Odszarzacz do drewna Remmers Holz-Entgrauer 2,5 L

Producent: REMMERS
SKU: 202641025099

Specjalny środek do czyszczenia i rozjaśniania drewna stosowanego na zewnątrz

WŁAŚCIWOŚCI

  • Skutecznie usuwa zanieczyszczenia, szare przebarwienia, ślady rdzy, glony oraz mchy
  • Uprzednie szlifowanie powierzchni nie jest niezbędne
  • Produkt w postaci żelu
  • Produkt wodny
  • Ulega biodegradacji

143,25  116,46  netto

3 w magazynie

  • Do czyszczenia i rozjaśniania zwietrzałych powierzchni drewna stosowanego na otwartej przestrzeni
  • Do tarasów, płotów, mebli ogrodowych i innych elementów budowlanych

 

DANE TECHNICZNE

Kolor żółtawy
Gęstość ok. 1,0 g/cm³
Lepkość żel
Zapach łagodny

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Taras zamieść grubą miotłą uliczną. Inne powierzchnie drewniane starannie zeszczotkować. Ewentualnie występujące resztki starych powłok całkowicie usunąć za pomocą środka Zmywacz do drewna. Drewno zwilżyć.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Materiał gotowy do stosowania

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Materiał nanieść obficie i równomiernie na całą powierzchnię tarasu, za pomocą specjalnej szczotki do szorowania. Materiał pozostawić do zadziałania, na około 15 minut. W tym czasie poddawaną zabiegowi powierzchnię utrzymywać w stanie wilgotnym. Powierzchnię tarasu zeszczotkować w kierunku zgodnym z układem włókien drewna, kolejno oczyszczając deski za pomocą specjalnej szczotki do szorowania. Drewno starannie spłukać za pomocą wody z węża ogrodowego. Płukanie kilkukrotnie powtórzyć, aż przestanie powstawać piana. Pomocnym zabiegiem jest tu zmiatanie resztek wody za pomocą grubej miotły ulicznej. Na powierzchni nie mogą pozostawać białe resztki produktu.
W przypadku silnie zszarzałych powierzchni proces należy powtórzyć.
Po wyschnięciu przez 1-2 dni należy nałożyć świeże powłoki z Olej do tarasów i mebli ogrodowych lub eco, albo Olej do desek kompozytowych w wybranym kolorze. W razie potrzeby bardzo szorstkie powierzchnie drewniane można uprzednio wygładzić papierem ściernym.
Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Powierzchnie poddane zabiegowi spłukać dużą ilością wody. Należy w miarę możliwości starać się nie wprowadzać resztek środka czyszczącego i brudnej cieczy do akwenów. Obiekty w ogrodzie ewentualnie zabezpieczyć folią lub plandeką.
Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić tolerancję materiału z podłożem oraz przyczepność.

Narzędzia / czyszczenie specjalna szczotka do szorowania, ławkowiec, pędzel. Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.
Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

ZUŻYCIE

Ok. 200 ml/m² jednokrotnego malowania

OPAKOWANIA

wiadro plastikowe 2,5 L

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu – co najmniej 24 miesiące.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.