Wysokowartościowa dyspersja tworzywa sztucznego weber.ad 785 30 kg

Producent: WEBER
SKU: 100785300099

weber.ad 785 (Eurolan HL) jest wysokowartościową dyspersją tworzywa sztucznego na bazie styreno-butadienu.
Produkt nie zawiera rozpuszczalnika.

WŁAŚCIWOŚCI

  • zwiększa przyczepność
  • opóźnia zbyt szybkie wysychanie
  • zwiększa wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu
  • zmniejsza pylenie się powierzchni
  • posiada właściwości plastyfikujące

1 311,30  1 066,10  netto

1 w magazynie

weber.ad 785 jest stosowany w szczególności do wykonywania warstw sczepnych. Przykładem tego mogą być: tynk na murze, jastrych na betonie (przede wszystkim stary beton i gładkie powierzchnie betonowe) oraz tynk na powierzchniach spiekanych i glazurowanych (szkliwionych). Jest stosowany również jako domieszka do betonu, zapraw i zaczynu. Dodanie domieszki do tynków i jastrychów powoduje podwyższenie: wodoszczelności, odporności na działanie środków chemicznych oraz elastyczności. Domieszka weber.ad 785 zmniejsza wielkość współczynnika wodno-cementowego, ponieważ posiada właściwości upłynniające.
Dodatek weber.ad 785 jest skuteczny w poszczególnych zastosowaniach:
1.1. Nanoszenie grubszych warstw zaprawy na stary beton podczas układania jastrychu.
1.2. Wykonywanie warstwy gruntującej lub obrzutki natryskowej w celu polepszenia przyczepności zaprawy tynkowej lub klejowej do gładkiego podłoża.
1.3. Ulepszenie zaprawy klejowej nanoszonej w postaci cienkiej lub średnio grubej warstwy.
2.1. Wykonywanie jastrychu pływającego.
2.2. Wykonywanie zespolonego jastrychu niepylącego.
3.1. Wykonywanie wodoszczelnych jastrychów i tynków.
3.2. Uelastycznianie i podwyższanie odporności chemicznej tynków, zapraw i jastrychów.
3.3 Wykonywanie gładkich jastrychów odpornych na ścieranie.
4. Domieszka do zapraw naprawczych.
5. Domieszka do powłok antykorozyjnych.

DANE TECHNICZNE

Baza: styreno-butadien
Rozpuszczalnik: brak
Konsystencja: ciekła
Barwa: biała
Gęstość: ok. 1,0 g/cm3
Sucha pozostałość: ok. 47%
Wartość pH: 10,5 do 11,5

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY NAPRAWY KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCHUNIWERSALNE MATERIAŁY NAPRAWCZE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Wszystkie prace należy wykonywać na dokładnie przygotowanym podłożu. Podłoże to musi być wolne od pyłu i luźnych cząstek. Miejsca o zmniejszonej wytrzymałości i głębsze zabrudzenia należy skuć. Miejsca zabrudzone olejem i innymi substancjami zawierającymi tłuszcz trzeba oczyścić. Podłoże należy wstępnie zwilżyć, unikając jednak powstawania kałuż.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Preparat mieszać z wodą zarobową w proporcji wskazanej dla określonego zastosowania – patrz „Wskazówki wykonawcze”.

APLIKACJA

weber.ad 785 można mieszać ze wszystkimi stosowanymi cementami. Jeżeli zachowuje się podane w niniejszej karcie technicznej proporcje mieszania, to weber.ad 785 nie wpływa znacząco na przebieg wiązania hydraulicznego. Zaprawy ulepszone (uszlachetnione) można lekko obciążać po 2 dniach. Po 25-28 dniach można obciążać je całkowicie.
Sposób nanoszenia: szczotka, kielnia, aparat do natryskiwania
Czas schnięcia: jak w przypadku zapraw
Temperatura obróbki: +5°C do +30°C

1.1. Nanoszenie nowego jastrychu na stary beton Warstwa sczepna: Wymieszać piasek i cement w stosunku objętościowym równym 1:1. Następnie mieszaninę tę dodawać do cieczy zarobowej, składającej się z 1 części objętościowej preparatu weber.ad 785 i z 1 do 2 części objętościowych wody, aż do chwili otrzymania niezbyt gęstej zaprawy (szlamu). Po czym mieszaninę tę wcierać w matowo wilgotne podłoże, warstwą o grubości od 3 do 5 mm.
Zużycie: ok. 0,25 kg/m2.
Nowy beton, jastrych, zaprawą na warstwę sczepną nanosić metodą „świeże na świeże”.

