Torkretowe zaprawy weber.rep ZT 4 mm 25 kg

Producent: WEBER
SKU: 101376250099

Torkretowe zaprawy zawierające inhibitor korozji, do natrysku metodą mokrą lub suchą

weber.rep ZT (DEITERMANN ZT) to 1-komponentowe, z inhibitorem korozji, wiążące hydraulicznie, fabrycznie przygotowane suche zaprawy.

WŁAŚCIWOŚCI

  • moduł sprężystości podłużnej jest podobny do modułu sprężystości betonu
  • szybki przyrost wytrzymałości
  • niski skurcz i naprężenia własne

weber.rep ZT to zaprawy służące do wypełniania ubytków w czasie renowacji betonów, odtwarzania otuliny na betonie zbrojonym itp. Stosowane mogą być zarówno metodą na sucho jak i na mokro, również metodą tynkarską. weber.rep ZT pozwala się lekko i dobrze obrabiać. Wygładzanie powierzchni zaprawy weber.rep ZT można wykonać przed zakończeniem procesu wiązania (w czasie ok. 1 godz.). Zaprawa po stwardnieniu odznacza się dobrą paroprzepuszczalnością i wodoszczelnością (W8), jest odporna na mróz oraz sole odladzające. Po zakończeniu trwającej ok. 6 dni pielęgnacji, weber.rep ZT można pokryć farbą lub dyspersyjną powłoką ochronną. Nakładanie żywicznych powłok ochronnych możliwe jest dopiero po osiągnięciu przez podłoże wytrzymałości na odrywanie co najmniej 1,5 MPa oraz wymaganego przez żywicę stopnia wilgotności.

DANE TECHNICZNE

Baza: cement, piasek kwarcowy, tworzywo sztuczne
Barwa: cementowoszara
Konsystencja wymieszanej masy: plastyczna
Uziarnienie: weber.rep ZT 2 (DEITERMANN ZT 2) – do 2 mm
weber.rep ZT 4 (DEITERMANN ZT 4) – do 4 mm
Gęstość nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,7 kg/dm3
Gęstość świeżej zaprawy: ok. 2,0 kg/dm3
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:
(próbki wyciete z konstrukcji, wykonane metodą natrysku)
> 60,0 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:
(wg.PN-EN 196-1)
> 30,0 MPa
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach:
(wg. PN-EN 196-1)
> 5 MPa
Czas obróbki na mokro w temperaturze 20°C: ok. 1 godzina
Temperatura powietrza i obiektu w czasie obróbki: od +5°C do +30°C
Maksymalna grubości nakładanej warstwy: 40 mm
Dokument odniesienia: AT-2005-03-1975-1

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY NAPRAWY KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Z podłoża należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia jak: powłoki, zatłuszczenia, skorodowany beton, stosując piaskowanie lub śrutowanie ew. strumień wody pod wysokim ciśnieniem (tzw. hydromonitoring). Odsłonięta stal zbrojeniowa winna być oczyszczona z rdzy. Jeżeli czyszczenie odbywa się na sucho, podłoże (szczególnie bardziej nasiąkliwe) należy zwilżyć obficie wodą. Na podłożach o słabej nośności zaleca się stosować warstwę sczepną – weber.rep 751.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Należy wyregulować zaworem dozującym odpowiednią proporcję wody do suchej zaprawy weber.rep ZT. Dozowanie wody powinno wynosić od 2,5 do 2,75 l na jeden 25-kilogramowy worek zaprawy weber.rep ZT.
Wymieszanie suchej zaprawy z wodą odbywa się w agregacie tynkarskim (torkretowanie na mokro) lub w trakcie narzucania (torkretowanie na sucho).

APLIKACJA

Aplikacja wymaga doświadczenia operatora torkretnicy w kontrolowaniu mieszanki (regulacji optymalnej ilości wody) oraz specjalistycznych urządzeń o niezbędnej wydajności. Zaprawę weber.rep ZT nakładać urządzeniami natryskowymi na matowo-wilgotny beton lub świeżą warstwę sczepną weber.rep 751. Natrysk prowadzi się jedno lub dwuwarstwowo do grubości warstwy równej maksymalnie 4 cm w przypadku powierzchni pionowych lub 2 cm w przypadku stropów (w pozycji pułapowej). Natrysk w pozycjach pułapowych wymaga zwykle nanoszenia zaprawy w kilku warstwach.
Następną warstwę można nanosić, gdy poprzednia związała na tyle, że może stanowić warstwę nośną. Z reguły wymaga to odstępu czasu ok.1,5 godziny w temperaturze +20°C.
Ostatnią warstwę można ostrożnie (bez nacisku) wygładzić pacą. Należy jednak uważać, by nie spowodować odspojenia natryśniętej warstwy od podłoża. W stanie świeżym nie należy zraszać warstwy zaprawy wodą. Po utwardzeniu przeschniętą powierzchnię można zabezpieczyć dodatkowo systemami ochrony betonu. W każdym przypadku można zalecić wykonanie zabezpieczenia hydrofobizującego.
Jeżeli warstwa wykończeniowa ma być wykonana z zaprawy o drobnym kruszywie, tj. weber.rep 755 , wtedy nie należy filcować lub wygładzać zewnętrznej powierzchni ostatniej warstwy zaprawy. W celu kontroli właściwości gotowej mieszanki (głównie wytrzymałości) należy w trakcie torkretowania narzucać próbki torkretu (świadek) do specjalnie przygotowanych skrzynek.
Czyszczenie narzędzi Narzędzia wypłukać w czystej wodzie.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura powietrza i obiektu w czasie obróbki: od +5°C do +30°C
Nałożoną powłokę z torkretowej zaprawy naprawczej należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, dlatego też należy unikać podwyższonych temperatur i przeciągów powietrznych. Pielęgnacja powinna trwać, co najmniej 6 dni, w czasie, których należy chronić nałożoną powłokę przed mrozem oraz stosować przykrycia lub powłoki pielęgnacyjne w celu utrzymywania wilgoci.
W stanie świeżym zaprawy naprawczej weber.rep ZT nie można spryskiwać wodą.

ZUŻYCIE

Zużycie weber.rep ZT wynosi ok. 20 kg/1m2 na 1 cm grubości warstwy.

OPAKOWANIA

worki po 25 kg, paleta 1050 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 9 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 1 miesiąca.

UWAGA

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.