Impregnat lazurujący do drewna HK-lazura 3w1 antracytowy

Producent: REMMERS
SKU: Brak danych

Silnie chroniąca przed wilgocią lazura klasy premium, do drewna stosowanego na otwartej przestrzeni

WŁAŚCIWOŚCI

 • 3 w 1: impregnat, powłoka gruntująca i lazura
 • Ochrona drewna przed wilgocią i promieniowaniem UV
 • Efekt impregnujący: wysycenie drewna, zabezpieczające przed wilgocią
 • Powłoka przepuszczająca parę wodną: wilgoć może się ulatniać, działa hydrofobizująco: mokre powierzchnie szybko wysychają
 • W połączeniu z ochroną konstrukcyjną ogranicza niebezpieczeństwo powstania zgnilizny
 • Podwyższona zawartość fazy stałej zabezpiecza przed żerowaniem os
 • Powłoka zabezpieczona przed pleśnią, glonami i sinizną
 • Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki
 • Lazura cienkowarstwowa, intensywne kolory, nie łuszczy się, poszczególne kolory produktu można wzajemnie łączyć (mieszać)
 • Do drewna stosowanego na zewnątrz
 • Drewno bez kontaktu z gruntem
 • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
 • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
 • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo (tylko jako podkład): np. do okien i drzwi.
 • Jako powłoka gruntująca, międzywarstwa i powłoka końcowa

Nie nadaje się do pokrywania podłóg (tarasów, drewnianych podestów itp.)

 

DANE TECHNICZNE

Spoiwo żywica alkidowa
Gęstość (20 °C) ok. 0,87 g/cm³
Lepkość (w temp. 20 °C) ok. 80 s ISO 2431/3 mm
Pigmenty światłotrwałe pigmenty o wysokiej przezroczystości
Temperatura zapłonu > 60 °C
Zapach rozpuszczalnikowy, pow wyschnięciu – brak zapachu
Stopień połysku mat jedwabisty

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: LAZURY 3 W 1 DO DREWNA NA ZEWNĄTRZ

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 – 15 %
Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

Stare powłoki malarskie (np. lazury grubowarstwowe lub farby kryjące), korę, łyko i brud należy całkowicie usunąć. Luźne i spękane sęki jak również otwarte gniazda żywicy należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiednich środków, np. Verdünnung V 101, Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik.
Gładkie, oheblowane powierzchnie drewna należy w miarę możliwości oszlifować i oczyścić z pyłu przed nałożeniem powłoki, aby zapewnić lepsze przyjmowanie koloru przez podłoże.
Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Produkt gotowy do użycia

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić tolerancję materiału z podłożem oraz przyczepność. W razie nakładania następnych warstw z innych materiałów lakierniczych zaleca się sprawdzenie przyczepności.
Warianty bezbarwny, biały i hemlok można stosować wyłącznie na elementach nienarażonych na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych, jak np. podbitki dachowe itp. lub jako powłokę gruntującą.
W przypadku gatunków drewna o dużej zawartości rozpuszczalnych w wodzie garbników, jak np. dąb, czerwony cedr, afcelia, redwood itp. opady mogą spowodować ich wymywanie. Może to skutkować powstaniem przebarwień na jasnym murze lub tynku. Powierzchnie czołowych cięć drewna należy zamknąć warstwą Dauerschutz-Lasur UV w odpowiednim kolorze (nanieść co najmniej 2 warstwy). Dolne powierzchnie cięć czołowych drewna należy podciąć, aby uzyskać okapnik.
Każda warstwa lazury powoduje wzmocnienie koloru i połysku.

Schnięcie
Ok. 12 godzin w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza = 65 %. Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.
Pomimo iż powierzchnia jest sucha w dotyku, trudnolotne rozpuszczalniki mogą jeszcze przez wiele dni powodować, że pomalowane powierzchnie w dotyku sprawiać będą wrażenie wilgotnych. Ta właściwość nie jest wadą produktu! Możliwie jak największa wymiana powietrza przyspieszy odparowanie tych rozpuszczalników.

W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

Narzędzia / czyszczenie Pędzel z naturalnego włosia
Narzędzia natychmiast po użyciu należy umyć produktem Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik.
Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od +5 °C do +30 °C.

Materiał starannie rozmieszać.
Użytkownicy prywatni: materiał nakładać za pomocą pędzla do lazur. Wykwalifikowane firmy profesjonalne: aplikacja przez malowanie pędzlem, zanurzanie; natrysk wyłącznie w zamkniętych urządzeniach.
Nakładać w kierunku zgodnym z układem włókien drewna. Po wyschnięciu nałożyć 2 warstwę.
W przypadku dębiny zaleca się nałożenie dodatkowej, bezbarwnej powłoki gruntującej.
Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

ZUŻYCIE

Około 100 ml/m² na jedną warstwę, nałożyć co najmniej 2 warstwy.
Drewno heblowane lub o bardzo dużej gęstości jest mniej chłonne, w związku z czym może wymagać nałożenia 3 warstwy.

OPAKOWANIA

pojemnik blaszany o,75 L

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 36 mies.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Jako „produkt poddany obróbce” zawiera produkt biobójczy (konserwant powłoki) ) z substancją czynną butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu , służący do ochrony powłoki przed atakiem mikrobów (glonów, pleśni itd). Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek dotyczących sposobu stosowania!
Substancje czynne:
100 g środka zawiera 1,5 g butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu.