Farba ochronna do drewna Rofalin acryl jasnoszary RAL 7035 2,5 L

Producent: REMMERS
SKU: 202324025099

Farba chroniąca przed czynnikami atmosferycznymi, przeznaczona do stosowania na drewnie i innych podłożach, we wnętrzach, jak również na otwartej przestrzeni

WŁAŚCIWOŚCI

 • Materiał silnie kryjący
 • Nie łuszczy się
 • Powłoka odporna na alkalia, nadaje się również na podłoża mineralne
 • Powłoka odporna na wpływ czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność drewna
 • Produkt niskorozpuszczalnikowy, o łagodnym zapachu, mało uciążliwy dla środowiska
 • Szybko schnie
 • Powłoka odporna na szorowanie wg DIN 53778
 • Poszczególne kolory produktu można wzajemnie łączyć (mieszać)
 • Jaskrawe, czyste, intensywne kolory mają – z uwagi na zastosowaną pigmentację – niewielką zdolność krycia. W przypadku kolorów krytycznych zalecamy, aby w miejscach ich stosowania na całej powierzchni nałożyć najpierw powłokę gruntującą
 • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
 • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
 • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
 • Do dachowych rynien cynkowych i blach cynkowych
 • Na wiele innych podłoży
  Nie stosować na świeżo impregnowanym drewnie. Przestrzegać zalecanych czasów
  utrwalania.
 • Do malowania krzeseł, ławek itd., Nałożona następnie powłoka z Aqua MSL-45/sm farblos UV+ chroni przed schodzeniem farby.
 • Dla profesjonalnych użytkowników

 

DANE TECHNICZNE

Gęstość (20 °C) około 1,15 – 1,24 g/cm³
Lepkość (w temp. 20 °C) około 2.700 mPa s
Zapach słaby, charakterystyczny
Stopień połysku mat

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: USZLACHETNIANIE DREWNA DO STOSOWANIA WE WNĘTRZACH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Wymagania wobec podłoża
Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar w ograniczonym zakresie i niezachowujące wymiaru: maksymalna dopuszczalna wilgotność wynosi 18%.
Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

Podłoża drewniane:
Zszarzałe i zwietrzałe powierzchnie drewna należy zeszlifować do nośnego podłoża. Luźne i spękane sęki jak również otwarte gniazda żywicy należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiednich środków, np. Verdünnung V 101, Verdünnung & Pinselreiniger. Drewno stosowane na zewnątrz, które ma zostać zabezpieczone przed niszczącymi drewno owadami, sinizną i zgnilizną, należy uprzednio zaimpregnować środkiem Aqua IG-15-Imprägniergrund IT*.
Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.
Aby zapobiec przebijaniu zawartych w drewnie garbników w przypadku stosowania tego produktu w kolorze białym i w innych jasnych barwach, najpierw należy nałożyć powłokę z Aqua AG-26-Allgrund.
Aby uniknąć zanieczyszczenia sąsiadujących elementów budowli przez składniki zawarte w drewnie (np. wypełnień konstrukcji szachulcowej) drewno należy pomalować ze wszystkich stron.
Stare, zwietrzałe powłoki z carbolinu należy zamalowywać wyłącznie ciemnymi kolorami.
Zawsze wykonać malowanie próbne.

Cynk (stal ocynkowana):
Umyć opartym na amoniaku środkiem sieciującym, używając do tego celu padu szlifierskiego.
W przypadku większych obciążeń mechanicznych najpierw nałożyć powłokę gruntującą z Aqua AG-26-Allgrund.

Podłoża mineralne:
Podłoża należy przygotować zgodnie z wymogami wytycznych dla farb dyspersyjnych odpornych na szorowanie i wietrzenie (DIN 53 778).
Stare powierzchnie betonu włóknistego oczyścić z zabrudzeń, glonów i mchów. Podłoże pozostawić aż dobrze wyschnie Naprawić uszkodzony tynk.
Zdatność materiału do aplikacji na starych powłokach olejowych sprawdzić poprzez wykonanie powierzchni próbnej.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Materiał dobrze wymieszać i nakładać sprawnymi ruchami pędzlem lub wałkiem.
Przestrzegać czasów schnięcia pomiędzy poszczególnymi etapami robót. Układ warstw zależny od podłoża.
W razie potrzeby rozcieńczać wodą.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

W przypadku bieli lub innych jasnych kolorów uprzednio należy nałożyć dwie warstwy Aqua AG-26-Allgrund.
Kolor zgodny ze wzornikiem powstaje dopiero podczas schnięcia. Unikać stykania płaszczyzn lakier – lakier, zwłaszcza podczas sztaplowania.
Nie stosować na drewnie impregnowanym solami boru.
W przypadku stosowania we wnętrzach należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Schnięcie
2-4 godzin w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Drewno stosowane na otwartej przestrzeni po pomalowaniu należy przez co najmniej 4 godziny chronić przed opadami atmosferycznymi (niebezpieczeństwo spłukania).
Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność na warunki atmosferyczne powłoki może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów drzew, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. W tym miejscu należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych na konserwację i renowację. Można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (P80). W przypadku tych rodzajów drewna, w wersji po przetarciu, należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między przeglądami i renowacjami.

Narzędzia / czyszczenie Pędzle do akryli/ szczotki z syntetycznym włóknem, wałki malarskie z mikrofazy.
Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń.
Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny wynosić od min. +5 °C do maks. +25 °C.

ZUŻYCIE

ok. 80 – 100 ml/m² na jedną warstwę
W przypadku nakładania podkładu z Aqua AG-26-Allgrund (pod jasne kolory): 1 x 100 ml/m²

OPAKOWANIA

pojemnik blaszany 2,5 L

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 36 mies.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa.
Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!