Zaprawa naprawcza i szpachlówka drobnoziarnista PCC weberep R4 duo 25 kg

Producent: WEBER
SKU: 100101250099

weberep R4 duo to gotowa, sucha mieszanka mineralna modyfikowana polimerami, która po zarobieniu z wodą staje się zaprawą naprawczą PCC. Przeznaczoną do naprawy i reprofilacji podłoży betonowych i żelbetowych lub wyrównywania i wygładzania powierzchni jako szpachlówka drobnoziarnista. Materiał doskonale sprawdza się jako szpachlówka pod powłoki ochronne, jak również systemy posadzek żywicznych. Grubość warstwy od 1 do 50 mm.

WŁAŚCIWOŚCI

  • 2w1 – zaprawa naprawcza i szpachlówka drobnoziarnista
  • do napraw i reprofilacji konstrukcji betonowych i żelbetowych
  • grubość nakładanej warstwy 1 – 50 mm w jednym procesie roboczym
  • drobnoziarnista – uziarnienie do 0,5 mm
  • wysokie parametry wytrzymałościowe – klasa R4 wg PN-EN 1504-3
  • bardzo dobre właściwości obróbki
  • wysoka mrozoodporność oraz na sole odladzające
  • niski skurcz i naprężenia własne
  • paroprzepuszczalna
  • pod obciążenia ruchem pieszym i kołowym

81,75  66,46  netto

18 w magazynie

weberep R4 duo przeznaczony jest do naprawy i reprofilacji podłoży betonowych i żelbetowych. Może być stosowany do napraw i wypełnień ubytków elementów betonowych i żelbetowych, takich jak np. belki, słupy, płyty balkonowe, schody, posadzki, itp. Maksymalna grubość w jednym cyklu roboczym to 50 mm.
Dzięki drobnemu uziarnieniu może być stosowana także jako szpachlówka do wyrównania i egalizacji podłoży betonowych. Minimalna grubość warstwy to 1 mm. Jako szpachlówka materiał może być stosowany pod powłoki ochronne, impregnację hydrofobizującą lub systemy posadzkowe na bazie żywic.

DANE TECHNICZNE

 

Baza cement, wypełniacze mineralne, tworzywa sztuczne, dodatki
Barwa szary w odcieniu cementu
Uziarnienie kruszywa 0,5 mm
Gęstość nasypowa suchej mieszanki ok. 1,55 kg/dm³
Gęstość świeżej mieszanki ok. 2,15 kg/dm³
Ciecz zarobowa woda
Proporcje mieszania 3,5-4,0 l (14-16%) wody na worek 25 kg
Wytrzymałość na ściskanie 28 dniach ≥ 45 MPa
Wytrzymałość na zginanie 28 dniach ≥ 8 MPa
Wytrzymałość na odrywanie od betonu ≥ 2 MPa
Czas obróbki w temperaturze 20°C ok. 60-90 minut
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) od +5°C do +35°C
Grubość nakładanej warstwy od 1 do 50 mm

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY NAPRAWY KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH, UNIWERSALNE MATERIAŁY NAPRAWCZE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, nośne, szorstkie i stabilne. Ponadto podłoże nie może być zmrożone. Wytrzymałość na odrywanie chłonnego podłoża powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa (przy naprawie betonu). W przypadku stosowania produktu jako szpachlówka minimalna wytrzymałość na odrywanie zależy od stosowanego rozwiązania (systemu powłokowego).
Podłoże należy przygotować przez odpowiednie frezowanie, śrutowanie lub hydromonitoring. Należy usunąć mleczko cementowe oraz wszelkie zanieczyszczenia mogące negatywnie wpływac na przyczepność. Niestabilne fragmenty podłoża, skarbonatyzowany i skorodowany beton oraz wszelkie luźne elementy należy usunąć. Stal zbrojeniową należy oczyścić zgodnie z wymaganiami dla przyjętego systemu naprawy.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Dozowanie wody: 14-16% (3,5-4,0 l) wody na worek 25 kg
Zastosowanie jako zaprawa naprawcza:
14-15% (3,5-3,75 l) wody na worek 25 kg, w zależności od warunków otoczenia.
Zastosowanie jako szpachlówka drobnoziarnista:
15-16% (3,75-4,0 l) wody na worek 25 kg, w zależności od warunków otoczenia.

Do odmierzonej ilosci czystej wody wsypać suchą mieszankę weberep R4 duo i mieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Minimalny czas mieszania 3 minuty. Po wymieszaniu odstawić wymieszany materiał na ok. 2 minuty i ponownie przemieszać. Do mieszania należy ozywać mieszadła wolnoobrotowego (maks. 400 obr./min.).

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Stosowanie jako zaprawa naprawcza
Zaprawę naprawczą weberep R4 duo należy stosować w połączeniu z warstwą sczepną i ochroną antykorozyjną zbrojenia weberep KB duo. weberep R4 duo nakładamy przy pomocy kielni, pacy lub szpachelki na jeszcze świeżą warstwę sczepną weberep KB duo. Nakładając zaprawę naprawczą należy ją w miarę możliwości wciskać w miejsce wbudowania. Nałożoną w ten sposób zaprawę należy niezwłocznie wyrównać do żądanej grubości / nadać wymagany kształt. Grubość warstwty w jednym cyklu roboczym to 50 mm. Głębsze ubytki muszą być wypełnione w kilku procesach roboczych, przy czym każdej z warstw pośrednich należy nadać szorstką powierzchnię, a po jej wyschnięciu każdorazowo zalecane jest zastosowanie warstwy sczepnej z materiału weberep KB duo. Nałożonej w ten sposób zaprawy weberep R4 duo nie należy nakładać poza obrysem ubytku, lecz jedynie wygładzić pacą.
Stosowanie jako szpachlówka drobnoziarnista
Zaprawę szpachlową weberep R4 duo nanieść na odpowiednio przygotowane podłoże, które należy nawilżyć do stanu matowo-wilgotnego. Materiał nanieść na wymaganą grubość, wyrównać i wykończyć powierzchnię w zależności od końcowego przeznaczenia i wymagań. Materiał nadaje się zarówno do zagładzania jak i filcowania.
Podczas pracy narzędzia robocze od czasu do czasu przemyć wodą. Po zakończeniu prac narzędzia umyc w czystej wodzie (przed związaniem zaprawy). Związany materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +5°C do +35°C.
Nałożoną powłokę z zaprawy naprawczej PCC należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, dlatego też należy unikać podwyższonych temperatur i przeciągów powietrznych. Pielęgnacja powinna trwać, co najmniej 5 dni, w czasie, których należy chronić nałożoną powłokę przed mrozem oraz stosować przykrycia lub utrzymywanie wilgoci. W stanie świeżym zaprawy naprawczej weberep R4 duo nie można spryskiwać wodą.

ZUŻYCIE

ok. 1,9 kg/1m2 na 1 mm grubości warstwy lub 1,9 kg/dm3 uzupełnianego ubytku.

OPAKOWANIA

worek 25 kg, paleta 1050 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąc działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.