Wysokoparoprzepuszczalna farba silikatowa weber.san Silikatfarbe biały 15 L

Producent: WEBER
SKU: 101377150099

Wysokoparoprzepuszczalna farba silikatowa

weber.san Silicatfarbe (Eurolan Silicat) jest gotową do użytku, mineralną farbą, przeznaczoną do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.

WŁAŚCIWOŚCI

  • wysokoparoprzepuszczalna
  • o podwyższonej odporności na grzyby pleśniowe
  • odporna na czynniki chemiczne
  • niebrudząca się
  • zmywalna i trwała
  • o wysokiej zdolności krycia

 

  • Do wymalowań ochronno-dekoracyjnych w pracach związanych z renowacją zabytków.
  • Do wymalowań ochronnych na podłożach takich jak: tynk cementowy, tynk wapienny, tynk wapienno-cementowy, cegła silikatowa, beton, stare powłoki mineralne.
  • Do wymalowań ochronno-dekoracyjnych na tynku renowacyjnym.

 

DANE TECHNICZNE

Skład: szkło wodne, pigmenty, aktywne i pasywne środki wypełniające
Rozpuszczalniki brak
Kolor biały
Konsystencja odpowiednia do malowania
Gęstość ok. 1,5 kg/dm³
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) od + 5°C do +30°C
Czas schnięcia ok. 12 godzin w temperaturze +20°C

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Stare wymalowania olejne, lakierowe, kauczukowo-lateksowe i dyspersyjne jak również warstwy wykończeniowe z materiałów na bazie gipsu usunąć. Podłoże musi być mocne, nośne, stabilne oraz wolne od zanieczyszczeń. Przed wykonaniem wymalowania podłoże zagruntować farbą weber.san Silicatfarbe rozcieńczona czystą wodą w proporcji od 5:1 do 1:1 (objętościowo).

Farbę przemieszać bezpośrednio przed zastosowaniem.

APLIKACJA

Wymagane powłoki: gruntowanie, 1-2 powłoki kryjące.
Sposób nakładania: pędzlem, wałkiem, aparatem natryskowym
Czas schnięcia: co najmniej 12 godzin
weber.san Silicatfarbe jako powłokę należy stosować nierozcieńczony. Przy bardzo szorstkich podłożach mogą być potrzebne dwie warstwy kryjące. Czas oczekiwania między położeniem jednej i drugiej warstwy wynosi, co najmniej 12 godzin. weber.san Silicatfarbe rozprowadza się pędzlem, wałkiem i urządzeniami natryskowymi. Wielkość dysz urządzenia natryskowego powinna wynosić 0,56 mm. Podczas przerw w pracy należy urządzenia włożyć do wody, a po pracy umyć wodą. Narzędzia czyścić czystą wodą przed wyschnięciem farby (po wyschnięciu mechanicznie).

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura podłoża i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosić od +5°C do +30°C.
Pokrywane powierzchnie w czasie aplikacji i co najmniej 12 godzin potem muszą być zabezpieczone przed deszczem i wilgocią. Świeżo nałożoną powłokę weber.san Silicatfarbe należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. Unikać silnego wiatru oraz bezpośredniego nasłonecznienia obrabianej powierzchni. W przeciwnym razie stosować odpowiednie zabiegi (np. osłonięcie siatkami).

ZUŻYCIE

• gruntowanie: ok. 100-150 ml/m²
• warstwa kryjąca: ok. 200-350 ml/m² na jedną powłokę, w zależności od szorstkości podłoża

OPAKOWANIA

wiadro 15 litrów, paleta 360 litrów

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem.

UWAGA

Skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Nie mieszać z innymi farbami.