1.2. Wykonywanie warstwy gruntującej lub obrzutki natryskowej w celu polepszenia przyczepności zaprawy tynkowej lub klejowej do gładkiego podłoża
Warstwa sczepna: Wykonać mieszaninę z preparatu weber.ad 785 i cementu w proporcji wynoszącej 0,75 części objętościowej cementu i 1 części objętościowej preparatu weber.ad 785. Następnie mieszaninę tę należy wcierać intensywnie w matowo wilgotne podłoże za pomocą szczotki. Zużycie: ok. 0,25 kg/m2.
Obrzutka natryskowa: Suchą mieszaninę z cementu i piasku (ziarno do 4 mm) wmieszać do cieczy zarobowej, składającej się z preparatu weber.ad 785 i wody (proporcja objętościowa równa 1:2 do 1:4) i tak ustalić konsystencję, aby mieszanina nadawała się do natryskiwania w postaci częściowo kryjącej obrzutki. Zaprawę tę nakładać za pomocą miotły, pędzla malarskiego lub przyrządu do natryskiwania. Po stwardnieniu obrzutki należy sprawdzić jej przyczepność do podłoża, a miejsca wadliwe poprawić. Dalsze pokrywanie powierzchni klejem lub tynkiem przeprowadza się dopiero po stwardnieniu obrzutki, ale nie po okresie dłuższym niż 2 dni po jej nałożeniu. Nakładanie dalszych warstw odbywa się bez ponownego zwilżenia wstępnego podłoża.
Zużycie: od 0,2 do 0,4 kg/m2.
Tynk: Nakładać metodą „świeży na świeżym” na warstwę wstępną, względnie po stwardnieniu obrzutki.

1.3. Ulepszanie zaprawy klejącej
Dodatek 1 części objętościowej preparatu weber.ad 785 do 2 części wody, jako cieczy zarobowej poprawia przyczepność i elastyczność cienkiej i średniej warstwy zaprawy pod płytki ceramiczne.
Zużycie: weber.ad 785 ok. 0,1 kg/kg zaprawy klejącej.

2.1. Wykonywanie jastrychu pływającego
W stosunku do ciężaru cementu ciecz zarobowa zawiera 10-25% preparatu weber.ad 785. Zużycie: weber.ad 785 ok. 0,2-0,4 kg/m2 i 1 cm grubości warstwy.
Uwaga: weber.ad 785 posiada właściwość upłynniania (uplastyczniania). Z tego względu ilość koniecznej cieczy zarobowej ulega zredukowaniu.

2.2. Wykonywanie zespolonego jastrychu niepylącego
Warstwa sczepna: Podczas układania jastrychu na stare podłoże trzeba nałożyć na nie gęstą, ale jeszcze dającą się wylać mieszaninę sczepną, składającą się z 1 części objętościowej preparatu weber.ad 785 na 0,75 części objętościowej cementu i 2 części objętościowych piasku. Mieszaninę tę nakłada się sieciowo za pomocą twardej miotły lub przyrządu do natryskiwania.
Zużycie: weber.ad 785 ok. 0,4 kg/m2. Jastrych zespolony: Jastrych nakładać metodą „świeże na świeże” na warstwę sczepną. Suche kruszywa (wypełniacze) i cement wymieszać z 10 do 25% preparatu weber.ad 785 (w stosunku do ciężaru cementu). Następnie dodawać tyle wody, aby uzyskać odpowiednią konsystencję do wykonania jastrychu.Zużycie: weber.ad 785 ok. 0,5-0,7 kg/m2 i 1 cm grubości warstwy. W przypadku wykonywania jastrychu zespolonego należy zakładać dylatacje.

3.1. Wykonywanie wodoszczelnych jastrychów i tynków
Warstwa sczepna: Wykonać mieszaninę z preparatu weber.ad 785 i cementu w proporcji objętościowej 0,75 części objętościowej cementu i 1 części objętościowej preparatu weber.ad 785. Następnie mieszaninę tę wcierać dokładnie w podłoże za pomocą szczotki.
Zużycie: weber.ad 785 ok. 0,4 kg/m2. Szczelne tynki i jastrychy: Suchą mieszaninę z 1 części objętościowej cementu i 2 do 3 części objętościowych piasku (uziarnienie do 4 mm) wmieszać do cieczy zarobowej, sporządzonej z preparatu weber.ad 785 i wody (1:2).
Szczelna zaprawa winna dawać się nakładać szpachelką. Natomiast zaprawa jastrychowa powinna mieć wilgotność gruntu. Oba rodzaje zapraw nakłada się metodą „świeże na świeże” na warstwę sczepną (szczelny tynk nakłada się wielowarstwowo, a jego ogólna grubość powinna wynosić przynajmniej 20 mm).
Zużycie: ok. 80 g/kg suchej zaprawy.

