Dodatek do betonu na bazie żywicy akrylowej ZM HF 5 kg

Producent: REMMERS
SKU: 200220050099

ZM HF środek na bazie wodnej dyspersji polimerów

ZM HF stosuje się do ulepszania zapraw a także jako warstwa gruntująca do betonu, cementu i jastrychów anhydrytowych

WŁAŚCIWOŚCI

  • Poprawia zespolenie
  • Zwiększa wytrzymałość na ściskanie
  • Zwiększa wytrzymałość na zginanie
  • Odporny na zmydlenie

 

242,20  196,91  netto

2 w magazynie

  • Do sporządzania szlamów i zapraw sczepnych, zapraw naprawczych i remontowych
  • Domieszka do ulepszania jastrychów, tynków i warstw uszlachetniających
  • Jako warstwa gruntująca do betonu, cementu i jastrychów anhydrytowych

 

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość na ścinanie do 4 N/mm²
Gęstość (20 °C) około 1,08 g/cm³
Zawartość polimeru około 30 %
Odczyn pH około 9,0

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY NAPRAWY KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH, UNIWERSALNE MATERIAŁY NAPRAWCZE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste i mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków antyadhezyjnych do szalunków.
Podłoża mogą być matowo wilgotne, ale nie mogą być pokryte warstwą wody.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Materiał należy rozcieńczyć wodą i dobrze wymieszać (przestrzegając proporcji mieszania)

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Domieszka uszlachetniająca do zapraw
Mieszankę zastosować jako płyn zarobowy do zaprawy.

Podkład przyczepnościowy
Mieszankę równomiernie nanieść na przygotowane podłoże.
W przypadku podłoży o dużej nasiąkliwości zabieg należy w razie potrzeby powtórzyć w ciągu 24 godzin.

Materiał należy generalnie rozcieńczać wodą. Unikać nadmiaru materiału na powierzchni.
Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

Przykłady zastosowań

Sposób stosowania Uziarnienie Grubość
warstwy
Proporcja
mieszania
ZM HF : woda
Zaprawa drobnoziarnista ≤ 0,5 mm do 2 mm 1 : 1
Szlam sczepny ≤ 1 mm do 3 mm 1 : 1
Zaprawa sczepna ≤ 2 mm do ok. 5 mm 1 : 2
Obrzutka ≤ 4 mm do ok. 6 mm 1 : 3
Zaprawa do naprawy betonu ≤ 4 mm ok. 8 – 15 mm 1 : 3
Jastrych zespolony ≤ 4 mm do 40 mm 1 : 4
Beton drobnoziarnisty ≤ 8 mm do 50 mm 1 : 5
Gruntowanie betonu, jastrychu cementowego i anhydrytowego 1 : 3
Poprawa przyczepności szlamów uszczelniających 1 : 3

Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

Narzędzia / czyszczenie
Ławkowiec, szczotka, szpachla lub kielnia.
Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.
Niskie temperatury wydłużają, wysokie skracają czas twardnienia.

ZUŻYCIE

Do warstw sczepnych, szlamów około 0,1 – 0,2 kg/m²
Do zapraw przyczepnościowych: około 1,0 kg na 1 – 2 m², w zależności od grubości warstwy.
Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

OPAKOWANIA

kanister blaszany 5 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu – co najmniej 24 miesiące.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu.
Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.