Szybkowiążący jastrych cementowy weber.floor 1000 PLUS 25 kg

Producent: WEBER
SKU: 101000250099

Szybkowiążący jastrych cementowy do wykonywania jastrychów pod płytki ceramiczne, kamienie naturalne, panele, jak również wykładziny dywanowe – grubość układania 10-100 mm.

WŁAŚCIWOŚCI

 • Szybko wiąże i wysycha
 • Układanie płytek już po 48 godzinach
 • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
 • Do wykonywania podkładów lub posadzek
 • Umożliwia formowanie spadków
 • Mrozoodporny i wodoodporny po związaniu
 • Na ogrzewanie podłogowe
 • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • Do wykonywania szybkowiążących i wysychających jastrychów pod płytki ceramiczne, kamienie naturalne, panele, wykładziny dywanowe itp.:
  – związanych z podłożem betonowym, jastrychami cementowymi itp. – grubość układania 10-100 mm,
  – na izolacjach z folii, papy, styropianu, wełny mineralnej itp. – grubość układania 40-100 mm,
  – z ogrzewaniem wodnym – grubość układania 60-100 mm (w tym co najmniej 35 mm nad przewodami grzewczymi).
 • Do wykonywania warstw dociskowych na tarasach, balkonach, stropodachach itp.
 • Do wykonywania posadzek cementowych w kotłowniach, piwnicach, garażach indywidualnych, pomieszczeniach gospodarczych itp.
 • Do stosowania w mieszkaniach, biurach, szpitalach, szkołach, sklepach, kinach itp. obiektach użyteczności publicznej.

 

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszania 1,8-2,1 l wody na 25 kg
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) ≥ 25 N/mm² (C25)
Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) ≥ 5 N/mm² (F5)
Odporność na ścieranie na tarczy Böhmego po zatarciu mechanicznym (po 28 dniach) A15
Czas zużycia ok. 1 godz.*
Grubość warstwy • podkłady związane: 10-100 mm
• podkłady na izolacjach: 40-100 mm
• podkłady w systemach ogrzewania: 60-100 mm (w tym co najmniej 35 mm nad przewodami grzewczymi)
Temperatura stosowania od +5°C do +30°C
Czas utwardzania dla ruchu pieszego: ok. 16 godz.*
Układanie posadzek po min. 48 godz.*

* Przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: JASTRYCHY

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Jastrych związany z podłożem cementowym
Podłoże musi być nośne, stabilne, wolne od zanieczyszczeń i warstw osłabiających przyczepność (np. tłuszcze, bitumy, kurz, kleje, wapno, resztki farb i zapraw). Oczyszczone, suche i naprawione podłoże należy zagruntować preparatem Weber np. weber.prim start lub weber.floor 4716. Warstwa gruntująca zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża oraz zapobiega odwodnieniu zaprawy przed związaniem. Gruntowanie należy przeprowadzić na 3–24 godziny przed układaniem zaprawy. Wokół ścian, słupów, rur, ościeżnic itp. wykonać dylatacje obwodowe. W narożnikach wklęsłych jastrych dodatkowo zazbroić np. fragmentem siatki stalowej ułożonej pod kątem 45°. W przypadku układania warstw związanych z podłożem konsystencja przygotowanego jastrychu weberfloor 1000 PLUS powinna być plastyczna a nie półsucha.
Jastrych na izolacji termicznej lub akustycznej
Do wykonania izolacji stosować wyłącznie materiał do tego przeznaczony i o odpowiednich parametrach. Izolacja termiczna ze styropianu: Płyty styropianowe muszą być zgodne z normą EN 13163:2012 + A1:2015 oznaczone kodem EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2.
Izolacja akustyczna ze styropianu: UWAGA! Płyty należy układać wyłącznie w jednej warstwie. Płyty styropianowe muszą być zgodne z normą EN 13163:2012+A1:2015 i oznaczone kodem EPS-EN 13163-T(1)-L(3)- W(3)-Sb(5)-BS50-DS(N)5-DS(70,90)5-SD(20-40)-CP(2-3). Warstwę izolacji należy układać na wyrównanym podłożu, aby zapobiec ewentualnym ugięciom i naprężeniom, co może doprowadzić do uszkodzenia posadzki. Podłogi na gruncie wymagają stosowania izolacji przeciwwilgociowej, na stropach międzykondygnacyjnych warstwy paroizolacyjnej. Płyty materiału izolacyjnego powinny  ściśle do siebie przylegać. Kolejne rzędy płyt układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Stosowane płyty powinny być równej grubości. Na izolacji z płyt ułożyć folię budowlaną (na zakład około 10 cm), z wywinięciem na ściany. Styki skleić taśmą samoprzylepną. Ułożyć siatkę stalową np. Q131 (Ø5 # 150×150) lub równoważną tak, aby była na 1/3 wysokości przekroju jastrychu. W narożnikach wklęsłych jastrych dodatkowo zazbroić w górnej strefie siatką stalową o wymiarach min. 40×40 cm ułożoną pod kątem 45°.
Jastrych z ogrzewaniem podłogowym
Izolację termiczną należy ułożyć zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie „Jastrych na izolacji termicznej lub akustycznej”. Następnie na całej powierzchni położyć folię z warstwą aluminiową. Rurki ogrzewania podłogowego przymocować do warstwy izolacyjnej przy użyciu specjalnych spinek-kotew. Zalecana odległość pomiędzy kotwami mocującymi to 40-50 cm na odcinkach prostych przewodu i 20-30 cm na odcinkach wygiętych.
Przed przystąpieniem do układania jastrychu na instalacji ogrzewania podłogowego, należy przeprowadzić ciśnieniową próbę szczelności. Podczas układania jastrychu, w instalacji powinno panować normalne ciśnienie robocze przewidziane dla tego typu systemu, dzięki czemu zmniejszone jest ryzyko uszkodzenia mechanicznego rur grzewczych. Na rurkach na całej powierzchni położyć siatkę stalową np. Q131 (Ø5 mm #150×150).
Uwaga: Poszczególne obwody ogrzewania podłogowego – powierzchnie ogrzewane należy wydzielić i oddylatować.
Dylatacje obwodowe
Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe z elastycznej pianki weber.floor 4960 o grubości: 5 mm – ściany budynku, 2 x 5 mm – kolumny, słupy, rury.

APLIKACJA

Do 1,8-2,1 l czystej wody wsypać 25 kg (worek) suchej mieszanki weberfloor 1000 PLUS i mieszać przez 2-3 minuty wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do uzyskania jednorodnej masy. W przypadku stosowania betoniarek, zaprawę należy mieszać 5-6 minut. Jastrych można mieszać z włóknami syntetycznymi lub stalowymi. Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu ok. 1 godziny. Nie dodawać więcej wody niż zalecana ilość, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobu przez dodawanie piasku, cementu itp.

Zaprawę weberfloor 1000 PLUS układać na podłoże bezpośrednio po przygotowaniu, tak jak tradycyjne jastrychy cementowe. Zaprawę ściągać łatą przesuwaną po ustawionych wcześniej prowadnicach (np. rurkach, listwach). Kolejne porcje zaprawy układać tak szybko, aby mogły połączyć się przed rozpoczęciem wiązania. Po wstępnym związaniu powierzchnię zatrzeć ręcznie pacą lub stosując zacieraczki mechaniczne. Wykonać w jastrychu nacięcia przeciwskurczowe i dylatacje, jak dla tradycyjnych podkładów cementowych. Wykonaną powierzchnię należy chronić przed gwałtownym wysychaniem stosując np. przykrycie folią lub preparaty pielęgnacyjne. Nierównomierne wiązanie i wysychanie zaprawy może prowadzić do powstawania rys, odkształceń i rozwarstwień jastrychu. Nie przyspieszać wysychania poprzez podgrzewanie. W przypadku ogrzewania podłogowego, ogrzewanie można uruchomić najwcześniej po 21 dniach od ułożenia jastrychu.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić od +5°C do +30°C. Nie dopuszczać do intensywnego nasłonecznienia, nagrzania i przesuszenia ułożonej zaprawy.

ZUŻYCIE


ok. 2 kg/m² na kazdy mm grubości

OPAKOWANIA

worek 25 kg (paleta 1050 kg)

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na zafoliowanych paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 1 miesiąca. Chronić przed wilgocią.

UWAGA

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać pyłu. Chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wyrób należy stosować zgodnie z podanym opisem. Przedstawione informacje nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się wykonać własne próby lub skontaktować się z Doradcami Technicznymi Weber. Powierzchnia wykonanego podkładu może wykazywać różnice w odcieniu i wyglądzie w zależności od partii wyrobu oraz ze względu na warunki wykonywania prac, warunki i szybkość wysychania itp. – nie jest to wada wyrobu i nie wpływa na parametry techniczne i właściwości użytkowe podkładu.