Wysokowartościowy preparat polimerowy Stauber HL 20 L

Producent: STAUBER
SKU: 307011200099

STAUBER HL to specjalny bezrozpuszczalnikowy, bezchlorkowy, dyspersyjny preparat polimerowy

WŁAŚCIWOŚCI

  • Jednokomponentowy
  • Odporny na alkalia z podłoża
  • Ogranicza odparowanie wody
  • Czasowa odporność na promieniowanie UV
  • Eliminuje ryzyko powstawania rys skurczowych
  • Poprawia przyczepność nakładanych warstw cementowych
  • Zmniejsza pylenie się powierzchni
  • Zwiększa wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu

STAUBER HL stosuje się do wykonywania warstw sczepnych przed nakładaniem na stare powierzchnie betonowe nowego betonu, jastrychu lub tynku cementowego. Jest również domieszką do tynków i jastrychów która powoduje podwyższenie: wodoszczelności, odporności na działanie środków chemicznych oraz elastyczności, posiada właściwości upłynniające.

DANE TECHNICZNE

Gęstość [g/cm³] 1,04
Zawartość polimeru ≥ 40%
Kolor mleczno-biały
Temperatura stosowania od +5°C do +40°C
Baza emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrenu
Czas wysychania (impregnat) ~ 2 godz. (w 20°C i RH 55%)
Zużycie w zależności od zastosowania
Rozpuszczalnik brak

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: UNIWERSALNE MATERIAŁY NAPRAWCZE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, nośne, wolne od substancji zmniejszających przyczepność i niezmrożone. Z powierzchni należy usunąć wszelkie luźne i piaszczące elementy.

APLIKACJA

STAUBER HL można mieszać ze wszystkimi stosowanymi cementami.

1) Warstwa sczepna; poprawianie przyczepności
Przy nakładaniu tynków na podłożach o słabej przyczepności, zaprawach uszczelniających, uzupełnianiu ubytków w betonie i tynkach, zaprawach wyrównujących oraz w innych przypadkach łączenia nowego betonu ze starym.
Proporcje
Woda zarobowa: STAUBER HL z wodą 1 : 1 do 1 : 3
Sucha mieszanka: cement i piasek (0 – 4 mm) 1 : 3

a) Obrzutka sczepna dla uzyskania przyczepności
tynków;
Wykonać zaprawę i narzucać w warstwie o grubości 3 – 4 kg / m2. Kolejne prace wykonywać przy użyciu zapraw
cementowych wg ogólnie znanych zasad (po związaniu warstwy sczepnej),

b) warstwa sczepna „mokre na mokre”
Wykonać zaprawę polepszającą przyczepność o takiej konsystencji, aby dała się dobrze rozsmarowywać (piasek o granulacji 0 – 4 mm). Zalecamy prędzej zwilżyć podłoże wodą. Na tak przygotowane podłoże kłaść natychmiast warstwę zaprawy wzgl. betonu zanim nałożona warstwa zdąży przeschnąć metodą „mokre na mokre”. Za pomocą szczotki dekarskiej albo twardego pędzla masę mocno wsmarować w podłoże.

2) Dodatek do warstw wyrównawczych oraz jastrychów
Stosowanie składników roztworu zarobowego:
STAUBER HL z wodą dla warstw grubości
poniżej 10 mm: 1 : 3
dla warstw powyżej 10 mm: 1 : 5
Sucha mieszanka: cement z piaskiem: 1 : 2 do 1 : 4
Przy zarobie Stauber HL do wody 1 : 2, osiąga się zwiększenie odporności na działanie substancji chemicznych. W miejscach mocno obciążonych, a także przy bardzo gładkich podłożach wymagane jest uprzednie wykonanie warstwy zwiększającej przyczepność W przypadku prac w temperaturze poniżej +5°C oraz powyżej +30°C prosimy o kontakt z doradcą technicznym.

3) Ulepszanie zaprawy klejącej
Dodatek 1 części objętościowej STAUBER HL do 3 do 5 części wody, jako cieczy zarobowej poprawia przyczepność i elastyczność cienkiej i średniej warstwy zaprawy pod płytki ceramiczne.

4) Impregnacja i ochrona przed szybkim odparowaniem świeżego betonu
STAUBER HL nanosić na świeży beton lub beton po rozszalowaniu w proporcjach 1:1 do 1:3 z wodą. Preparat można aplikować natryskiem lub wałkiem. Zalecane jest wcieranie preparatu ławkowcem ze względu na znaczną poprawę przyczepności.

Czyszczenie narzędzi
Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

ZUŻYCIE

– warstwa sczepna – 0,2-0,3 l/m²
– impregnacja 0,1-0,2 l/m² (zależy od chłonności podłoża)
– inne w zależności od zastosowania

OPAKOWANIA

Kanister 20l

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w suchym, chłodnym pomieszczeniu. Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można składować do 12 miesięcy od daty produkcji.