mm

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być nośne, czyste i wolne od pyłu.
Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego. Hydrofobowe podłoże należy wstępnie zmoczyć zmiękczoną wodą.

APLIKACJA

Przygotowanie produktu
Do czystego pojemnika wlać wodę i dodać suchą zaprawę. Za pomocą odpowiedniej mieszarki intensywnie mieszać przez ok. 3 minuty do uzyskania jednorodnej, konsystencji nadającej się do użycia.

Sposób stosowania
Czas zdatności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C) – około 2 godzin.
Produkt nakładać odpowiednimi narzędziami jako warstwę kontaktową.
Produkt nakładać warstwą o pożądanej grubości i natychmiast wygładzać. Ściągnąć na gładko za pomocą odpowiedniego narzędzia. Po związaniu powierzchnię wykończyć za pomocą pacy gąbkowanej.

Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy. Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem. Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału. W narożnikach otworów budowli należy wbudować dodatkowe zbrojenie przekątne.
Nie należy przerywać pracy podczas aplikacji powłoki na jednej powierzchni Dla uniknięcia powstawania śladów łączenia na większych powierzchniach złożonych z kilku pól aplikację należy prowadzić na wszystkich polach równocześnie. Na powierzchniach sąsiadujących ze sobą należy stosować materiał pochodzący z tej samej partii produkcyjnej. Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

Narzędzia w stanie świeżym myć wodą.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.
Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

ZUŻYCIE


Około 1,3 kg/m²/mm; średnio do około 3,5 kg/m²
Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

OPAKOWANIA

worek papierowy 25 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

UWAGA

Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza). Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%. Nie stosować na podłożach zawierających gips! Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.
Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!
Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie. Podczas planowania i realizacji należy przestrzegać informacji zawartych w dostępnych w każdym z przypadków świadectw z badań.

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.