Zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek weber.rep 769 25 kg

Producent: WEBER
SKU: 100769250099

weber.rep 769 (Cerinol VM3) to sucha, fabrycznie przygotowana zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek. Jej upłynnienie jest uzyskiwane dzięki wysokowartościowym dodatkom upłynniającym, a nie ilości wody zarobowej, co korzystnie wpływa na właściwości i parametry zaprawy.

WŁAŚCIWOŚCI

 • bezskurczowa
 • bardzo wysoka początkowa i końcowa wytrzymałość
 • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
 • do stosowania przy obciążeniach dynamicznych
 • odporna na mróz i sole odladzające
 • samorozlewna (samopoziomująca)
 • zapobiega powstawaniu korozji
 • niski stosunek w/c
 • do wykonywania statycznie lub dynamicznie obciążonych podlewek pod maszyny, łożyska mostów, fundamenty, belki podwalinowe, suwnicowe, itp
 • do obsadzania kotew, śrub itp. elementów
 • do mocowania szyn dźwigów, suwnic itp.

Zaprawa nie nadaje się do wykonywania powłok.

DANE TECHNICZNE

Baza: cement, modyfikatory, selekcjonowane kruszywo o uziarnieniu do 8 mm
Barwa: szara
Konsystencja: płynna
Gęstość świeżej zaprawy: ok. 2,3 kg/dm3
Proporcje mieszania: 2,2 litra (w temp. +30°C), 2,4 litra (w temp. +5°C) czystej wody na worek 25 kg (9-10% czystej wody)
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +5°C do +30°C
Sposób nanoszenia: przez wylewanie (zalewanie)
Grubość nakładanej warstwy: od 30 do 160 mm
Czas obróbki: ok. 90 minut w temperaturze +20°C, (wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas obróbki)
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ok. 83 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu: ok. 43 N/mm2
Pęcznienie: ≥ 0,1%
Zużycie: ok. 2 kg/m2 na warstwę o grubości 1mm
ok. 2 kg/dm3 wypełnianego ubytku
Dokument odniesienia: AT-2010-03-1756

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: PODLEWKI MONTAŻOWE – BEZSKURCZOWE MASY ZALEWOWE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, wolne od kurzu, olejów i smarów oraz matowo wilgotne (lecz bez kałuż wody). Niestabilne i słabe fragmenty podłoża usunąć. Zalewane elementy należy dokładnie ustawić. Deskowanie należy dobrze zmoczyć wodą lub zastosować odpowiednie śodki antyadhezyjne. Deskowanie musi być szczelne. Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić przynajmniej 1,5 MPa.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Do czystego naczynia wlać ok. 80% niezbędnej wody zarobowej i dodać suchą zaprawę (nigdy odwrotnie). Mieszać ok. 2. minut i dodać pozostałą część wody. Kontynuować mieszanie do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy (łączny czas mieszania przynajmniej 4 minuty). Do mieszania stosować elektryczne wiertarki (mieszarki) z mieszadłem łopatkowym lub betoniarki przeciwbieżne.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Zaprawę po wymieszaniu, wylewać na przygotowane podłoże lub podawać za pomocą konwencjonalnych pomp do betonu lub zapraw. Układ deskowania i sposób podawania zaprawy (kierunek) nie może powodować zamknięcia powietrza w zaprawie (istotne zwłaszcza przy nieregularnych kształtach zalewanej przestrzeni). Nie należy przygotowywać więcej płynnej zaprawy, niż można zużyć w ciągu czasu obrabialności. Wysoka temperatura przyspiesza proces wiązania. Zaprawa nie wymaga zagęszczania
Narzędzia czyścić wodą przed związaniem zaprawy.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura podłoża i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosić od +5°C do +30°C
Elementy zalewane chronić przed silnym nagrzewaniem lub przemarzaniem
Zaprawę podczas wiązania i twardnienia chronić przed szybkim odparowaniem wody na skutek wysokiej temperatury, promieni słonecznych, przeciągów, a także przed działaniem niskiej temperatury, przez co najmniej 5 dni.

ZUŻYCIE

• ok. 2 kg/m2 na warstwę o grubości 1 mm
• ok. 2 kg/dm3 wypełnianego ubytku

OPAKOWANIA

worek po 25 kg, paleta 1050 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 1 miesiąca. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąc działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.