Tynk wygładzający weber.san 956 25 kg

Producent: WEBER
SKU: 100956250099

weber.san 956 (Deitermann FP) jest dyfuzyjnym, drobnoziarnistym tynkiem mineralnym do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

WŁAŚCIWOŚCI

  • dyfuzyjność
  • podwyższona odporność na grzyby pleśniowe
  • odporność na mróz i warunki atmosferyczne
  • możliwośc nakładania mechanicznego
  • maksymalne uziarnienie kruszywa 0,6 mm

 

weber.san 956 stosowany jest, jako:

  • drobnoziarnisty tynk, szczególnie do wyrównywania i wygładzania w systemie renowacji zawilgoconych i zasolonych murów. Nakładany jest na szary – weber.san 953 (DEITERMANN SP)
  • jako warstwa wygładzająca tradycyjnych tynków na bazie wapna i/lub cementu
  • do napraw powierzchniowych sztukaterii

Po zakończeniu zabiegów pielęgnacyjnych oraz jego całkowitym wyschnięciu może być pokrywany dyfuzyjną powłoką malarską weber.san Silicatfarbe (Eurolan Silikat).

 

DANE TECHNICZNE

Baza: wapno hydrauliczne, kruszywo, dodatki
Kolor: biały
Konsystencja: plastyczna
Gęstość nasypowa suchej zaprawy: ok. 1,4 kg/dm3
Gęstość gotowej zaprawy: ok. 1,7 kg/dm3
Proporcje mieszania: 6,5 – 6,75 litra czystej wody na worek 25 kg
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +5ºC do +30ºC
Nakładanie: za pomocą kielni ze stali szlachetnej, szpachelka, paca pokryta filcem lub gąbką (pianką)
Grubość nakładanej warstwy: od 3 do 5 mm
Porównawczy opór dyfuzyjny SD: < 0,2 m
Czas obróbki: ok. 120 minut w temperaturze +20ºC i 60% wilgotności względnej powietrza
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 1,5 N/mm2
Dokumenty odniesienia: PN-EN 998-1
certyfikat WTA-2-9-04

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być mocne, nośne, stabilne oraz wolne od zanieczyszczeń. Tynk renowacyjny weber.san 953 (Deitermann SP) stanowiący podłoże musi być całkowicie wyschnięty. Przed nakładaniem weber.san 956 podłoże należy zwilżać wodą.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Do czystego naczynia wlać 6,5 – 6,75 litra czystej wody i wsypać 25 kg (1 worek) weber.san 956. Mieszać intensywnie, przez co najmniej 3 minuty aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Do mieszania można stosować betoniarki przeciwbieżne lub mieszarki (wiertarki) z mieszadłem łopatkowym.

APLIKACJA

Tynk weber.san 956 nakładać na zwilżone podłoże. Po ok. 15 minutach naniesioną warstwę tynku należy przetrzeć i wygładzić lekko wilgotną gąbką. Występujące smugi można po krótkim czasie usunąć za pomocą lekko wilgotnej pacy z pianki.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura podłoża i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosić od +5°do +30°C. Świeżo nałożony tynk chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. Unikać silnego wiatru oraz bezpośredniego nasłonecznienia obrabianej powierzchni. W przciwnym razie stosować odpowiwdnie zabiegi (osłonięcie siatkami, utrzymanie w stanie wilgotnym).

ZUŻYCIE

• ok. 4,0 kg/m2 – na warstwę o grubości 3 mm
• ok. 6,5 kg/m2 – na warstwę o grubości 5 mm

OPAKOWANIA

worek 25 kg, paleta 1050 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu zużyć w ciągu 1 miesiąca

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąc działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.