Zaprawa spoinowa o wysokiej odporności na siarczany Spiralankermortel M20 25 kg

Producent: REMMERS
SKU: 201028250099

Zdatna do aplikacji maszynowej zaprawa spoinowa o wysokiej odporności na siarczany, do osadzania kotew spiralnych

WŁAŚCIWOŚCI

  • Produkt jednoskładnikowy
  • Możliwość nakładania maszynowego
  • Dobra przyczepność do ścianek łączonego materiału
  • Wysoka odporność na siarczany niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA)
  • Materiał uszlachetniany tworzywem sztucznym

 

212,00  172,36  netto

15 w magazynie

Osadzanie kotew spiralnych do wzmacniania spękanych murów.

 

DANE TECHNICZNE

Zapotrzebowanie wody 14,0 – 14,5 % co odpowiada około 3,5 l/25 kg
Reakcja na ogień klasa A1
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach ≥ 20 N/mm²
Nadzór zewnętrzny WPK
Gęstość objętościowa świeżej zaprawy około 2,0 kg/dm³
Największe ziarno 1 mm

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być nośne, czyste i wolne od pyłu.

Głębokość spoin: co najmniej 6 cm.
Szlifowane ścianki łączonego materiału mogą prowadzić do odspojeń zaprawy.

APLIKACJA

Mieszanie
Do czystego pojemnika wlać wodę i dodać suchą zaprawę. Za pomocą odpowiedniej mieszarki intensywnie mieszać przez ok. 3 minuty do uzyskania jednorodnej, konsystencji nadającej się do użycia.
Czas dojrzewania: ok. 1 min.
Jeszcze raz wymieszać, w razie potrzeby dodając nieco wody.

Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy. Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

Narzędzia umyć wodą przed związaniem zaprawy.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

Otwartą, oczyszczoną spoinę należy wstępnie zmoczyć. Pierwszą warstwę zaprawy należy bez pozostawiania pustych miejsc wprowadzić w spoinę i centralnie wcisnąć kotwę spiralną Remmers Spiralanker. Następnie, nie pozostawiając pustych miejsc, świeże na świeże, nanieść drugą warstwę zaprawy, wypełniając 2 cm poniżej planowanej powierzchni końcowej i wykończyć za pomocą kleini-fugówki,
Czas oczekiwania przed nałożeniem kolejnych warstw: co najmniej 24 godziny.

ZUŻYCIE

około 1,7 kg/l wypełnianej przestrzeni
Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

OPAKOWANIA

worek 25 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

UWAGA

Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza). Nie stosować na podłożach zawierających gips!
Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.
Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.
Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.
Alkaliczne spoiwa mogą rozpuszczać metale nieżelazne.
Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie. Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.