Krzemianowo‐polimerowy preparat do powierzchni betonowych Bautech Formula 20 L

Producent: BAUTECH
SKU: 920103200099

Bautech Formula pielęgnacyjny preparat ochronny do podłoży betonowych i jastrychów cementowych. Wodny roztwór krzemianów wyselekcjonowanych litowców, modyfikujący chemicznie powierzchnię posadzki betonowej

WŁAŚCIWOŚCI

  • Zapewnia długotrwałe zabezpieczenie przed: pyleniem, brudem, wilgocią, intensywnym użytkowaniem, zanieczyszczeniami i wykwitami
  • Gotowy do użycia

Pielęgnacyjny preparat ochronny do podłoży betonowych i jastrychów cementowych. Do stosowania na starych jak i nowo wykonywanych posadzkach betonowych w magazynach, halach produkcyjnych, zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.
UWAGA: Ze względu na modyfikację polimerami produkt nie znajduje zastosowania w technologii betonów polerowanych (szlifowanych). Najlepsze efekty uzyskuje się na posadzkach betonowych zacieranych mechanicznie.

Dzięki odpowiednio dobranym krzemianom o różnych wielkościach jonów tworzy stały materiał w porach betonu. Dzięki przenikaniu i utwardzaniu betonu w strukturze molekularnej, pozwala na uzyskanie wysokowytrzymałej matrycy cementowej o wysokich właściwościach fizycznych i chemicznych. Dodatkowa modyfikacja selektywnie dobranym spoiwem polimerowym zapewnia maksymalne doszczelnienie betonu poprzez wiązanie składników matrycy betonowej nie zawierających wolnych związków wapnia.
Dzięki zastosowaniu BAUTECH FORMULA, nawierzchnia jest zabezpieczona przed pyleniem, przenikaniem substancji płynnych (olej, roztwory soli) oraz wilgocią. Twarda, odporna na ścieranie powierzchnia pozostaje cały czas strukturą paroprzepuszczalną, co zapobiega powstawaniu destrukcyjnych ciśnień wewnątrz płyty posadzki.

DANE TECHNICZNE

Gęstość ok. 1,0 g/cm3
Ilość warstw 1 lub 2
Czas schnięcia w temp. +20°C ok. 1 ‐ 2 godz.
Odporność chemiczna m.in. oleje, chłodziwo, alkohol etylowy, detergenty
Temperatura stosowania od +5°C do +30°C
Wzrost odporności na ścieranie na tarczy Boehmego w porównaniu z betonem wzorcowym o 30%
Zmniejszenia szybkości parowania wody w porównaniu z betonem wzorcowym wg EN 13579 :2002 o 45%
Zmniejszenie nasiąkliwości w porównaniu z betonem wzorcowym
wg EN 1062‐3
o 58 %
Wzrost odporności na uderzenie w porównaniu z betonem wzorcowym wg EN ISO 6272 o 50 %

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: IMPREGNATY I PREPARATY GRUNTUJĄCE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

BAUTECH FORMULA jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać. Chronić przed przemrażaniem.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Nowo wykonywane posadzki:
Po zakończeniu procesu zacierania jednak nie wcześniej niż w momencie, gdy na posadzce mogą pozostawać odciśnięte ślady po butach, preparat należy nanosić równomiernie na suchą nawierzchnię metodą natryskową w ilości 0,1 ‐ 0,2 l/m2 do uzyskania całkowitego pokrycia nawierzchni.
Nawierzchnia powinna pozostać mokra przez 15‐20 minut, w miejscach wysychających szybciej, należy na bieżąco nanieść dodatkową ilość preparatu (do równomiernego rozłożenia i utrzymania przez odpowiedni czas mokrej powierzchni zalecany jest mop mikrofibrowy). Nie należy zwlekać z nanoszeniem preparatu, gdyż opóźnienie pielęgnacji spowoduje obniżenie jego skuteczności. Po wyschnięciu preparatu można przystąpić do dalszego procesu zabezpieczania i wybłyszczania posadzki poprzez aplikację preparatu NANOCOAT zgodnie z jego kartą techniczną. Nierównomierne rozłożenie, pozostawienie kałuż preparatu BAUTECH FORMULA może spowodować powstanie białych wykwitów soli na powierzchni posadzki. Należy wówczas wyczyścić posadzkę za pomocą automatycznej szorowarki celem usunięcia wszelkich osadów, przed przystąpieniem do aplikacji preparatu NANOCOAT.

