Farba silnie kryjąca Deckfarbe ciemnoszary

Producent: REMMERS
SKU: Brak danych

Wodna, silnie kryjąca farba do ochrony przed wpływem czynników atmosferycznych

WŁAŚCIWOŚCI

 • Materiał silnie kryjący
 • Elastyczna powłoka
 • Nie łuszczy się
 • Powłoka odporna na alkalia, nadaje się również na podłoża mineralne
 • Powłoka odporna na wpływ czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność drewna
 • Produkt niskorozpuszczalnikowy, o łagodnym zapachu, mało uciążliwy dla środowiska
 • Poszczególne kolory produktu można wzajemnie łączyć (mieszać)
 • Jaskrawe, czyste, intensywne kolory mają – z uwagi na zastosowaną pigmentację – niewielką zdolność krycia. W przypadku kolorów krytycznych zalecamy, aby w miejscach ich stosowania na całej powierzchni nałożyć najpierw powłokę gruntującą.
 • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni
 • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
 • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
 • Jako powłoka gruntująca, międzywarstwowa i powłoka końcowa
 • Do dachowych rynien cynkowych i blach cynkowych
 • Na wiele innych podłoży
  Nie stosować na świeżo impregnowanym drewnie. Przestrzegać zalecanych czasów utrwalania
 • Na krzesłach, ławkach itd. na zakończenie nałożyć powłoką ochronną z Wetterschutz-Lasur UV farblos UV+. Zapobiegnie to farbowaniu

 

DANE TECHNICZNE

Gęstość (20 °C) ok. 1,2 g/cm³
Lepkość (w temp. 20 °C) ok. 2.000 mPa s
Zapach łagodny

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: FARBY KRYJĄCE DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ I W POMIESZCZENIACHUSZLACHETNIANIE DREWNA DO STOSOWANIA WE WNĘTRZACH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Wymagania wobec podłoża
Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo. Maksymalna dopuszczalna wilgotność wynosi 18%. Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

Podłoża drewniane:
Zszarzałe i zwietrzałe powierzchnie drewna należy zeszlifować do nośnego podłoża. Luźne i spękane sęki jak również otwarte gniazda żywicy należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiednich środków, np. Verdünnung V 101, Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik.
Drewno stosowane na zewnątrz, które ma być chronione przed sinizną i zgnilizną, należy uprzednio zabezpieczyć środkiem Impregnat gruntujący do drewna (nie dotyczy drewna stosowanego w pomieszczeniach).
Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.
Aby zapobiec przebarwieniom na skutek wymywania wodorozcieńczalnych garbników, w przypadku białych i jasnych kolorów powierzchnię należy zagruntować, dwukrotnie nakładając Isoliergrund.
Aby uniknąć zanieczyszczenia sąsiadujących elementów budowli przez składniki zawarte w drewnie (np. wypełnień konstrukcji szachulcowej) drewno należy pomalować ze wszystkich stron. Stare, zwietrzałe powłoki z carbolinu należy zamalowywać wyłącznie ciemnymi kolorami.
Zawsze wykonać malowanie próbne.

Cynk (stal ocynkowana):
Umyć opartym na amoniaku środkiem sieciującym, używając do tego celu padu szlifierskiego.
W przypadku niebezpieczeństwa większych obciążeń mechanicznych najpierw nałożyć powłokę z Remmers Allgrund.

Podłoża mineralne:
Podłoża należy przygotować zgodnie z wymogami wytycznych dla farb dyspersyjnych odpornych na szorowanie i wietrzenie (DIN 53 778).
Stare powierzchnie betonu włóknistego oczyścić z zabrudzeń, glonów i mchów. Podłoże pozostawić aż dobrze wyschnie. Naprawić uszkodzony tynk.
Zdatność materiału do aplikacji na starych powłokach olejowych sprawdzić poprzez wykonanie powierzchni próbnej.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Materiał dobrze wymieszać i nakładać sprawnymi ruchami pędzlem lub wałkiem.
Przestrzegać czasów schnięcia pomiędzy poszczególnymi etapami robót. Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.
W razie potrzeby rozcieńczać wodą.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Kolor zgodny ze wzornikiem powstaje dopiero podczas schnięcia. Unikać stykania płaszczyzn lakier – lakier, zwłaszcza podczas sztaplowania. Nie stosować na drewnie impregnowanym solami boru. W przypadku stosowania we wnętrzach należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Schnięcie
Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność na warunki atmosferyczne powłoki może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

Narzędzia / czyszczenie Pędzel lub wałek malarski.
Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń.
Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża: od min. 5 °C do maks. +25 °C

ZUŻYCIE

100 ml/m² na jedną warstwę
Zużycie zależne od właściwości podłoża.

OPAKOWANIA

pojemnik blaszany 2,5 L

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu – co najmniej 24 miesiące.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu.
Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!