Rozpuszczalnikowy impregnat do posadzek przemysłowych Bauseal Enduro 20 L

Producent: BAUTECH
SKU: 920109200099

Bausal®Enduro jest gotowym do użycia roztworem modyfikowanej żywicy akrylowej do impregnacji posadzek przemysłowych

WŁAŚCIWOŚCI

  • Gotowy do użycia
  • Nie żółknie
  • Łatwy w nakładaniu
  • Ogranicza występowanie mikrorys na powierzchni posadzki

Bausal®Enduro jest gotowym do użycia roztworem modyfikowanej żywicy akrylowej.

  • Do stosowania na nowo wykonywanych posadzkach betonowych utwardzonych powierzchniowo oraz zacieranych posadzkach BAUFLOOR w celu zabezpieczenia ich przed zbyt szybką utratą wody
  • Do powierzchniowej impregnacji ograniczającej chłonność i ułatwiającej utrzymanie posadzki w czystości
  • Do stosowania na istniejących posadzkach betonowych utwardzonych powierzchniowo w celu powierzchniowego wzmocnienia, zmniejszenia nasiąkliwości i zabezpieczenia przed pyleniem

 

DANE TECHNICZNE

Gęstość ok. 0,9 g/cm3
Wydajność 1 litr na 8‐10 m2
Ilość warstw 1
Efektywność hamowania parowania wody ok. 75%
Czas schnięcia w temp. +20°C ok. 24 godz.
Odporność chemiczna m.in. oleje, bielinka, chłodziwo, alkohol etylowy, detergenty alkaliczne, farba drukarska
Temperatura stosowania od +5°C do +25°C

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: IMPREGNATY I PREPARATY GRUNTUJĄCE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Bausal®Enduro jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Bausal®Enduro należy układać na świeżo ułożoną posadzkę betonową natychmiast po ostatnim zatarciu mechanicznym. Preparat nakładać metodą natryskową niskociśnieniowym opryskiwaczem. Preparat nakładać jednokrotnie cienką warstwą unikając tworzenia kałuż.
UWAGA! ZBYT GRUBA WARSTWA Bausal®Enduro spowoduje ciemniejsze przebarwienia na powierzchni posadzki, gdyż w tych miejscach posadzka będzie dłużej wysychać. Zbyt gruba warstwa impregnatu może łuszczyć się z powierzchni posadzki. Ze względu na niewielką grubość impregnatu Bausal®Enduro należy liczyć się z jego ścieraniem i koniecznością odnawiania powłoki.

Sprzęt i narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu ksylenem.

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z zaleceniami. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5°C do +25°C.

ZUŻYCIE

od 0,125 l do 0,100 l na 1m2

OPAKOWANIA

20 l

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

6 miesięcy od daty podanej na opakowaniu przy przechowywaniu w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +5°C do 25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Pomieszczenia, w których wykonywane są prace muszą być dobrze wietrzone. Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów i rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą zabrudzone miejsca należy natychmiast przemyć ksylenem, a następnie wodą z mydłem i natłuścić kremem. W razie wystąpienia uczulenia udać się do lekarza. Preparat gruntujący jest środkiem szkodliwym i nie może dostać się do kanalizacji i wód gruntowych. Stosować z dala od ognia i źródeł ciepła. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.