Impregnat do posadzek betonowych Stauber Prim Floor 20 L

Producent: STAUBER
SKU: 300626200099

Prosimy o kontakt w celu ustalenia dostępności i aktualnej ceny

Stauber Prim Floor jest gotowym do użycia roztworem modyfikowanej żywicy akrylowej

WŁAŚCIWOŚCI

  • bezbarwny
  • odporny na promieniowanie UV
  • łatwy w aplikacji
  • ogranicza występowanie mikrorys na powierzchni posadzki
  • gotowy do użycia

Stauber Prim Floor służy, do:

  • stosowania na nowo wykonywanych posadzkach betonowych utwardzonych powierzchniowo oraz zacieranych posadzkach w celu zabezpieczenia ich przed zbyt szybką utratą wody
  • powierzchniowej impregnacji ograniczającej chłonność i ułatwiającej utrzymanie posadzki w czystości
  • stosowania na istniejących posadzkach betonowych utwardzonych powierzchniowo w celu powierzchniowego wzmocnienia, zmniejszenia nasiąkliwości i zabezpieczenia przed pyleniem

DANE TECHNICZNE

Gęstość ok.0,9 g/cm3
Efektywność hamowania parowania wody ok. 75%
Głębokość wnikania < 10 mm (klasa I)
Czas schnięcia w temp. +20°C ok. 2 godz. (na dotyk)
min. 24 godz. (dla ruchu pieszego)
min. 72 godz. (całkowicie dla ruchu pojazdów)
Współczynnik szybkości wysychania >10 % (klasa II)
Temperatura stosowania od +10°C do +25°C

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: IMPREGNATY I PREPARATY GRUNTUJĄCE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Stauber Prim Floor jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Przed użyciem zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Stauber Prim Floor należy układać na świeżo ułożoną posadzkę betonową natychmiast po ostatnim zatarciu mechanicznym. Preparat nakładać metodą natryskową niskociśnieniowym opryskiwaczem. Preparat nakładać jednokrotnie cienką warstwą unikając tworzenia kałuż.
UWAGA! ZBYT GRUBA WARSTWA Stauber Prim Floor spowoduje ciemniejsze przebarwienia na powierzchni posadzki, gdyż w tych miejscach posadzka będzie dłużej wysychać. Zbyt gruba warstwa impregnatu może łuszczyć się z powierzchni posadzki. Ze względu na niewielką grubość impregnatu Stauber Prim Floor należy liczyć się z jego ścieraniem i koniecznością odnawiania powłoki.

Sprzęt i narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu ksylenem.

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z zaleceniami. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności.
W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura podłoża i otoczenia – min. +10˚C
Wilgotność względna powietrza – max. 75%

ZUŻYCIE

100-120 ml/m2

OPAKOWANIA

Pojemniki 20 l

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu, przy składowaniu na paletach, w fabrycznie zamkniętych opakowaniach i w temperaturze od +10°C do +25°C. Pojemniki z wyrobem powinny być składowane w suchych, przewiewnych pomieszczeniach z dala od otwartego ognia. Chronić przed mrozem oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla odpadów budowlanych.

Pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej. W czasie nakładania zapewnić dobrą wentylację oraz unikać kontaktu ze skórą i oczami.
W razie bezpośredniego kontaktu z oczami należy je płukać przez co najmniej 15 min. strumieniem ciepłej wody, po czym udać się do lekarza.
Przy kontakcie ze skórą zmyć mydłem z dużą ilością ciepłej wody i natłuścić kremem. Preparat jest środkiem szkodliwym i nie może dostać się do kanalizacji i wód gruntowych. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.