3.2. Plastyfikacja i podwyższenie odporności na chemikalia zapraw stosowanych do wykonywania tynków, murów i jastrychów
Zastosowanie około 25% preparatu weber.ad 785 (w stosunku do ciężaru cementu) powoduje plastyfikację, a tym samym – następujące polepszenie, jakości zaprawy: a) zmniejszenie kurczliwości, b) obniżenie ilości rys skurczowych w jastrychach, c) podwyższenie odporności na przemienne zamarzanie. Ponadto znacznie polepsza się odporność jastrychu i zaprawy na działanie chemikaliów.
Zużycie: weber.ad 785 ok. 0,25 kg/kg cementu.

3.3. Wykonywanie gładkich, odpornych na ścieranie jastrychów
Warstwa sczepna: Wykonać mieszaninę z preparatu weber.ad 785 i cementu w proporcji objętościowej 0,75 części objętościowej cementu i 1 części objętościowej preparatu weber.ad 785. Następnie mieszaninę tę wcierać dokładnie w podłoże za pomocą szczotki.
Zużycie: weber.ad 785 ok. 0,4 kg/m2. Jastrych gładki: Suchą mieszaninę z 1 części objętościowej cementu i 1 części objętościowej piasku kwarcowego (uziarnienie do 1 mm) wmieszać do cieczy zarobowej, składającej się z 1 części objętościowej preparatu weber.ad 785 i 2 części objętościowych wody. Zużycie: weber.ad 785 ok. 0,15-0,20 kg/kg cementu.

4. Dodatek do zapraw naprawczych
Zaleca się stosowanie preparatu weber.ad 785 do wszystkich prac renowacyjnych i naprawczych, np. zamykanie jam skurczowych i porów na betonowych powierzchniach licowych i prefabrykatach, naprawa poobijanych powierzchni i krawędzi oraz konserwacja jastrychów i tynków.
Zaprawa naprawcza: Wstępnie wymieszać piasek z cementem, a następnie mieszaninę tę wmieszać do cieczy zarobowej przy grubości warstwy do 10 mm: 1 część objętościowa preparatu weber.ad 785 do 2 części objętościowych wody; przy grubości warstwy ok. 10 mm: 1 część objętościowa preparatu weber.ad 785 do 2-3 części objętościowych wody. Skład uziarnienia kruszyw (wypełniaczy) zależy od grubości nakładanej warstwy. Zaprawa naprawcza musi być nakładana metodą „świeże na świeże” na warstwę sczepną sporządzoną z preparatem weber.ad 785.
Zużycie: weber.ad 785 ok. 0,15-0,25 kg/kg cementu.

5. Dodatek do preparatów antykorozyjnych
Prace wstępne: Elementy zbrojenia muszą być metalicznie błyszczące i wolne od tłuszczy. Ewentualnie należy je wypiaskować.
Preparaty antykorozyjne: Do 1 części objętościowej preparatu weber.ad 785 dodać 1 część objętościową cementu i dokładnie wymieszać ze sobą. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji do obróbki (za pomocą dodawania preparatu weber.ad 785 lub cementu) preparat antykorozyjny nanieść równomiernie 2 razy (uważając na krawędzie!), przy czym grubość pojedynczej warstwy powinna wynosić około 0,25 mm.
Zużycie: weber.ad 785 ok. 0,35 kg na 1kg cementu.
Ze względu na doskonałą przyczepność preparatu weber.ad 785 należy wszystkie narzędzia czyścić za pomocą wody natychmiast po użyciu. W przeciwnym razie zabrudzenia dają się usunąć tylko mechanicznie.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Jeżeli zachowuje się proporcję mieszania podaną w niniejszej karcie technicznej, to weber.ad 785 nie wpływa znacząco na przebieg wiązania hydraulicznego. Zaprawy przygotowane z zastosowaniem domieszki należy pielęgnować jak typowe zaprawy cementowe, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Zaprawy ulepszone domieszką można obciążać ostrożnie po 2 dniach. Po 25-28 dniach można obciążać je całkowicie.

ZUŻYCIE

W zależności od zastosowania – patrz wyżej w punkcie „Aplikacja”

OPAKOWANIA

opakowanie 5 kg, paleta 450 kg
opakowanie 30 kg, paleta 480 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem. Napoczęte pojemniki należy szczelnie zamykać, aby zapobiec tworzeniu się błony.

UWAGA

Skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.