Krem impregnacyjny do drewna 3w1 Holzschutz-Creme teak

Producent: REMMERS
SKU: Brak danych

Lazurujący krem rozpuszczalnikowy do ochrony, jak również dekoracji drewna stosowanego na otwartej przestrzeni

WŁAŚCIWOŚCI

 • 3 w 1: impregnat, powłoka gruntująca i lazura
 • Chroni drewno przed wilgocią i zabezpiecza przed sinizną
 • Zawiera ochronę powłoki przed pleśniami i glonami
 • Wnika głęboko w podłoże
 • Pozwala drewnu oddychać
 • Intensywne kolory
 • Lazura cienkowarstwowa
 • Nie łuszczy się
 • Rozlewa się samoczynnie
 • Poszczególne kolory produktu można wzajemnie łączyć (mieszać)

74,77 350,60 

750ml
5L
 • Do drewna stosowanego na zewnątrz
 • Drewno bez kontaktu z gruntem w myśl PN EN 335-1, klasy użytkowe 2 i 3
 • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
 • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
 • Jako powłoka gruntująca, międzywarstwa i powłoka końcowa

 

DANE TECHNICZNE

Gęstość (20 °C) ok. 0,88 g/cm³
Pigmenty światłotrwałe pigmenty o wysokiej przezroczystości
Temperatura zapłonu ok. 61 °C
Zapach rozpuszczalnikowy, po wyschnięciu brak zapachu
Stopień połysku mat jedwabisty

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: LAZURY 3 W 1 DO DREWNA NA ZEWNĄTRZ

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Wymagania wobec podłoża
Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo, Maksymalna dopuszczalna wilgotność wynosi 18%

Stare powłoki malarskie (np. lazury grubowarstwowe lub farby kryjące), korę, łyko i brud należy całkowicie usunąć. Luźne lub spękane sęki oraz otwarte gniazda żywicy należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiednich środków (np. rozcieńczalnika Verdünnung V 101 lub rozcieńczalnika nitro albo uniwersalnego).
Gładkie, oheblowane powierzchnie drewna należy w miarę możliwości oszlifować i oczyścić z pyłu przed nałożeniem powłoki, aby zapewnić lepsze przyjmowanie koloru przez podłoże.
Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.
Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Materiał gotowy do użycia
Malować pędzlem lub wałkiem. Nakładać w kierunku zgodnym z układem włókien drewna. Po wyschnięciu nałożyć drugą warstwę.
Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić tolerancję materiału z podłożem oraz przyczepność. W razie nakładania następnych warstw z innych materiałów lakierniczych zaleca się sprawdzenie przyczepności.
Wariant biały można stosować wyłącznie na powierzchniach zewnętrznych nienarażonych na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych, takich jak podbitki dachowe itp. lub jako powłokę gruntującą.
W przypadku gatunków drewna o dużej zawartości rozpuszczalnych w wodzie garbników, jak np. dąb, czerwony cedr, afcelia, redwood itp. opady mogą spowodować ich wymywanie. Może to skutkować powstaniem przebarwień na jasnym murze lub tynku. Powierzchnie cięć czołowych drewna należy zamknąć powłokami w odpowiednim kolorze (nałożyć co najmniej 2 warstwy). Dolne powierzchnie cięć czołowych drewna należy podciąć, aby uzyskać okapnik. Każda warstwa lazury powoduje wzmocnienie koloru i połysku.

Schnięcie
Około 12 godzin w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza = 65%.
Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.
W zależności od gatunku drewna (np. modrzew) może wystąpić znaczące wydłużenie schnięcia.

W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność na warunki atmosferyczne powłoki może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów drzew, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. W tym miejscu należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych na konserwację i renowację. Można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (P80). W przypadku tych rodzajów drewna, w wersji po przetarciu, należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między przeglądami i renowacjami.
Zgodnie z normą DIN 68800-1 zabiegi związane z zabezpieczeniem drewna muszą być zaplanowane w odpowiednim czasie i starannie skoordynowane ze wszystkimi stronami uczestniczącymi w budowie (architekt, klient, wykonawca), z uwzględnieniem wymogów prawnych i warunków lokalnych.

Narzędzia / czyszczenie Pędzel z naturalnego włosia.
Narzędzia natychmiast po użyciu należy umyć produktem Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik.
Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

ZUŻYCIE

Profilaktyczna skuteczność wobec sinizny przy zużyciu materiału 200 – 250 ml/m²
Drewno oheblowane lub gatunki drewna o bardzo dużej gęstości cechuje mniejsza nasiąkliwość, w związku z czym niezbędne jest nałożenie 2. warstw.

OPAKOWANIA

pojemnik blaszany 5 L

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

W starannie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz mrozem, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Po wdychaniu:
Dostarczyć świeże powietrze lub tlen; wezwać lekarza. W razie utraty przytomności należy układać i transportować w stabilnej pozycji bocznej.
Po kontakcie ze skórą:
Przy przedłużającym się podrażnieniu skóry skonsultować się z lekarzem.
Po zanieczyszczeniu oczu:
Przez kilka minut spłukiwać oko przy otwartej powiece pod bieżącą wodą. Przy przedłużających się dolegliwościach skonsultować się z lekarzem.
Po połknięciu:
Natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.
Kod odpadu 03 02 02* środki do konserwacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne.

Substancje czynne:
100 g produktu zawiera 0,5 g 3-jodo-2-propynylobutylokarbaminianu i 0,01 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine.
Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować ostrożność. Przed użyciem zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie!
Informacje o ochronie przed śr. biobójcz.:
BP 1081 – Profilaktyczna ochrona drewna – Podstawowe zabiegi
BP 2081 – Środki ochrony drewna: malowanie pędzlem, malowanie wałkiem, szpachlowanie i wcieranie