Tynk renowacyjny SP Top White 20 kg

Producent: REMMERS
SKU: 200402200099

SP Top White biały tynk renowacyjny o wysokiej przepuszczalności pary wodnej. Służy do renowacji starych, zawilgoconych murów obciążonych szkodliwymi solami, a także przyspiesza schnięcie muru

WŁAŚCIWOŚCI

 • Wysoka odporność na siarczany niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA)
 • Wysoka przepuszczalność pary wodnej
 • Wysoka zdolność magazynowania soli
 • Hydrofobizuje pory
 • Wzmocniony włóknami
 • Przyspiesza schnięcie
 • Grubość pojedynczej warstwy może wynosić do 30 mm.
 • Możliwość nakładania maszynowego

 

111,40  90,57  netto

7 w magazynie

 • Do powierzchni wewnętrznych ścian w piwnicach i starych budynkach a także do elewacji budynków historycznych i zabytkowych
 • Do naprawy i renowacji wilgotnych, obciążonych szkodliwymi solami powierzchni ścian i murów
 • W przypadku wysokiego obciążenia solami stosowany z tynkiem podkładowym Remmers SP Levell
 • Może być nakładany jednowarstwowo jako tynk podkładowy i wierzchni

 

DANE TECHNICZNE

Gęstość nasypowa ok 0,9 kg/dm³
Zapotrzebowanie wody ok. 5,8-6,0 l / 20 kg
Głębokość wnikania wody h < 5 mm
Reakcja na ogień klasa A1
Wytrzymałość na ściskanie CS II (średnio 1,5 – 5,0 N/mm²)
Nasiąkliwość kapilarna w24 ≥ 0,3 kg/m²
Przepuszczalność pary wodnej μ ≤ 15
Kolor Altweiß

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

WYMAGANIA WOBEC PODŁOŻA

Nośne, czyste i wolne od pyłu.
Tynki i powłoki należy starannie usunąć do wysokości co najmniej 80 cm powyżej strefy zniszczeń. Zmurszałe spoiny wydrapać na głębokość 2 cm. Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego
Podłoże: chłonne i o niskiej wytrzymałości
Nanieść produkt jako warstwę sczepną, pokrywając > 50 % powierzchni.
Alternatywa: nanieść produkt jako szpachlówkę drapaną (warstwę sczepną).
Podłoże: mało nasiąkliwe
Obrzutkę z materiału SP Prep nanieść brodawkowato jako kryjącą warstwę sczepną.
Alternatywa: nanieść produkt jako szpachlówkę drapaną (warstwę sczepną).
Podłoże: mineralne szlamy uszczelniające
Obrzutkę zasadniczo nałożyć brodawkowo. Na ostatnią, jeszcze świeżą warstwę szlamu jako kryjącą 100% powierzchni warstwę sczepną.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU

Mieszanie
Do czystego pojemnika wlać wodę i dodać suchą zaprawę. Za pomocą odpowiedniej mieszarki intensywnie mieszać przez ok. 3 minuty do uzyskania jednorodnej, konsystencji nadającej się do użycia. Czas dojrzewania: około 2 minut. Produkt jeszcze raz wymieszać.
W przypadku maszyn tynkarskich odpowiednią ilość wody do regulacji konsystencji należy ustalić na miejscu.

APLIKACJA

Warunki stosowania
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.
Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

Czas zdatności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C)
około 60 minut

Produkt nakładać odpowiednimi narzędziami lub maszyną.
Układanie pojedynczymi warstwami
Grubość warstwy przy aplikacji jednowarstwowej: 15 – 30 mm Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.
Układanie dwuwarstwowe
Za pomocą grzebienia tynkarskiego nadać pierwszej warstwie chropowatość. Drugą warstwę nakładać po wystarczającym wyschnięciu pierwszej. Tkaninę zbrojącą należy wbudować na głębokości równej jednej trzeciej grubości tynku. Pasy tkaniny powinny się nakładać na szerokości około 10 cm. Grubość pojedynczej warstwy: 15 do 30 mm.
Powierzchnię ściągnąć za pomocą aluminiowej łaty do tynków. Po związaniu powierzchnię wykończyć za pomocą pacy gąbkowanej. Po wystarczającym wyschnięciu powierzchnię należy za pomocą zdzieraka kratowego przygotować do nałożenia kolejnych warstw.

Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy. W przypadku krytycznych podłoży (bardzo nierównych i/lub jamistych) zalecamy wbudowanie tkaniny zbrojącej w jednej trzeciej grubości warstwy tynku renowacyjnego. W narożnikach otworów budowli należy wbudować dodatkowe zbrojenie przekątne.
Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem. Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału.
Dla zapewnienia powodzenia renowacji należy stworzyć odpowiednie warunki wysychania, zgodnie z instrukcją WTA 2-9-04/D.

Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza). Nie stosować na podłożach zawierających gips!
Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.
Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%. Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!
Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%. Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

Narzędzia / czyszczenie
Mieszarka, kielnia, paca stalowa, paca drewniana, paca z tworzywa sztucznego, odpowiednie maszyny.
Narzędzia w stanie świeżym myć wodą.

Przechowywanie / trwałość
Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

ZUŻYCIE

Ok. 8,5 kg/m²/cm grubości warstwy.
Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

OPAKOWANIE

worek papierowy 20 kg

UWAGI

Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.
Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu.
Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.