Zaprawa naprawcza PCC I weber.rep 753 (Cerinol ES 8) 25 kg

Producent: WEBER
SKU: 100753250099

weber.rep 753 (Cerinol ES 8) jest jednokomponentową, hydraulicznie wiążącą, gotową do użycia zaprawą cementową PCCI o uziarnieniu 8 mm.. Zaprawa przeznaczona jest do wyrównywania powierzchni betonowych poddanych obciążeniom dynamicznym, w tym również obciążeniom ruchem kołowym o grubości warstwy od 20 do maksymalnie 100 mm.

WŁAŚCIWOŚCI

 • do wyrównywania powierzchni betonowych obciążonych dynamicznie
 • szczególnie polecana jako warstwa obciążona mechanicznie w przypadku mostów i budowli inżynierskich
 • jako warstwa wyrównująca i posadzkowa
 • na poziomych i lekko pochyłych powierzchniach
 • bardzo łatwa obróbka,
 • niski współczynnik wodno-cementowy,
 • wysoka odporność na naprzemienne zamarzanie i tajanie oraz sole odladzające,
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna,
 • znakomita wytrzymałość na odrywanie,
 • niski skurcz i naprężenia własne,
 • dobra zdolność akumulacji wody

weber.rep 753 stosowany jest jako zaprawa naprawcza PCC, zaprawa wyrównująca i warstwa posadzkowa na poziomych i lekko pochyłych powierzchniach, szczególnie, jako warstwa obciążana mechanicznie w przypadku mostów i budowli inżynierskich, np. pod mostowymi powłokami komunikacyjnymi i do zwiększania betonowej otuliny zbrojenia.
weber.rep 753 może być stosowany do pogrubiania betonowych posadzek przemysłowych oraz jako materiał do osadzania krawężników drogowych.

DANE TECHNICZNE

 

Baza: cement, wypełniacze mineralne, tworzywa sztuczne, dodatki regulujące
Barwa: szara w odcieniu cementu
Konsystencja: proszek
Gęstość nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,85 g/cm³
Gęstość świeżej mieszanki: ok. 2,20 g/cm³
Gęstość suchej zaprawy: ok. 2,1 g/cm³
Ciecz zarobowa: woda
Proporcje mieszanki: 25-kilogramowy worek weber.rep 753 (Cerinol ES 8) wymieszać z ok. 2,2 – 2,5 l wody
Wytrzymałość na ściskanie 28 dniach: ≥ 50 MPa
Wytrzymałość na zginanie 28 dniach: ≥ 9 MPa
Wytrzymałość na odrywanie od betonu: > 2 MPa
Czas obróbki w temperaturze 20°C: ok. 1 godzina
Temperatura powietrza i obiektu w czasie obróbki: od +5°C do +35°C
Grubość nakładanej warstwy: od 20 do 100 mm
Dokument odniesienia: IBDiM-KOT-2017/0032

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY NAPRAWY KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

25-kilogramowy worek zaprawy naprawczej weber.rep 753 należy mieszać z ok. 2,2 – 2,5 l czystej wody, aż do czasu uzyskania bezgrudkowej zaprawy dającej się nakładać kielnią. Najpierw do betoniarki wlewamy wodę, a następnie dodajemy sukcesywnie weber.rep 753 i mieszamy, przez co najmniej 3 minuty. Przy mniejszych ilościach do mieszania możemy wykorzystać wolnoobrotową (maks. 400 obr./min.) wiertarkę z nasadzonym mieszadłem łopatkowym.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Zaprawę naprawczą weber.rep 753 stosuje się w połączeniu z warstwą sczepną z weber.rep 751 lub weber.tec 793 i ewentualnie z mineralną powłoką ochronną zbrojenia weber.rep 750 (patrz karty
techniczne tych materiałów). Zaprawę naprawczą weber.rep 753 nakładamy z użyciem nacisku na jeszcze świeżą warstwę sczepną z weber.rep 751 lub weber.tec 793 wykonaną na możliwie małej powierzchni.
Nałożoną w ten sposób zaprawę należy natychmiast wyrównać za pomocą łaty do żądanej grubości, a następnie krótko wygładzić pacą. Przy większych powierzchniach celowe jest użycie belki lub łaty wibracyjnej. Narzędzia wypłukać przed związaniem zaprawy w czystej wodzie.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura powietrza i obiektu w czasie obróbki: od +5°C do +35°C
Nałożoną powłokę z zaprawy naprawczej PCC należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, dlatego też należy unikać podwyższonych temperatur i przeciągów powietrznych. Pielęgnacja powinna trwać, co najmniej 5 dni, w czasie, których należy chronić nałożoną powłokę przed mrozem oraz stosować przykrycia lub utrzymywanie wilgoci. W stanie świeżym zaprawy naprawczej weber.rep 753 nie można spryskiwać wodą.

ZUŻYCIE

ok. 2 kg/1 m² na 1 mm grubości warstwy.

OPAKOWANIA

worek 25 kg, paleta 1050 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 9 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu zużyć w ciągu 1 miesiąca

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.