Wodna lazura dekoracyjna Allzwecklasur bezbarwny

Producent: REMMERS
SKU: Brak danych

Szybkoschnąca, wodna, średniowarstwowa lazura dekoracyjna do drewna stosowanego w pomieszczeniach, jak również na otwartej przestrzeni

WŁAŚCIWOŚCI

  • Odporność na wpływ czynników atmosferycznych i na promieniowanie UV
  • Bardzo dobra przyczepność i elastyczność
  • Powłoka odporna na wpływ czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność drewna
  • Łatwe stosowanie

63,44 1 152,40 

750ml
2,5L
5L
20L
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
  • Powłoki pierwotne i renowacyjne
  • Nie nadaje się do pokrywania podłóg (tarasów, drewnianych podestów itp.)
  • Dla profesjonalnych użytkowników

 

DANE TECHNICZNE

Spoiwo dyspersja akrylowo-alkidowa
Gęstość (20 °C) około 1,02 g/cm³
Zapach łagodny

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: USZLACHETNIANIE DREWNA DO STOSOWANIA WE WNĘTRZACH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 – 15 %. Drewniane elementy budowlane w ograniczonym zakresie i: maksymalna dopuszczalna wilgotność wynosi 18%. Podłoże musi być czyste, suche i nośne.

Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć. Zszarzałe i zwietrzałe powierzchnie drewna należy zeszlifować do nośnego podłoża.
Drewno, które ma być zabezpieczone przed zgnilizną i sinizną, należy uprzednio zaimpregnować odpowiednim środkiem do ochrony drewna* (nie jest wymagane w przypadku drewna stosowanego w pomieszczeniach zamkniętych).

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Materiał starannie rozmieszać. Malować pędzlem. Nakładać w kierunku zgodnym z układem włókien drewna. Po wyschnięciu nałożyć 2 warstwę.
Powłoki renowacyjne: 1 – 2 nałożyć dwie warstwy, wykonując pomiędzy aplikacjami lekki międzyszlif.
Wszystkie kolory można wzajemnie mieszać.
Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić tolerancję materiału z podłożem oraz przyczepność. Warianty bezbarwny, biały i hemlok można stosować wyłącznie na elementach nienarażonych na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych, jak np. podbitki dachowe itp. lub jako powłokę gruntującą. Podczas stosowania i na etapie schnięcia powierzchnie należy chronić przed deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem i osiadaniem kondensatu.

Schnięcie
Około 4 godzin w temp. 20 °C i przy 65 % wilgotności względnej powietrza.
Niskie temperatury i wysoka wilgotność powodują wydłużenie procesu schnięcia.

Narzędzia / czyszczenie Pędzel z włosiem akrylowym, ławkowiec Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń.
Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +10 °C do maks. +25 °C.

ZUŻYCIE

Około 80 ml/m² na jedną warstwę. Należy nałożyć co najmniej 2 warstwy.

OPAKOWANIA

pojemnik blaszany 0,75 L

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu – co najmniej 24 miesiące.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa.
Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!