Powłoka ochronna stali zbrojeniowej weber.rep 750 (Cerinol MK) 5 kg

Producent: WEBER
SKU: 100750050099

weber.rep 750 (Cerinol MK) to modyfikowana tworzywem sztucznym 1-komponentowa powłoka ochronna stali zbrojeniowej.

 

Produkt wycofany przez producenta. Zamiennikiem jest:

Warstwa sczepna i ochrona antykorozyjna weberep KB duo 25 kg

WŁAŚCIWOŚCI

  • bardzo łatwa obróbka
  • znakomita wytrzymałość na odrywanie od betonu
  • niski skurcz i naprężenia własne
  • stosowana w systemach PCC z zaprawami naprawczymi: weber.rep 751, weber.rep 752, weber.rep 753, weber.rep 754, weber.rep 756

Powłoka ochronna stali zbrojeniowej przy renowacji żelbetu. Weber.rep 750 stosuje się w powiązaniu z zaprawami naprawczymi PCC: weber.rep 754, weber.rep 756, weber.rep 752, weber.rep 753.

DANE TECHNICZNE

Baza: tworzywo sztuczne, cement, wypełniacze mineralne, dodatki regulujące
Barwa: brązowa
Konsystencja: proszek
Gęstość nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,3 g/cm³
Gęstość świeżej mieszanki: ok. 2,0 g/cm³
Ciecz zarobowa: woda
Proporcje mieszania: maks. 0,9 – 1 litr wody na 5-kilogramowy
pojemnik weber.rep 750 (Cerinol MK)
Czas obróbki w temperaturze 20°C: ok. 1 godzina
Temperatura powietrza i obiektu w czasie obróbki: od +5°C do +35°C
Grubość nakładanej warstwy: minimum 1,1 mm
Dokumenty odniesienia: IBDiM-KOT-2017/0032

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY NAPRAWY KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Skorodowaną stal zbrojeniową należy oczyścić do stopnia czystości odpowiadającego Sa 2 1/2.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Produkt należy mieszać w proporcjach wagowych 5 : 1 z wodą, przez ok. 4 minuty, za pomocą wolnoobrotowych mieszadeł np. wiertarki z nasadzonym wiertłem, aż do czasu uzyskania jednorodnej, bezgrudkowej, dającej się nakładać pędzlem zawiesiny. Najpierw do mieszalnika wlewamy wodę, a następnie sukcesywnie dodajemy weber.rep 750. Zarobioną zaprawę w czasie obróbki należy od czasu do czasu zamieszać.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Oczyszczoną z rdzy stal zbrojeniową malujemy pędzlem na całej powierzchni w dwóch procesach roboczych w odstępie ok. 3 godzin. Grubość nanoszonej warstwy powinna wynosić, co najmniej 1,1 mm (powłoka ochronna powinna całkowicie zakrywać użebrowanie stali zbrojeniowej). Po wyschnięciu drugiej powłoki (co najmniej po 5 godzinach przy temperaturze +20°C), na czystą, zwilżoną wodą i szorstką powierzchnię ubytku, oraz wcześniej zabezpieczone antykorozyjnie zbrojenie, można nakładać kolejne skłądniki systemu (warstwę sczepną i zaprawę naprawczą).
Narzędzia czyścić czystą wodą przed związaniem zaprawy.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura powietrza i obiektu w czasie obróbki: od +5°C do +30°C

ZUŻYCIE

Zużycie weber.rep 750 przy 2 warstwach ok. 190 g proszku/mb pręta zbrojeniowego o średnicy 14 mm.

OPAKOWANIA

pojemniki 5 kg, paleta 450 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 9 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu zużyć w ciągu 1 miesiąca.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.