Powłoka zamykająca do drewna HWS-112 Hartwachs Siegel bezbarwny

Producent: REMMERS
SKU: Brak danych

Odporna na uszkodzenia jednoskładnikowa powłoka zamykająca, pozwalająca uzyskać naturalny wygląd drewna

WŁAŚCIWOŚCI

 • Materiał szybkoschnący
 • Odporny na ścieranie i zadrapania
 • Odporność chemiczna: DIN 68861, 1B
 • Tworzy antypoślizgową powłokę
 • Bardzo mała tendencja do wybłyszczania
 • Naturalny wygląd i cechy dotykowe
 • Trudnopalność

 

104,91 1 400,55 

1L
5L
20L
 • Do drewna w pomieszczeniach mieszkalnych
 • Do mebli i elementów zabudowy wnętrz
 • Do drewnianych podłóg i schodów
 • Do blatów stołowych i roboczych
 • Zabudowa wnętrz statków
 • Do elemerntów łazienkowych i saun
 • Nie wymaga zdejmowania nadmiaru
 • Do podłóg korkowych
 • Elementy budowlane z bambusa
 • Nie nadaje się do stosowania na drewnie bielonym
 • Dla profesjonalnych użytkowników

 

DANE TECHNICZNE

Spoiwo żywica alkidowa
Gęstość (20 °C) około 0,88 g/cm³
Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 4 około 22 s
Zapach charakterystyczny
Stopień połysku głęboki mat

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: USZLACHETNIANIE DREWNA DO STOSOWANIA WE WNĘTRZACH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować. Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 – 12%. Końcowy szlif drewna wykonać papierem ściernym o uziarnieniu nie drobniejszym niż P 180

Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć. Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy zmyć rozcieńczalnikiem Remmers WV-891-Waschverdünnung lub V-890.
Aby nadać kolor, powierzchnię należy zagruntować lazurą woskową do wnętrz lub OB-008.
W przypadku nakładania następnej powłoki wałkiem malarskim zachować czas schnięcia pośredniego (między aplikacją pierwszej i drugiej warstwy) – co najmniej 24 godz. W przypadku uszczelniania starych powierzchni parkietu, parkietów układanych w różnych kierunkach (przebiegu włókien drewna), w celu zapewnienia równomiernego nasycenia podłoża zalecamy wstępną obróbkę bezbarwną wersją OB-008, po której następuje czas schnięcia wynoszący co najmniej 48 godzin.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Materiał gotowy do użycia

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Materiał starannie rozmieszać. Malowanie wałkiem, natrysk
Pistolet kubełkowy: śr. dyszy: 1,6 – 1,8 mm; ciśnienie powietrza osłonowego: maks. 2 bar.
Natrysk metodą airless: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-120 bar.
Natrysk airmix: śr. dyszy: 0,23 – 0,28 mm, ciśnienie materiału: 80 – 100 bar, ciśnienie powietrza osłonowego: maks. 1 bar.
Po wyschnięciu i wykonaniu międzyszlifu (P 240-320) nałożyć drugą warstwę produktu. Przestrzegać czasów schnięcia pomiędzy poszczególnymi etapami robót. Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić tolerancję materiału z podłożem oraz przyczepność. W przypadku dębu wędzonego i gatunków egzotycznych konieczne są uprzedni kontakt z serwisem technicznym Remmers oraz wykonanie powierzchni próbnej.
Podczas stosowania w pomieszczeniach zapewnić dobrą wentylację. Należy regularnie usuwać opady pyłu natryskowego, aby uniknąć jego zapłonu. Należy unikać bardzo drobnego rozpylenia materiału i nadmiernego overspray’u. Przed zmiataniem świeżego pyłu po natrysku należy zaczekać, aż wyschnie. Sam produkt nie jest samozapalny.
Przy szlifowaniu powierzchni drewna pokrytych produktem należy zawsze nosić środki ochrony dróg oddechowych (maskę przeciwpyłową P2). Niebezpieczeństwo samozapłonu. Nie należy stosować na stanowiskach, na których aplikuje się lakiery lub bejce zawierające nitrocelulozę, zanieczyszczone tekstylia (np. ścierki do czyszczenia, odzież roboczą) zbierać do ognioodpornych pojemników i w nich usuwać.

Schnięcie
Pyłosuchość powłoka osiąga po ok. 60 min., sucha w dotyku jest po ok. 3 godz., do dalszej obróbki metodą natryskową nadaje się po ok. 6 godz., do do dalszej obróbki przy aplikacji wałkiem (tj. po nałożeniu 2. warstwy): po ok. 14 godz., pełną wytrzymałość uzyskuje po 7 dniach.
Wartości sprawdzone w praktyce w temp.20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %. Niskie temperatury i wysoka wilgotność opóźniają proces schnięcia. Przebieg schnięcia uzależniony jest od gatunku drewna i jego chłonności.

Podczas pakowania polakierowanych na gotowo elementów drewnianych należy stosować materiały przepuszczające powietrze. Drewniane podłogi i schody należy regularnie czyścić z pyłu i brudu za pomocą mioteł z włosiem lub mopa.
W przypadku renowacji (także miejscowej, np. na szczególnie obciążanych ciągach pieszych) oczyszczoną powierzchnię należy pokryć produktem lub alternatywnie nanieść Hartwachs-Öl. W razie potrzeby raz w tygodniu wycierać na wilgotno, dodając do wody w pojemniku Remmers Hartwachs Polish. W przypadku certyfikowanych wyrobów i systemów należy przestrzegać odpowiednich sprawozdań z badań/certyfikatów oraz karty danych technicznych.

Narzędzia / czyszczenie
Wałki welurowe lub moherowe z krótkim włosiem (3-5 mm), pistolet kubełkowy.
Urządzenia natryskowe airless / airmix
Narzędzia po użyciu natychmiast umyć Verdünnung V 101.
Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15°C do ma ks. +25°C

ZUŻYCIE

Aplikować dwukrotnie.
1. warstwa: 70 ml/m²
2. warstwa: 60 ml/m²

OPAKOWANIA

pojemnik blaszany 1 L

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

W przypadku aplikacji natryskowej należy nosić maskę ochronny dróg oddechowych z filtrem kombinowanym – co najmniej A/P2. Należy również nosić odpowiednie rękawice i ubranie ochronne.

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.