Posadzki istniejące:
Powierzchnia posadzki musi być jednorodna i wolna od zanieczyszczeń. Przed przystąpieniem do aplikacji preparatu należy usunąć mechanicznie wszelkie zanieczyszczenia (brud, kurz, pył, plamy olejowe, impregnaty, środki pielęgnacyjne), naprawić i wypełnić ubytki i uszkodzenia. Przy stosowaniu na pylące nawierzchnie dla osiągnięcia najlepszego rezultatu, zaleca się przed aplikacją przeszlifowanie powierzchni w celu usunięcia najsłabszej warstwy posadzki.
Następnie nanieść metodą natryskową preparat BAUTECH FORMULA w ilości 0,2 ‐ 0,25 l/m2 zapewniając równomierne zwilżenie podłoża przez 15‐20 minut, w miejsca wysychające szybciej należy na bieżąco nanieść dodatkową ilość preparatu (do równomiernego rozłożenia i utrzymania przez odpowiedni czas mokrej powierzchni zalecany jest mop mikrofibrowy). W przypadku podłoży porowatych lub pylących zaleca się naniesienie drugiej warstwy preparatu. Aplikację powtarzamy po wyschnięciu warstwy pierwszej. Po wyschnięciu preparatu można przystąpić do dalszego procesu zabezpieczania i wybłyszczania posadzki poprzez aplikację preparatu NANOCOAT zgodnie z jego kartą techniczną. Nierównomierne rozłożenie, pozostawienie kałuż preparatu BAUTECH FORMULA może spowodować powstanie białych wykwitów soli na powierzchni posadzki. Należy wówczas wyczyścić posadzkę za pomocą automatycznej szorowarki celem usunięcia wszelkich osadów, przed przystąpieniem do aplikacji preparatu NANOCOAT.

UWAGA: W okresie od 3 do 7 dni po wykonaniu, zaleca się utrzymywanie posadzki w stanie suchym co pozwoli uniknąć powierzchniowych wysoleń. Deklarowana odporność i wytrzymałość uzyskane zostaną po około 28 dniach. Podczas użytkowania powierzchnia będzie zwiększać swoją twardość, wytrzymałość oraz połysk. W przypadku gdy w betonie znajdować będą się kruszywa reaktywne możliwe jest wystąpienie reakcji (AAR) charakteryzującej się pojawieniem kraterów lub małych dziurek na powierzchni posadzki. W przypadku aplikacji na nawierzchnie pylące i porowate zużycie będzie inne od zalecanego. Z uwagi na powyższe zalecane jest wykonanie pola próbnego.

Sprzęt i narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu wodą.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5°C do +30°C.

ZUŻYCIE

0,1 ‐ 0,25 l/ m2
Wydajność w zależności od chłonności podłoża – 1 litr na 4‐10 m2

OPAKOWANIA

20 l

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

12 miesięcy od daty podanej na opakowaniu przy przechowywaniu w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +5°C do 25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
CHRONIĆ PRZED MROZEM !

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Pomieszczenia, w których wykonywane są prace muszą być dobrze wietrzone. Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów i rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą zabrudzone miejsca należy natychmiast przemyć wodą z mydłem. Preparat jest alkaliczny i może spowodować podrażnienie oczu i skóry. W razie wystąpienia uczulenia udać się do lekarza. Preparat nie jest środkiem szkodliwym dla środowiska. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności.