Warstwa sczepna i ochrona antykorozyjna weberep KB duo 25 kg

Producent: WEBER
SKU: 100100250099

weberep KB duo jest gotową, jednokomponentową, modyfikowaną polimerami mineralną mieszanką. Po zarobieniu wodą tworzy zaprawę przeznaczoną do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych prętów zbrojeniowych oraz wykonywania warstwy sczepnej w systemach naprawczych PCC. Stosowana również jako warstwa sczepna pomiędzy starym a nowym betonem oraz w systemach posadzek mineralnych.

WŁAŚCIWOŚCI

  • 2w1 – ochrona antykorozyjna zbrojenia i warstwa sczepna
  • bardzo dobra przyczepność
  • łatwa obróbka/bardzo dobre rozprowadzanie
  • optymalny czas schnięcia
  • długi czas otwarty

140,25  114,02  netto

19 w magazynie

weberep KB duo służy wykonywania warstw ochrony antykorozyjnej prętów zbrojeniowych oraz do wykonywania warstw sczepnych pomiędzy podłożem betonowym a zaprawą naprawczą PCC. weberep KB duo jest kompatybilny z następującymi zaprawami naprawczymi PCC: weberep R4 duo, weber.
rep 754, weber.rep 752, weber.rep 753 oraz weber.rep 756.
Z uwagi na znakomite właściwości jako warstwa sczepna weberep KB duo znajduje zastosowanie szczególnie przy naprawie wysoce obciążalnych betonowych podłoży w budownictwie inżynieryjnym i w posadzkach przemysłowych oraz do wykonywania zespolonych jastrychów. Stosowany jest przede wszystkim jako warstwa sczepna przy naprawie i reprofilacji elementów betonowych i żelbetowych, takich jak: belki, słupy, płyty balkonowe, schody, posadzki, itp. weberep KB duo gwarantuje trwałe zabezpieczenie antykorozyjne prętów zbrojeniowych oraz niezawodne powiązanie zapraw naprawczych lub innych zapraw mineralnych (a także świeżego betonu) z podłożem, zarówno w obszarach wewnętrznych jak i zewnętrznych.

 

DANE TECHNICZNE

Baza cement, wypełniacze mineralne, polimery, dodatki
Barwa szara w odcieniu cementu
Konsystencja wymieszanej masy szlam/pólpłynna
Ciecz zarobowa woda
Proporcje mieszania 7,5 litra (30%) wody na worek 25 kg
Gęstość nasypowa suchej mieszanki ok. 1,1 kg/dm³
Czas obróbki ok. 90 minut, w temperaturze +20°C, przy częstym mieszaniu
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) od +5°C do +35°C
Grubość nakładanej warstwy 1 do 2 mm

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY NAPRAWY KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH, UNIWERSALNE MATERIAŁY NAPRAWCZE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Stosowanie jako ochrona antykorozyjna zbrojenia
Skorodowaną stal zbrojeniową oczyścić do stopnia czystości Sa 2 1/2 wg PN-EN ISO 12944-4.
Stosowanie jako mostek sczepny
Podłoże betonowe musi być czyste, chłonne, nośne, przyczepne, nieoblodzone oraz wolne od wszelkich zanieczyszczeń. Usunąć mleczko cementowe oraz wszelkie substancje mogące wpływać negatywnie na przyczepność. Na powierzchniach obciążonych ruchem kołowym należy zwrócić uwagę, by usunąć resztki oleju, benzyny, malarskich oznaczeń drogowych oraz ślady hamowania gumowych opon. Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić co
najmniej 1,5 MPa.
Podłoże betonowe należy wstępnie przygotować przez odpowiednie: frezowanie, śrutowanie, piaskowanie bądź mycie ciśnieniowe. Beton zawierający składniki wywołujące jego korozję, np. chlorki, należy usunąć. Podłoże betonowe należy dobrze zwilżyć wodą (unikając powstawania kałuż) do stanu matowo-wilgotnego. Operację taką należy przeprowadzić odpowiednio wcześnie (np. dzień przed aplikacją) oraz tuż przed nałożeniem warstwy sczepnej.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Proporcje mieszania: 30% (7,5 l) wody na worek 25 kg.
Suchę mieszankę weberep KB duo wsypać do odmierzonej ilości czystej wody i wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Czas mieszania min. 3 minuty. Do mieszania należy stosować mieszadło wolnoobrotowe (ok. 400 obr./min). W czasie aplikacji materiał należy ją od czasu do czasu zamieszać.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Stosowanie jako ochrona antykorozyjna zbrojenia
Na oczyszczoną stal zbrojeniową nanieść pędzlem 2 warstwy materiału weberep KB duo w odstępach ok. 2-3 godzin. Po związaniu drugiej warstwy można nanieść weberep KB duo jako mostek sczepny.
Stosowanie jako mostek sczepny
Przygotowaną warstwę sczepną z materiału weberep KB duo należy mocno wetrzeć w odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą pędzla lub szczotki. Na dużych powierzchniach materiał można nanosić natryskowo przy użyciu ogólnodostępnych urządzeń do natrysku materiałów mineralnych.
Następnie stosując zasadę „mokre na mokre” na świeżo naniesioną warstwę sczepną nanosimy jedną z zapraw naprawczych PCC: weberep R4 duo, weber.rep 754, weber.rep 756, weber.rep 752 lub weber.rep 753 lub świeżą mieszankę betonową.
Warstwę sczepną nanosimy tylko na taką powierzchnię, jaką jesteśmy w danych warunkach otoczenia pokryć zaprawą naprawczą lub betonem przed związaniem warstwy sczepnej. W przypadku, gdy naniesiona warstwa sczepna zwiąże należy ją wykonać ponownie, tak aby przy nanoszeniu zaprawy naprawczej możliwe było zachowanie zasady „mokre na mokre”.
Narzędzia po użyciu umyć w czystej wodzie (przed związaniem zaprawy). Związany materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Ponieważ następne warstwy należy zasadniczo nakładać na jeszcze świeżą warstwę sczepną, dlatego zarówno ją, jak i kolejne materiały należy przygotowywać równocześnie. Narzędzia należy od czasu do czasu oczyścić wodą. Nałożoną warstwę z zaprawy naprawczej PCC lub betonu należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, dlatego też należy unikać podwyższonych temperatur i przeciągów powietrznych. W celu zapewnienia optymalnego wiązania i przyrostów wytrzymałości należy zastosować standardowe środki pielęgnacji betonu.

ZUŻYCIE

Jako ochrona antykorozyjna zbrojenia:
ok. 0,19 kg/mb pręta zbrojeniowego ∅14 mm, na 2 warstwy
Jako warstwa sczepna:
ok. 1,5 – 2,5 kg suchej mieszanki na 1 m², zależnie od szorstkości podłoża.

OPAKOWANIA

worek 25 kg, paleta 1050 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.