Obrzutka pod tynki renowacyjne weber.san 950 25 kg

Producent: WEBER
SKU: 100950250099

Obrzutka pod tynki renowacyjne

weber.san 950 (Deitermann AS) jest specjalną, hydraulicznie wiążącą zaprawą stosowaną jako obrzutka poprawiająca przyczepność pod tynki.

WŁAŚCIWOŚCI

  • na bazie spoiw hydraulicznych
  • zarabiana tylko wodą

 

  • W systemie tynków renowacyjnych, pod tynk podkładowy weber.san 952 lub renowacyjny: weber.san 953 – jako obrzutka półkryjąca pokrywająca maksymalnie 50% powierzchni.
  • Jako obrzutka całopowierzchniowa na hydroizolacjach z mikrozapraw uszczelniających – np. weber.tec 930 lub weber. tec Supeflex D2.
  • Jako obrzutka (pierwsza warstwa) przy wykonywaniu tradycyjnych tynków cementowych lub cementowo-wapiennych.
  • Szczególnie zalecana do poprawiania przyczepności do podłoży betonowych.

 

DANE TECHNICZNE

Baza: cement, kruszywo, dodatki
Kolor: szary
Gęstość nasypowa suchej zaprawy: ok. 1,6 kg/dm3
Gęstość gotowej zaprawy: ok. 1,7 kg/dm3
Proporcje mieszania: 5 litry czystej wody na worek 25 kg
Temperatura aplikacji
(powietrza i podłoża):
od +5ºC do +25ºC
Nakładanie: kielnia, paca
Grubość nakładanej warstwy: od 3 do 6 mm
Czas obróbki: ok. 90 minut w temperaturze +20ºC
Dokumenty odniesienia: PN-EN 998-1
certyfikat WTA-2-9-04

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być mocne, nośne, stabilne, matowo-wilgotne oraz wolne od zanieczyszczeń. Luźne i niezwiązane fragmenty usunąć. Siatki zbrojące itp. elementy (np. kotwy), które w skrajnych przypadkach mogą być stosowane, muszą być odporne na korozję. Jeżeli weber.san 950 jest stosowany, jako obrzutka w systemie tynków renowacyjnych, stare tynki, wymalowania, itp. usnąć aż do uzyskania nośnego podłoża, do wysokości przynajmniej 80 cm powyżej widocznej linii uszkodzeń (zawilgoceń, zasoleń). Jeżeli to konieczne, zniszczony mur naprawić. Spoiny usunąć na głębokość ok. 2 cm. Powierzchnię muru oczyścić mechanicznie. Jeżeli na podłożu ma być wykonywana hydroizolacja z mikrozapraw uszczelniających, konieczne jest zamknięcie spoin – szczegóły patrz karta techniczna przewidzianej do zastosowania mikrozaprawy uszczelniającej). W przypadku wykonywania prac w piwnicach (wewnątrz pomieszczeń) na ścianach zewnętrznych (fundamentowych), konieczne jest przygotowanie w analogiczny sposób stref przyległych ścian lub sklepień (pas o szerokości przynajmniej 1 metra).

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Do czystego naczynia wlać 5 litrów czystej wody i wsypać 25 kg (1 worek) weber.san 950. Mieszać intensywnie, przez co najmniej 2 minuty aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Do mieszania można stosować betoniarki przeciwbieżne lub mieszarki (wiertarki) z mieszadłem łopatkowym lub koszyczkowym.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Obrzutkę weber.san 950 nakładać na przygotowane podłoże natychmiast po zarobieniu za pomocą kielni. Tynk nakładać po 1-2 dniach od momentu wykonania obrzutki. W systemie tynków renowacyjnych obrzutka musi być wykonana, jako półkryjaca, jej grubość nie może przekraczać 5 mm. Przy wykonywaniu obrzutki na hydroizolacji ze szlamu (np. weber.tec 930 lub weber.tec Supeflex D2 ) obrzutkę wykonać, jako pełnokryjącą, na wyschniętej (związanej) powłoce hydroizolacyjnej.
Narzędzia czyścić wodą przed związaniem zaprawy.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura podłoża i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosić od +5ºC do +25ºC. Świeżo nałożoną obrzutkę chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. Unikać silnego wiatru oraz bezpośredniego nasłonecznienia obrabianej powierzchni. W przeciwnym razie stosować odpowiednie zabiegi (osłonięcie plandekami, utrzmywanie w stanie wilgotnym).
Należy stosować się do zasad sztuki budowlanej.

ZUŻYCIE

• dla obrzutki półkryjącej (pokrywającej 50 % powierzchni) – 3 do 4 kg/m²
• dla obrzutki pokrywającej 70 % powierzchni – ok.5 kg/m2
• dla obrzutki całopowierzchniowej – ok. 7 kg m2

OPAKOWANIA

worek 25 kg, paleta 1050 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 1 miesiąca.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegajace pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachalapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z oodpwiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebiezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.