Przenosząca zarysowania powłoka ochronna na beton Sikagard-550 W Elastic RAL 7023 15 l

Przenosząca zarysowania powłoka ochronna na beton Sikagard-550 W Elastic RAL 7023 15 l

0,0/5

Kod produktu: 408264150099 Producent: SIKA

Sikagard®-550 W Elastic jest jednoskładnikowym, plastyczno-elastycznym materiałem powłokowym na bazie żywicy akrylowej. Utwardzającym się pod wpływem promieniowania UV, o doskonałych właściwościach przenoszenia zarysowań podłoża, również w temperaturach poniżej 0°C

WŁAŚCIWOŚCI
 • Zdolność przenoszenia zarysowań podłoża nawet w niskich temperaturach (do -20°C)
 • Wysoki opór dyfuzyjny dla dwutlenku węgla minimalizuje postęp karbonatyzacji betonu
 • Przepuszczalność pary wodnej
 • Doskonała odporność na czynniki atmosferyczne i starzenie
 • Materiał przyjazny dla środowiska (bezrozpuszczalnikowy)
 • Redukuje osiadanie brudu i zanieczyszczeń na powierzchni konstrukcji
669,50 netto 823,49 zł

Zapytaj o dostępność i czas realizacji zamówienia.

15 w magazynie

Ilość:
ZASTOSOWANIE
DANE TECHNICZNE
WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
OCENY I OPINIE

Powłoka Sikagard®-550 W Elastic stosowana jest do ochrony i uzyskania estetycznego wyglądu elementów betonowych (z betonów normalnych i lekkich) narażonych na powstawanie zarysowań. Barwna elastyczna powłoka zamykająca w systemach napraw konstrukcji betonowych Sika® (szczegóły w Kartach Informacyjnych poszczególnych produktów), oraz powłoka nawierzchniowa dla innych powłok o dobrej przyczepności do podłoża.

 • Powłoka stosowana jako ochrona przed wnikaniem (zasada 1, metoda 1.3 wg normy PN-EN 1504-9);
 • Powłoka stosowana jako kontrola zawilgocenia (zasada 2, metoda 2.3 wg normy PN-EN 1504-9);
 • Powłoka stosowana jako zwiększanie oporności/zwiększanie rezystywności betonu (zasada 8, metoda 8.3 wg normy PN-EN 1504-9).
Baza chemiczna Dyspersja akrylowa
Wygląd / Barwa Tiksotropowa ciecz dostępna w szerokiej palecie barw
Gęstość ~1,39 kg/dm3 (w temperaturze +20°C)
Zawartość części stałych wagowo ~66,1%
Zawartość części stałych objętościowo ~53,4%
Wydłużenie przy zerwaniu – w temperaturze pokojowej (bez narażenia na warunki atmosferyczne): 120%
– w temperaturze -20°C: 70%
Wytrzymałość na odrywanie 2,9 (2,8) MPa
Przenoszenie zarysowań podłoża Klasa A1 (-20°C) – 2 warstwy
Klasa B3.1 (-20°C) – 3 warstwy
Mrozoodporność – odporność na działanie soli odladzających 2,9 (2,1) MPa
Zachowanie po przyspieszonym starzeniu Wynik pozytywny po 2000 godzin
Przepuszczalność pary wodnej Grubość suchej warstwy d = 230 μm
Równoważna grubość warstwy powietrza SD, H2O = 0,35 m
Współczynnik dyfuzji H2O μH2O = 1,5 x 103
Wymagania SD, H2O ≤ 5 m
Absorpcja kapilarna w = 0,02 kg/(m2h0,5)
Przepuszczalność CO2 Grubość suchej warstwy d = 160 μm
Równoważna grubość warstwy powietrza SD, CO2 = 51 m
Współczynnik dyfuzji CO2 μCO2 = 3,1 x 105
Wymagania SD, CO2 ≥ 50 m

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE KONSTRUKCJE ŻELBETOWE – POWŁOKI SZTYWNE I ELASTYCZNE

INFORMACJE O SYSTEMIE
Struktura

System Produkt 1) Ilość warstw
Gruntowanie 2) Sikagard®-552 W Aquaprimer 1
Warstwa wierzchnia 3) Sikagard®-550 W Elastic 2 – 3

1) Szczegółowe dane produktów znajdują się w odpowiednich Kartach Informacyjnych.
2) Na trudnych podłożach (bardzo zwięzłych lub porowatych, o wytrzymałości na rozciąganie poniżej 1,0 MPa) oraz w niskich temperaturach należy stosować rozpuszczalnikowy Sikagard®-551 S Elastic Primer.
3) W przypadku intensywnych barw (czerwona, żółta) i/lub ciemnego podłoża, konieczne może być naniesienie więcej niż dwóch warstw materiału.
Nałożenie trzeciej warstwy powłoki jest również wymagane do uzyskania wymaganej grubości i pełnej trwałości (przekrywanie zarysowań, przyczepność po cyklach termicznych, itp.)

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Beton w warunkach atmosferycznych bez starych powłok:

 • Powierzchnia betonu musi być mocna, sucha, oczyszczona z luźnych, niezwiązanych z podłożem cząstek.
 • Zalecane metody czyszczenia: parą, wodą pod wysokim ciśnieniem lub metodą strumieniowo-ścierną.
 • Minimalny wiek betonu 28 dni.
 • Jeżeli jest to wymagane podłoże należy wyrównać zaprawami na bazie cementu (np. Sika® MonoTop®-723 N, Sikagard®-720 EpoCem®, Sikagard®-545 W Elastofill, itp.) – szczegóły w Kartach Informacyjnych odpowiednich materiałów. Dla podłoży cementowych przed naniesieniem powłoki należy odczekać co najmniej 4 dni. W przypadku stosowania materiałów EpoCem® powłokę można nakładać już po 24 godzinach.

