Elastyczna, poliuretanowa żywica iniekcyjna Sika Injection-201 20,6 kg

Producent: SIKA
SKU: 402585206099

Sika® Injection-201 CE jest poliuretanową, elastyczną, bezrozpuszczalnikową żywicą iniekcyjną o bardzo niskiej lepkości. W kontakcie z wodą tworzy szczelną, elastyczną, jednolitą strukturę o zamkniętych porach

WŁAŚCIWOŚCI

  • Trwale elastyczny, może przenosić nieznaczne ruchy
  • W suchych warunkach nie następuje skurcz (odwrócenie procesu pęcznienia)
  • Dzięki bardzo niskiej lepkości może penetrować wąskie rysy, o szerokości >0,2 mm
  • Związana Sika® Injection-201 CE jest obojętna i odporna chemicznie
  • Produkt bezrozpuszczalnikowy
  • W niskich temperaturach (<+10°C) Sika® Injection-201 CE może być przyspieszona materiałem Sika® Injection-AC20
  • Materiałem Sika® Injection-201 CE można iniekować jak produktami jednoskładnikowymi

1 449,40  1 178,37  netto

Brak w magazynie

Sika® Injection-201 CE przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.

  • Sika® Injection-201 CE jest przeznaczony do trwałego uszczelniania suchych, wilgotnych i mokrych rys w betonie, cegle i naturalnym kamieniu. Może przenosić nieznaczne ruchy.
  • Sika® Injection-201 CE może być stosowany jako żywica doszczelniająca w systemie SikaFuko® (iniekcja jednorazowa).
  • Przy uszczelnianiu rys, z których wypływa woda pod ciśnieniem, należy najpierw wykonać wstępną iniekcję materiałem Sika® Injection-101 RC.

DANE TECHNICZNE

Baza chemiczna Dwuskładnikowa reagująca z wodą żywica poliuretanowa, bezrozpuszczalnikowa
Barwa Składnik A: bezbarwna
Składnik B: brązowa
Gęstość w temperaturze 20 °C Składnik A ~1,00 kg/dm3
Składnik B ~1,07 kg/dm3
Lepkość ~100 mPa·s (mieszanka, w temperaturze +20 °C)
Twardość Shore’a A ~43 (7 dni)
Moduł sprężystości E przy zginaniu ~2 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu ~35 %

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: INIEKCJE – KLEJENIE, USZCZELNIANIE, ELASTYCZNE WYPEŁNIANIE RYS

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia rys i ubytków musi być oczyszczona, bez luźnych cząstek, pyłu, olejów i innych substancji mogących zaburzać przyczepność. Zapylenie należy usunąć sprężonym powietrzem.

Proporcje mieszania –  Składnik A : składnik B 1:1 objętościowo
Temperatura otoczenia Minimum +5 °C / Maksimum +35 °C
Temperatura podłoża Minimum +5 °C / Maksimum +35 °C

APLIKACJA

MIESZANIE: Całą zawartość opakowań składników A i B wlać do pojemnika i mieszać powoli i dokładnie przez co najmniej 3 minuty z prędkością 250 obr./min. do uzyskania jednorodnej mieszanki. Składniki pakowane są w wymaganej proporcji objętościowej 1 : 1.
Jeżeli chcemy użyć tylko części materiału, składniki A i B należy odmierzyć i wymieszać w czystym pojemniku. Po wymieszaniu, przelać materiał do pojemnika pompy, zamieszać energicznie i zużyć w ciągu czasu przydatności do użycia.
Jeżeli temperatura otoczenia i/lub podłoża wynosi poniżej +10°C, do Sika® Injection-201 CE można dodać Sika® Injection-AC20 aby przyspieszyć początek pęcznienia.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia należy oczyścić zgodnie z Kartą Informacyjną systemu Sika® Injection Cleaning System.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA

Sika® Injection-201 CE musi być stosowana przez przeszkolonych i doświadczonych wykonawców.
W przypadku gwałtownych wycieków wody, które nie mogą być zatamowane Sika® Injection-201 CE, najpierw należy wykonać iniekcję szybkowiążącą pianą iniekcyjną Sika® Injection-101 RC, aż do zastopowania wycieku.

OPAKOWANIA

Składnik A: 10 lub 20 kg
Składnik B: 10,6 lub 21,2 kg-

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Materiał przechowywany w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, składowany we właściwych warunkach najlepiej użyć w ciągu 36 miesięcy od daty produkcji.
Materiał przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w chłodnej i suchej atmosferze, w temperaturach od +5°C do +35°C. Chronić przed promieniowaniem słonecznym i wilgocią.