Powłoka gruntująca do drewna Isoliergrund RAL 9016 2,5 L

Producent: REMMERS
SKU: 203440025099

Specjalistyczna wodna powłoka, przeciwdziałająca przebijaniu zawartych w drewnie garbników

WŁAŚCIWOŚCI

  • Materiał silnie kryjący
  • Powłoka odporna na wpływ czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność drewna
  • Ogranicza zażółcenie drewna powodowane przez rozpuszczalne w wodzie garbniki na jasnych powłokach nawierzchniowych

 

  • Jako powłoka gruntująca i międzywarstwowa
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
  • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
  • Nie stosować na świeżo impregnowanym drewnie. Przestrzegać zalecanych czasów utrwalania.

 

DANE TECHNICZNE

Gęstość (20 °C) 1,30 g/cm³
Lepkość ok. 1500 – 2000 mPa s
Zapach słaby, po wyschnięciu brak zapachu (łagodny)

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

 

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Wymagania wobec podłoża
Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 – 15 %
Drewniane elementy budowlane w ograniczonym zakresie i: maksymalna dopuszczalna wilgotność wynosi 18%

Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć. Zszarzałe i zwietrzałe powierzchnie drewna należy zeszlifować do nośnego podłoża. Luźne i spękane sęki jak również otwarte gniazda żywicy należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiednich środków (np. produktu Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik). Drewno stosowane na zewnątrz, które ma być chronione przed sinizną i zgnilizną, należy uprzednio zabezpieczyć środkiem Holzschutz-Grund* (nie dotyczy drewna stosowanego w pomieszczeniach).
Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Materiał gotowy do stosowania. Materiał starannie rozmieszać.
Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Materiał należy stosować w stanie nierozcieńczonym.
Tolerancję z podłożem oraz skuteczność działania izolującego należy sprawdzić poprzez wykonanie powierzchni próbnej.
W przypadku stosowania we wnętrzach należy zapewnić odpowiednią wentylację. Po wyschnięciu nałożyć 2 warstwę.
Natrysk metodą airless: dysza: 0,28 – 0,33 mm, ciśnienie materiału: 70 – 90 bar
Natrysk metodą airmix: dysza: 0,28 – 0,33 mm; ciśnienie materiału: 70 – 90 bar; ciśnienie powietrza osłonowego: 1 – 2 bar
Pistolet kubełkowy: średnica dyszy: 1,8 – 2,0 mm, ciśnienie powietrza: 2 – 2,5 bar
Po wyschnięciu kontynuować obróbkę.

Schnięcie
Powłoka wysycha wstępnie po ok: 1 godzinie
Zdatność do szlifowania osiąga po ok. 4 godz.
Nakładanie kolejnych warstw możliwe jest po ok. 12 godz.
Wartości sprawdzone w praktyce w temp.20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.
Niedotrzymywanie zalecanych czasów schnięcia powoduje gorszą skuteczność izolacji. Niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia oraz pogorszenie skuteczności działania izolującego.

W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność na warunki atmosferyczne powłoki może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów drzew, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. W tym miejscu należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych na konserwację i renowację. Można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (P80). W przypadku tych rodzajów drewna, w wersji po przetarciu, należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między przeglądami i renowacjami.

Narzędzia / czyszczenie Pedzel do akryli
Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń.
Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

ZUŻYCIE

2 x ok. 70 – 80 ml/m²
Nałożenie zbyt małej ilości materiału powoduje gorsze działanie izolujące.

OPAKOWANIA

pojemnik blaszany 2,5 L

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu – co najmniej 24 miesiące.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas aplikacji natryskowej niezbędne jest noszenie ochrony dróg oddechowych z filtrem cząsteczkowym P2 i okularów ochronnych. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i ubranie ochronne.

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa.
Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!