Barwna powłoka ochronna weber.tec 771 RAL 7032 15 L

Producent: WEBER
SKU: 100771150699

Barwna powłoka ochronna na podłoża betonowe i żelbetowe

weber.tec 771 (Eurolan Color C) jest jednoskładnikowym materiałem na bazie żywicy akrylowej. Stosowany jako powłoka ochronna i dekoracyjna na podłoża betonowe, o działaniu hamującym procesy karbonatyzacyjne, dużej wodoszczelności i dobrej paroprzepuszczalności. Znajduje zastosowanie na silnie obciążonych przez warunki atmosferyczne powierzchniach betonowych, szczególnie w przypadku zacinającego, ulewnego deszczu oraz do ochrony przed agresywnym działaniem zawartych w gazach wielkoprzemysłowych dwutlenkiem węgla i dwutlenkiem siarki. Powłoka jest powłoką sztywną – bez możliwości mostkowania rys

WŁAŚCIWOŚCI

 • hamuje procesy karbonatyzacyjne
 •  paroprzepuszczalna
 • trwała oraz odporna na warunki atmosferyczne i zabrudzenia
 • szczególnie nadaje się na powierzchnie obciążane silnym deszczem
 • do ochrony przed agresywną atmosferą na terenie obiektów przemysłowych
 • wysoka przyczepność do podłoża
 • bardzo szeroka oferta kolorystyczna

611,10  496,83  netto

10 w magazynie

 • jako system ochrony powierzchniowej betonu – powłoka malarska – dla silnie obciążonych przez warunki atmosferyczne betonowych elewacji oraz betonowych i sprężonych (struno-i kablobetonowych) elementów obiektów inżynierskich,
 • do ochrony przed agresywnym działaniem dwutlenku węgla i dwutlenku siarki.

 

DANE TECHNICZNE

Baza dyspersja akrylowa
Kolor
 • kolory standardowe (RAL 1015, 3020, 5015, 6021, 7023, 7032, 7035, 7040, 8024, 9010)
 • inne kolory RAL po konsultacji
  na zamówienie
Gęstość od 1,19 do 1,31 g/cm3
Lepkość od 20 000 do 30 000 mPa∙s
Zawartość składników nielotnych od 50 do 60% (m/m)
Absorpcja kapilarna ≤ 0,1 kg∙m-2∙h-0,5
Wskaźnik ograniczenia chłonności wody ≥ 30%
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego ≥ 2,0 MPa
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie ≥ 1,2 MPa
Przepuszczalność dwutlenku węgla: SD,CO2 ≥ 50 m
Przepuszczalność pary wodnej SD,H2O ≤ 4 m
Stan powierzchni pokrytej powłoką po cyklach zamrażania, odmrażania, poddany promieniowaniu UV powłoka bez zmian
Zużycie ok. 0,2 do 0,4 l/m2 na dwie warstwy (łącznie)
Dokument odniesienia: IBDiM-KOT-2017/0029 wyd. 1
DZ-0029-0117

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE KONSTRUKCJE ŻELBETOWE – POWŁOKI SZTYWNE I ELASTYCZNE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, czyste, suche, niezmrożone oraz wolne od mleczka cementowego, oleju, tłuszczu, kurzu oraz środków obniżających przyczepność, np. antyadhezyjnych. W tym celu proponujemy mechaniczne oczyszczenie podłoża betonowego za pomocą piaskowania lub myciem wodą pod wysokim ciśnieniem. Ubytki w podłożu należy naprawić produktami adekwatnymi do rodzaju ubytku. Podłoża betonowe i żelbetowe naprawiać systemowymi masami naprawczymi PCC marki Weber.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

weber.tec 771 jest dostarczany w postaci gotowej do nakładania. Przed nałożeniem należy produkt dokładnie wymieszać.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

weber.tec 771 nanosi się za pomocą pędzla, wałka lub agregatem do natrysku bezpowietrznego w dwóch albo trzech procesach roboczych. Powierzchnie betonowe o jednolitej chłonności podłoża, minimalnej klasie wytrzymałości betonu na ściskanie C 20/25 i średniej wytrzymałości na odrywanie równej 1,5 MPa:
weber.tec 771 – rozcieńczony max. 1:4 z wodą
weber.tec 771 – nierozcieńczony, co najmniej 2 warstwy
Świeży beton i podłoża naprawiane systemowymi zaprawami PCC, w tym warstwą szpachlówki wygładzającej weber.rep 755 – aplikację można rozpocząć po upływie 5 dni przy temperaturze od +20°C do +30°C i 14 dni przy temperaturze +5°C od momentu betonowania lub zakończenia naprawy :
weber.tec 771 – rozcieńczony max. 10% z wodą
weber.tec 771 – nierozcieńczony, co najmniej 1 warstwa
Powierzchnie betonowe o niejednolitej chłonności lub betony o niższych klasach wytrzymałości na ściskanie niż C20/25 i średniej wytrzymałości na odrywanie poniżej 1,5MPa:
– gruntowanie powierzchni weber PG212
weber.tec 771 – nierozcieńczony, co najmniej 2 warstwy
Narzędzia czyścić czystą wodą bezpośrednio po aplikacji.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być wyższa od punktu rosy przynajmniej o +3°C.
Nie nanosić w czasie opadów lub przed nadchodzącym deszczem. W temperaturze +23ºC chronić przed zakurzeniem przez przynajmniej 6 godzin, w temperaturze +5ºC przez przynajmniej 24 godziny.

ZUŻYCIE

Od 0,2 do 0,4 l/m² przy nakładaniu w dwóch warstwach w zależności od zastosowania i stanu podłoża.

OPAKOWANIA

wiaderko 15 litrów, paleta 360 litrów

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach w temperaturze nie niższej niż +10oC

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach