Zaprawa PCC do szpachlowania powierzchni betonowych Stauber PCC OF 25 kg

Producent: STAUBER
SKU: 300103250099

Prosimy o kontakt w celu ustalenia dostępności i aktualnej ceny

STAUBER PCC OF jest mineralną, 1-komponentową zaprawą cementowo-polimerową, gotową do użycia po wymieszaniu z wodą. Zawiera wypełniacze z kruszyw kwarcowych o uziarnieniu do 0,5 mm. Dodatki ulepszające a także wewnętrzne zbrojenie rozproszone z mikrowłókien syntetycznych

WŁAŚCIWOŚCI

  • wysoka wytrzymałość na odrywanie oraz przyczepność do istniejącego betonu oraz zapraw reprofilacyjnych
  • bardzo łatwa aplikacja, brak tendencji do spływania
  • długi czas otwarty aplikacji
  • odporny na cykle mrozowe, skurcz i odparzanie

STAUBER PCC OF stosowany jest do wyrównywania powierzchni konstrukcji betonowych, żelbetowych, betonu licowego do 5 mm grubości w jednym procesie roboczym, szczególnie jako zaprawa wygładzająca powierzchnie wcześniej naprawiane przy zastosowaniu systemu naprawczego STAUBER PCC.
Zaprawę STAUBER PCC OF można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, po wyschnięciu jest odporna na mróz i warunki atmosferyczne.

 

DANE TECHNICZNE

Baza cement, piasek kwarcowy, dodatki
Barwa szara
Zapotrzebowanie wody Ok. 5,3 l na worek 25 kg
Konsystencja wymieszanej zaprawy plastyczna
Gęstość nasypowa suchej zaprawy Ok. 1600 kg/m3
Gęstość objętościowa przygotowanej zaprawy Ok. 1900 kg/m3
Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy Ok. 1750 kg/m3
Przyczepność (wg EN 1504-3:2005) ≥ 1,8 Mpa
Wytrzymałość na ściskanie (wg EN 1504-3:2005) Klasa R2 (≥ 40 Mpa)
Absorpcja kapilarna (wg EN 1504-3:2005) ≤ 0,15 kg/m-2h-0,5
Kompatybilność cieplna (zamrażanie i rozmrażanie wg EN 1504-3:2005) ≥ 1,8 Mpa
Odporność na karbonatyzację (wg EN 1504-3:2005) spełnia
Temperatura powietrza i obiektu podczas obróbki + 5°C do + 25°C
Czas obróbki w temp. 20o C Ok. 45 minut

 

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PODŁOŻE

Podłoże musi być czyste, nośne, wolne od substancji zmniejszających przyczepność i niezmrożone.
Z powierzchni należy usunąć wszelkie luźne i piaszczące elementy. Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić co najmniej 1,5 Mpa. Przed nałożeniem zaprawy podłoże należy obficie zwilżyć wodą do stanu matowowilgotnego. Podłoża bardzo chłonne zagruntować właściwym materiałem impregnującym np. STAUBER PRIM N.

Przygotowanie produktu
Do przygotowania materiału nadają się np. betoniarki wolnospadowe oraz mieszadła wolnoobrotowe do zapraw (do ok. 400 obr./min.).
Do pojemnika z odmierzoną ilością wody wodociągowej wsypać powoli materiał suchy mieszając do uzyskania
jednorodnej zaprawy. Odczekać ok. 2 do 5 minut, po czym całość ponownie wymieszać. Pożądaną konsystencję roboczą uzyskamy przez dodanie niewielkiej ilości wody. Podczas aplikacji unikać gęstnienia materiału często go mieszając. W trakcie aplikacji nie wolno „polepszać” konsystencji gęstniejącego materiału dodatkiem wody.

APLIKACJA PRODUKTU

Na przygotowane, świeżo zwilżone podłoże nakładać materiał przy pomocy pacy stalowej starannie wypełniając nierówności i pory metodą „szpachlowania drapanego”. Następnie, przestrzegając zasady „mokre w mokre”, nakładać kolejną warstwę materiału rozprowadzając go i dokładnie zagęszczając do uzyskania ostatecznej warstwy o grubości 1,5÷5 mm. Powierzchnię ostateczną zatrzeć na gładko lub wyfilcować.

Pielęgnacja i czas schnięcia
Świeżo ułożony materiał należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.
Wiązanie i wysychanie polega na hydratacji cementu i odparowaniu pozostałej części wody. W przeciętnych warunkach przyjmuje się potrzebny czas schnięcia w wymiarze 1 dnia na każdy 1 mm grubości warstwy. Jest to wartość orientacyjna i odnosi się do mikroklimatu o temperaturze 20o C i 50 % wilgotności względnej.

Czyszczenie narzędzi
Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

ZUŻYCIE

Ok. 1,7 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy.

OPAKOWANIA

Worek 25 kg.

MAGAZYNOWANIE I TRWAŁOŚĆ

Przechowywać w suchym, wietrzonym pomieszczeniu.
Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można składować do 12 miesięcy od daty produkcji.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Produkt zawiera cement. Reaguje silnie alkalicznie z wodą. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć obficie czystą zimną wodą. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia.