Ekspansywna, samorozlewna, gruboziarnista zaprawa do podlewek SikaGrout-8N 25 kg

Ekspansywna, samorozlewna, gruboziarnista zaprawa do podlewek SikaGrout-8N 25 kg

0,0/5

Kod produktu: 409074250099 Producent: SIKA

Gotowa, ekspansywna, kompensująca skurcz, samorozlewna zaprawa cementowa o uziarnieniu 0/8 mm do podlewek, zakotwień i napraw betonu
.

WŁAŚCIWOŚCI
 • Łatwość użycia
 • Łatwość mieszania – dodatek jedynie wody
 • Możliwość regulacji konsystencji
 • Samorozlewność
 • Normalne narastanie wytrzymałości, wysokie wytrzymałości końcowe
 • Ekspanduje przez wydzielanie gazu jeszcze w fazie ciekło-plastycznej
 • Odporność na wibracje i uderzenia po związaniu
 • Nie powoduje korozji stali, nietoksyczny, niepalny
 • Wodoszczelność – spełnia wymagania klasy co najmniej W10
 • Mrozoodporność
 • Klasa reakcji na ogień A1
46,51 netto 57,21 zł

Zapytaj o dostępność i czas realizacji zamówienia.

Brak w magazynie

ZASTOSOWANIE
DANE TECHNICZNE
WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
OCENY I OPINIE

SikaGrout®-8 N stosowana jest przede wszystkim jako rozlewna zaprawa podlewowa lub kotwowa o grubości warstwy/odległości od kotwy do ścian otworu pomiędzy 2,5 cm a 8 cm.

 • Podlewki pod maszyny, słupy, itp.
 • Osadzanie w betonie kotew, prętów, barierek i innych konstrukcji stalowych
 • Zalewanie połączeń elementów prefabrykowanych
 • Wypełnianie ubytków i szczelin w betonie na powierzchniach poziomych
 • Odpowiednia do prac naprawczych (zasada 3, metoda 3.2 normy PN-EN 1504-9). Naprawa złuszczonego
  lub uszkodzonego betonu w budynkach, mostach i innych konstrukcjach żelbetowych.
 • Odpowiednia do konstrukcyjnego wzmocnienia (zasada 4, metoda 4.2 normy PN-EN 1504-9). Zwiększenie nośności konstrukcji betonowej przez zamontowanie prętów zbrojeniowych w otworach.
 • Odpowiednia do konstrukcyjnego wzmocnienia (zasada 4, metoda 4.4 normy PN-EN 1504-9). Zwiększenie nośności konstrukcji betonowej przez dodanie warstwy zaprawy.
 • Odpowiednia do zachowania lub przywrócenia pasywności (zasada 7, metoda 7.1 i 7.2 normy PN-EN
  1504-9). Zwiększona otulina zbrojenia i wymiana zniszczonego lub skarbonatyzowanego betonu.

Lokalnie maksymalna grubość warstwy zaprawy może być większa niż 8 cm, do 16 cm. Możliwe jest również, po przeprowadzeniu odpowiednich prób, doziarnienie materiału dobrej jakości kruszywem (w ilości 25-35% masy suchego składnika, zależnie od jakości kruszywa) i stosowanie go jako drobnoziarnistego betonu samozagęszczalnego (SCC). Zastosowanie dodatkowego kruszywa nie wpływa na ilość wody zarobowej.

Baza chemiczna Cement, selekcjonowane kruszywo i specjalne dodatki
Pakowanie Worki 25 kg
Wygląd / Barwa Szary proszek
Czas składowania Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach w suchym i chłodnym pomieszczeniu najlepiej użyć w ciągu 6 miesięcy od daty produkcji.
Warunki składowania Składować w suchym pomieszczeniu w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed wilgocią.
Gęstość ~ 2,33 kg/dm3 (gęstość świeżej zaprawy)
~ 2,25 kg/dm3 (gęstość zaprawy po 28 dniach)
Maksymalna wielkość ziarna Dmax: 8 mm

 

Zawartość rozpuszczalnych jonów chlorkowych 0,02% (PN-EN 1015-17)
Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu ~ 22 MPa
po 28 dniach ~ 64 MPa
(PN-EN 196-1)
(PN-EN 12190)
Moduł sprężystości przy ściskaniu ~ 31,4 GPa (PN-EN 13412)
Wytrzymałość na zginanie po 1 dniu ~ 5,0 MPa
po 28 dniach ~ 8,5 MPa
(PN-EN 196-1)
Przyczepność przy wyrywaniu (pullout) ~ 0,36 mm przy obciążeniu 75 kN (suchy beton)
~ 0,32 mm przy obciążeniu 75 kN (mokry beton)
(PN-EN 1881)
Wytrzymałość na odrywanie ~ 2,8 MPa (PN-EN 1542)
Kompatybilność termiczna Część 1: zamrażanie-rozmrażanie
~ 2,3 MPa
(PN-EN 13687-1)
Reakcja na ogień Klasa A1 Zawiera mniej niż 1% substancji organicznych
Absorpcja kapilarna ~ 0,18 kg∙m2∙h-0,5 (PN-EN 13057)
Odporność na karbonatyzację spełnia (~ 0 mm) (PN-EN 14295)

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: PODLEWKI MONTAŻOWE – BEZSKURCZOWE MASY ZALEWOWE

Proporcje mieszania Stosować maksymalnie 11% wody zarobowej (2,75 litry wody na 1 worek 25 kg). W razie potrzeby ciekłość materiału można ograniczyć redukując ilość wody, ale do poziomu nie niższego niż 10%.
W przypadku doziarnienia stosować wyłącznie bardzo dobrej jakości kruszywa płukane frakcji 18/6 mm – np. takie, jakie wymagane są do betonów hydrotechnicznych lub mostowych o wysokiej trwałości. Zalecana ilość waha się w granicach 25-35% masy suchego składnika (zależnie od gęstości, formy i chropowatości ziaren oraz wymaganej rozlewności gotowej mieszanki).
Zastosowanie dodatkowego kruszywa nie wpływa na ilość wody zarobowej.
Zużycie W zależności od szorstkości podłoża i grubości warstwy. Około 19 kg suchej zaprawy na 1 m² na 1 cm grubości warstwy.
Wydajność Z jednego worka 25 kg uzyskuje się średnio 12 – 13 dm3 świeżej zaprawy.
Grubość warstwy Minimum 2,5 cm / maksimum 8 cm (przy zastosowaniu jako zaprawa podlewowa lub kotwowa).
Do mniejszych wypełnień zalecany jest SikaGrout®-4N.
Lokalnie maksymalna grubość warstwy zaprawy może być większa niż 8 cm,
do 16 cm.
Możliwe jest również, po przeprowadzeniu odpowiednich prób, doziarnienie materiału dobrej jakości kruszywem (w ilości 25-35% masy suchego składnika, zależnie od jakości kruszywa).
Spływność Urabialność jako rozpływ betonu: klasa konsystencji SF3
5 minut – 838 mm
15 minut – 820 mm
30 minut – 780 mm
(PN-EN 12350-8)
Urabialność jako rozpływ betonu: klasa lepkości VS1
5 minut – 0,9 s
15 minut – 1,1 s
30 minut – 1,3 s
(PN-EN 12350-8) (badanie czasu t500)
Temperatura otoczenia Minimum +5°C / Maksimum +30°C
Temperatura podłoża Minimum +5°C / Maksimum +30°C
Przydatność do stosowania Temperatura / Czas otwarty
+10°C / ~ 75 minut
+20°C / ~ 60 minut
+30°C / ~ 30 minut
Dla optymalnego wykorzystania ekspansywnych właściwości produktu, zaprawę
należy zastosować natychmiast po wymieszaniu (od 5 do 20 minut).
Czas wiązania Od 5 do 10 godzin.
Odporność na działanie mrozu po 24 godzinach przy temperaturze dojrzewania
+ 5 °C (w tym czasie zaprawa nie może być wystawiona na działanie mrozu).

