Wodorozcieńczalny impregnat do posadzek przemysłowych Bauseal Eko 20 L

Producent: BAUTECH
SKU: 920107200099

Bauseal Eko wodna dyspersja żywicy akrylowej do impregnacji posadzek betonowych

WŁAŚCIWOŚCI

 • Gotowy do użycia, ekologiczny
 • Bezzapachowy
 • Nie żółknie
 • Łatwy w nakładaniu
 • Impregnuje i utwardza beton
 • Zapobiega pyleniu, zapobiega karbonizacji
 • Ogranicza przenikliwość chlorków
 • Zwiększa mrozoodporność, zwiększa odporność na agresję chemiczną

Bauseal Eko jest gotową do użycia wodną dyspersją żywicy akrylowej, która impregnuje nawierzchnię betonową uszczelniając ją i utwardzając. Bauseal Eko nie degraduje się i na stałe wiąże z matrycą betonową.

 • Do stosowania na nowowykonywanych oraz istniejących posadzkach BAUFLOOR w technologii niezacieranej
  – w celu zabezpieczenia ich przed zbyt szybką utratą wody
  – do powierzchniowej impregnacji ograniczającej chłonność i
  ułatwiającej utrzymanie posadzki w czystości
 • Do stosowania na istniejących posadzkach betonowych utwardzonych powierzchniowo oraz zacieranych posadzkach BAUFLOOR w celu powierzchniowego wzmocnienia, zmniejszenia nasiąkliwości i zabezpieczenia przed pyleniem
 • Do stosowania na nowo wykonywanych posadzkach betonowych utwardzonych powierzchniowo oraz zacieranych posadzkach BAUFLOOR w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym itp.
 • Do stosowania na nowo wykonanych warstwach ściennych MULTITOP VERTICAL

DANE TECHNICZNE

Gęstość ok. 1,0 g/cm3
Wydajność 1 litr na 8‐12 m2
Ilość warstw 1‐2
Czas schnięcia w temp. +20°C ok. 24 godz.
Odporność chemiczna m.in. oleje, bielinka, chłodziwo, alkohol etylowy, detergenty alkaliczne, farba drukarska.
Temperatura stosowania od +5°C do +25°C

Ten produkt znajduję się w kategorii: IMPREGNATY I PREPARATY GRUNTUJĄCE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Bauseal Eko jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Bauseal Eko nakładać metodą natryskową niskociśnieniowym opryskiwaczem. Preparat nakładać jednokrotnie cienką warstwą unikając tworzenia kałuż. Bauseal Eko należy układać:

 • na nowo układaną posadzkę Baufloor po ok. 12 godzinach
 • na istniejące posadzki betonowe po ich dokładnym umyciu i wysuszeniu
 • na świeżo ułożoną posadzkę betonową natychmiast po ostatnim zatarciu mechanicznym
 • na warstwę ścienną MULTITOP VERTICAL po wyschnięciu powierzchni, jednak nie wcześniej niż po 12 godzinach

UWAGA! W przypadku bardzo chłonnych podłoży impregnat należy nanieść w dwóch warstwach. Ze względu na niewielką grubość impregnatu Bauseal Eko należy liczyć się z jego ścieraniem i koniecznością odnawiania powłoki.

Sprzęt i narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu wodą.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić +5 ÷ +25°C.

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z zaleceniami. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności.

ZUŻYCIE

0,085 l do 0,125 l na 1m2

OPAKOWANIA

20 l

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

6 miesięcy od daty podanej na opakowaniu przy przechowywaniu w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +5°C do 25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. CHRONIĆ PRZED MROZEM.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób jest substancją nietoksyczną i w normalnych warunkach użytkowania nie stwarza zagrożenia. Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów i rękawic ochronnych. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. W razie wystąpienia uczulenia udać się do lekarza. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.