Zaprawa antykorozyjna i warstwa sczepna Stauber PCC ZHK 25 kg

Producent: STAUBER
SKU: 300101250099

Prosimy o kontakt w celu ustalenia dostępności i aktualnej ceny

STAUBER PCC ZHK jest mineralną, 1-komponentową zaprawą cementowo-polimerową o działaniu sczepnym i antykorozyjnym. Gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą, zawierającą wypełniacze z kruszyw kwarcowych jak również dodatki antykorozyjne i ulepszające

WŁAŚCIWOŚCI

  • wysoka przyczepność do stali zbrojeniowej, istniejącego betonu, zapraw reprofilacyjnych i jastrychów cementowych
  • bardzo łatwa aplikacja, brak tendencji do spływania
  • długi czas otwarty aplikacji
  • odporny na cykle mrozowe, skurcz i odparzanie.

STAUBER PCC ZHK stosowany jest jako antykorozyjna powłoka ochronna układana bezpośrednio na stali
zbrojeniowej i jako warstwa sczepna pomiędzy istniejącym podłożem ze starego betonu, żelbetu a zaprawami
naprawczymi w ramach systemu STAUBER PCC naprawy konstrukcji betonowych, żelbetowych oraz do polepszania przyczepności i kompensacji naprężeń pomiędzy istniejącymi podłożami konstrukcyjnymi z betonu, żelbetu a układanymi na nich zespolonymi jastrychami cementowymi.
Zaprawę STAUBER PCC ZHK można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, po wyschnięciu jest odporna na mróz i warunki atmosferyczne.

DANE TECHNICZNE

Baza cement, piasek kwarcowy, dodatki
Barwa szara
Zapotrzebowanie wody ok. 6,4÷6,6 l na worek 25 kg
Konsystencja wymieszanej zaprawy półciekła
Gęstość nasypowa suchej zaprawy 0k. 1550 kg/m3
Gęstość objętościowa przygotowanej zaprawy ok. 2000 kg/m3
Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy ok. 1900 kg/m3
Przyczepność (wg EN 1504-3:2005) ≥ 2,0 Mpa
Wytrzymałość na ściskanie (wg EN 1504-3:2005) Klasa R2 (≥ 39 Mpa)
Absorpcja kapilarna (wg EN 1504-3:2005) ≤ 0,15 kg/m-2h-0,5
Kompatybilność cieplna (zamrażanie i rozmrażanie wg EN 1504-3:2005) ≥ 2,0 Mpa
Odporność na karbonatyzację (wg EN 1504-3:2005) spełnia
Temperatura powietrza i obiektu podczas obróbki + 5°C do + 25°C
Czas obróbki w temp. 20o C ok. 45 minut

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY NAPRAWY KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCHUNIWERSALNE MATERIAŁY NAPRAWCZE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PODŁOŻE

Podłoże musi być czyste, nośne, wolne od substancji zmniejszających przyczepność i niezmrożone. Odpowiednimi metodami przygotowania powierzchni w zależności od rodzaju podłoża są: piaskowanie,
hydropiaskowanie, mycie wodą pod ciśnieniem, frezowanie, śrutowanie. Skorodowaną stal zbrojeniową należy oczyścić mechanicznie do stopnia wymaganego w projekcie, nie mniej niż St 2 lub Sa 2 (wg PN-ISO 8501-1).
Przed nałożeniem zaprawy sczepnej podłoże mineralne należy obficie zwilżyć wodą do stanu matowo-wilgotnego. Podłoża bardzo chłonne zagruntować właściwym materiałem impregnującym np. STAUBER PRIM N.

Przygotowanie produktu
Do przygotowania materiału nadają się np. betoniarki wolnospadowe oraz mieszadła wolnoobrotowe do zapraw (do ok. 400 obr./min.). Do pojemnika z odmierzoną ilością wody wodociągowej wsypać powoli materiał suchy mieszając do uzyskania jednorodnej, dającej nakładać się pędzlem zawiesiny o konsystencji półciekłej. Odczekać ok. 2 do 5 minut, po czym całość ponownie wymieszać. Pożądaną konsystencję roboczą uzyskamy przez dodanie niewielkiej ilości wody. Podczas aplikacji unikać gęstnienia materiału często go mieszając. W trakcie aplikacji nie wolno „polepszać” konsystencji gęstniejącego materiału dodatkiem wody.

APLIKACJA PRODUKTU

Nakładanie warstw antykorozyjnych.
Na przygotowaną powierzchnię stali zbrojeniowej należy nałożyć przy pomocy pędzla pierwszą warstwę materiału, starannie wcierając ją w podłoże. Powłoka powinna być ciągła, szczelna, szorstka, o możliwie jednolitej grubości min. 1,2 mm. Po związaniu pierwszej warstwy w ten sam sposób należy nałożyć drugą warstwę. Ostateczna, łączna grubość powłoki ochronnej powinna wynosić ok. 2,5 mm.
Nakładanie warstwy sczepnej.
Na przygotowaną powierzchnię należy nałożyć przy pomocy pędzla, szczotki warstwę materiału, dokładnie
wcierając w matowo-wilgotne podłoże. Powłoka powinna być ciągła, szczelna o możliwie jednolitej grubości min. 1,5 mm. Maksymalna grubość warstwy wynosi 2 mm. Niezwłocznie po nałożeniu warstwy sczepnej, wg zasady „świeże na świeże” należy nałożyć odpowiedni materiał naprawczy np. STAUBER PCC RM lub inny materiał np. jastrych cementowy.
Pielęgnacja i czas schnięcia
Nie można dopuścić do związania i przesuszenia warstwy sczepnej przed nałożeniem kolejnej warstwy materiału.
Czyszczenie narzędzi
Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

ZUŻYCIE

Ok. 1,75 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy.
Ok. 100 g/mb pręta zbrojącego Ø 12 mm ze stali żebrowanej na jedną warstwę (nakładać dwie warstwy)

OPAKOWANIA

Worek 25 kg.

MAGAZYNOWANIE I TRWAŁOŚĆ

Przechowywać w suchym, wietrzonym pomieszczeniu. Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można składować do 12 miesięcy od daty produkcji.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Produkt zawiera cement. Reaguje silnie alkalicznie z wodą. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć
obficie czystą zimną wodą. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia.

INNE

System STAUBER PCC naprawy konstrukcji betonowych, żelbetowych – inne produkty systemu
STAUBER PCC RM – gotowa zaprawa PCC / SPCC (cementowo-polimerowa) do wypełniania ubytków 5 ÷ 40 mm.
STAUBER PCC OF – gotowa zaprawa PCC (cementowopolimerowa) do szpachlowania powierzchni betonowych.