 

JAKOŚĆ PODŁOŻA / PRZYGOTOWANIE WSTĘPNE

Podłoże musi być mocne, czyste, bez lodu, zatłuszczeń, smarów, kałuż i zastoin wody, luźnych, niezwiązanych cząstek. W przypadku szczególnych wymagań zgodnie z PN-EN-1504-10. Podłoże należy oczyścić mechanicznie najlepiej wodą pod ciśnieniem lub metodami strumieniowo – ściernymi. Przed aplikacją podłoże betonowe należy nawilżyć czystą wodą. Bezpośrednio przed aplikacją należy usunąć nadmiar wody. Podłoże powinno być matowo-wilgotne.

MIESZANIE

Do odpowiedniego pojemnika wlać odmierzoną ilość wody. Mieszając dodawać stopniowo SikaGrout®-8 N aż do opróżnienia worka. Zaprawę należy mieszać wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (do 500 obr/min.) do uzyskania jednolitej mieszanki, przez co najmniej 3 minuty tak, aby jak najmniej napowietrzyć mieszankę. Przed aplikacją odstawić na 5 minut i ponownie krótko przemieszać.
Uwaga: Przy stosowaniu doziarnienia kruszywo dodawać nie wcześniej, niż po 2 minucie mieszania, a łączny czas mieszania wydłużyć do 5 minut.

APLIKACJA

Zaprawę SikaGrout®-8 N należy stosować nie wcześniej niż 5 minut i nie później niż 60 minut od wymieszania (w temperaturze +20 °C). Najlepszy efekt wykorzystania ekspansji uzyskuje się stosując mieszankę w ciągu 5 do 20 minut.
Podlew wykonywać w sposób ciągły i jednostajny, tak aby umożliwić odpowietrzenie się materiału. Należy umożliwić pęcherzykom powietrza zawartym w świeżej zaprawie wydostanie się na zewnątrz.

PIELĘGNACJA

Należy zapobiegać przedwczesnemu wysychaniu. Niezwłocznie po zakończeniu aplikacji i odpowietrzeniu się materiału powierzchnię należy przykryć odpowiednią folią pielęgnacyjną lub wilgotną geowłókniną celem ochrony przed odparowaniem. W razie zagrożenia np. nocnym przymrozkiem powierzchnię przykryć dodatkowo grubym materiałem termoizolacyjnym.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia należy od razu po użyciu umyć wodą. Utwardzony materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

OGRANICZENIA

 • Nie stosować do wielkopowierzchniowych prac naprawczych lub jako warstwy na nieograniczonej przestrzeni.
 • Dodatkowe informacje znajdują się w Zaleceniach Stosowania podlewek cementowych lub w normie
  PN-EN 1504-10.
 • Unikać stosowania przy bezpośrednim nasłonecznieniu i/lub silnym wietrze.
 • Nie stosować większej ilości wody niż podana w Karcie Informacyjnej.
 • Stosować tylko na czyste i mocne podłoże.
 • Nie stosować dodatkowej wody przy wykańczaniu powierzchni (możliwość przebarwień i spękań).
 • Chronić świeżo ułożony materiał przed mrozem.
 • Ograniczyć ilość wyeksponowanych powierzchni do niezbędnego minimum.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

Opinie (0)

0,0/5

5 (0)

4 (0)

3 (0)

2 (0)

1 (0)

Kupiłeś ten produkt?
Prosimy, zostaw swoją opinię.

Napisz opinię

W celu dodania opinii

Zaloguj się

Ten produkt nie ma jeszcze żadnej opinii