Beton w warunkach atmosferycznych pokryty powłoką:

 • Istniejące powłoki należy sprawdzić pod względem przyczepności do podłoża (metoda „pull-off”). Wartość średnia powinna wynieść powyżej 0,8 MPa, a pojedynczego badania powyżej 0,5 MPa.
 • Do gruntowania powłok na bazie dyspersji wodnej należy stosować Sikagard®-552 W Aquaprimer.
 • Do gruntowania powłok rozpuszczalnikowych należy stosować Sikagard®-551 S Elastic Primer.
 • W przypadku wątpliwości, należy wykonać pola próbne w celu zbadania przyczepności w zależności od materiału gruntującego. Test przyczepności powłok do podłoża należy wykonać nie wcześniej niż po 14 dniach od aplikacji. Wymagany średni wynik ≥ 0,8 MPa, pojedynczy pomiar ≥ 0,5 MPa.

APLIKACJA

Sikagard®-551 S Elastic Primer lub Sikagard®-552 W Aquaprimer należy nanieść równomiernie na podłoże. Na podłożach bardzo szczelnych do materiału Sikagard®-551 S Elastic Primer można dodać maksimum 10% rozcieńczalnika C.
Sikagard®-550 W Elastic jest dostarczany w postaci gotowej do użycia, zalecane jest jednak wstępne dokładne wymieszanie przed aplikacją.
Sikagard®-550 W Elastic można nanosić za pomocą wałka, pędzla lub metodą natrysku bezpowietrznego. Szczegółowe informacje zawarto w zaleceniach stosowania powłok ochronnych.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia należy od razu po użyciu umyć wodą. Utwardzony materiał można usunąć jedynie mechanicznie. Do Sikagard®-551 S Elastic Primer używać rozcieńczalnika C.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Grubość warstwy Minimalna wymagana grubość suchej warstwy do uzyskania wymaganego oporu dyfuzyjnego CO2 (równoważna grubość warstwy powietrza ≥ 50 m) ≈ 160 μm.
Minimalna wymagana grubość suchej warstwy do uzyskania pełnej trwałości (opór dyfuzyjny CO2, przyczepność do podłoża po cyklach termicznych oraz zdolność przenoszenia zarysowań) ≈ 340 μm.
Temperatura otoczenia Minimum +8°C / Maksimum +35°C
Wilgotność względna powietrza < 80%
Punkt rosy Temperatura podłoża i nieutwardzonego materiału musi być zawsze wyższa o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy.
Temperatura podłoża Minimum +8°C / Maksimum +35°C

Czas oczekiwania / Przemalowanie
Czas oczekiwania pomiędzy ułożeniem kolejnych warstw przy temperaturze podłoża +20°C:

Poprzednia warstwa Czas oczekiwania Kolejna warstwa
Sikagard®-552 W Aquaprimer min. 5 godzin Sikagard®-550 W Elastic
Sikagard®-551 S Elastic Primer min. 18 godzin Sikagard®-550 W Elastic
Sikagard®-550 W Elastic min. 8 godzin Sikagard®-550 W Elastic

Uwaga: Przy nanoszeniu na istniejące powłoki czas oczekiwania po naniesieniu materiałów gruntujących należy podwoić. Powłoka odświeżająca z materiału Sikagard®-550 W Elastic może być naniesiona bez zagruntowania, jeśli istniejąca powłoka zostanie starannie oczyszczona.

Pielęgnacja
Powłoka z materiału Sikagard®-550 W Elastic nie wymaga pielęgnacji, ale musi być chroniona przed deszczem przez co najmniej 4 godziny w temperaturze +20°C.-
Możliwość obciążenia Pełne utwardzenie: ~ 7 dni w temperaturze +20°C

ZUŻYCIE

Produkt Zużycie na warstwę Zużycie na warstwę
Sikagard®-551 S Elastic Primer ~ 0,10 – 0,15 kg/m2
Sikagard®-552 W Aquaprimer ~ 0,10 – 0,15 kg/m2
Sikagard®-550 W Elastic ~ 0,18 – 0,25 l/m2 ~ 0,25 – 0,35 kg/m2

OPAKOWANIA

wiadro 15 l

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach w suchym i chłodnym pomieszczeniu najlepiej użyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji.
Składować w suchym i chłodnym pomieszczeniu. Chronić przed promieniowaniem słonecznym i mrozem.

UWAGA

Nie stosować w przypadku:

 • oczekiwanego deszczu
 • wilgotności względnej powyżej 80%
 • temperatury poniżej +8°C i/lub poniżej temperatury punktu rosy
 • betonu młodszego niż 28 dni

Powłoka jest odporna na warunki atmosferyczne.
Powłoki o ciemnych odcieniach (szczególnie czarna, ciemnoczerwona i niebieska, itp.) mogą blaknąć szybciej niż powłoki o jasnych barwach. W tych przypadkach konieczne może być wcześniejsze wykonanie powłoki odświeżającej.

Opinie (0)

0,0/5

5 (0)

4 (0)

3 (0)

2 (0)

1 (0)

Kupiłeś ten produkt?
Prosimy, zostaw swoją opinię.

Napisz opinię

W celu dodania opinii

Zaloguj się

Ten produkt nie ma jeszcze żadnej opinii