Gotowa epoksydowa zaprawa naprawcza weber.tec FM 93 12,5kg transparent

Gotowa epoksydowa zaprawa naprawcza weber.tec FM 93 12,5kg transparent

0,0/5

Kod produktu: 100093125099 Producent: WEBER

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 1168,75 

Dwuskładnikowa i bezrozpuszczalnikowa zaprawa epoksydowa. Odporna na wodę, wodę morską, ścieki, liczne kwasy i zasady, sole, chemikalia, oleje mineralne, jak również materiały pędne

WŁAŚCIWOŚCI
  • bardzo wysokie parametry wytrzymałościowe
  • wysoka odporność chemiczna
  • bezskurczowe wiązanie
  • fabrycznie wymieszana z piaskiem kwarcowym
  • do stosowania na powierzchniach pionowych i poziomych
950,20 netto 1 168,75 zł

Zapytaj o dostępność i czas realizacji zamówienia.

Brak w magazynie

ZASTOSOWANIE
DANE TECHNICZNE
WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
OCENY I OPINIE

weber.tec FM 93 służy do wykonywania uzupełnień w konstrukcjach betonowych, jako zaprawa naprawcza na podłożach cementowych (np. posadzkach przemysłowych), do zamykania rys w podłożu betonowym, do reprofilowania kształtu szczelin dylatacyjnych, napraw stopni schodów betonowych, ramp wyładowczych, wykonywania cokolików przyściennych, sklejania elementów betonowych itp. Stosowana jest również jako chemoodporny klej żywiczny do płytek ceramicznych podłogowych i ściennych, np. w browarach, mleczarniach, przemyśle spożywczym, akumulatorowniach, myjniach i warsztatach samochodowych, rzeźniach, kuchniach przemysłowych..
Można ją również stosować jako zaprawa do osadzania kotew, haków i podpór metalowych oraz przy osadzaniu szyn urządzeń dźwigowych, suwnicowych.

Baza: żywica epoksydowa
Kolor: naturalna barwa piasku kwarcowego
Proporcje mieszania: w stosunku wagowym 100 : 4
Zawartość części stałych: 100%
Gęstość: ok. 1,6 kg/dm3
Konsystencja: plastyczna
Wytrzymałość na odrywanie: zerwanie w betonie
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 30 MPa (po 28 dniach)
Wytrzymałość na ściskanie: 74 MPa (po 28 dniach)
E-moduł: ok. 14 300 MPa (po 28 dniach)

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: UNIWERSALNE MATERIAŁY NAPRAWCZE, RENOWACJA POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH – SAMOROZLEWNE POSADZKI PRZEMYSŁOWE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

weber.tec FM 93 można stosować na różnych podłożach, takich jak beton, jastrych, tynk cementowy, stal. Powierzchnie naprawianych elementów muszą być suche, czyste, stabilne, wolne od pyłu, mleczka cementowego, olejów, tłuszczów, luźnych cząstek i innych zanieczyszczeń utrudniających przyczepność.
Powłoki bitumiczne lub smołowe należy usunąć. Wytrzymałość podłoża na odrywanie nie powinna być mniejsza od 1,5 MPa. Wskazane jest, aby przed zastosowaniem zaprawy żywicznej podłoże zagruntować żywicą weber.tec EP 10.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Komponenty A (fabrycznie wymieszana żywica z kwarcem) oraz B (utwardzacz) są dostarczone w odpowiedniej proporcji. Komponent B należy wlać do komponentu A. Wymieszać obydwa składniki, używając wiertarki wolnoobrotowej (max 300 obr./min.) z mieszadłem, najlepiej „śrubowym”. Czas mieszania tak dobrać, aby otrzymać mieszankę o jednolitym kolorze bez smug. Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników przy ściankach i dnie pojemnika. Należy przygotować taką ilość materiału, którą można zużyć w ciągu tzw. czasu obróbki.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Zaprawę nanosić na uszkodzone miejsca za pomocą kielni, pomagając sobie stalową (aluminiową) łatą. Zaprawę dociskać tymi samymi narzędziami, zwilżając je wodą – uważając przy tym jednak, aby nie wprowadzać wody do zaprawy. W przypadku stosowania szalunków należy stosować cienką folię spełniającą rolę środka antyadhezyjnego. Używając zaprawy żywicznej weber.tec FM 93 do sklejania i kotwienia elementów, należy zwracać uwagę na właściwe jej zagęszczanie bez zamykania w niej powietrza. Minimalna grubość nakładanej warstwy to 1mm.
Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu pracy (żywica musi być w stanie niezwiązanym) rozpuszczalnikiem weber.sys 992.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura aplikacji (powietrza, podłoża i materiału): od +10°C do +30°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu obróbki oraz czasu wiązania żywicy. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości. Niezwiązaną zaprawę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów.

Czas obróbki: – 60 minut przy +10°C
– 30 minut przy +20°C
– 15 minut przy +30°C
Dalsza obróbka po: – 24-36 godzinach przy +10°C
– 12-16 godzinach przy +20°C
– 6-8 godzinach przy +30°C
Lekkie obciążenie po: – 2 dniach przy +10°C
– 24 godzinach przy +20°C
– 20 godzinach przy +30°C
Pełne obciążenie po: – 10 dniach przy +10°C
– 7 dniach przy +20°C
– 3 dniach przy +30°C

 

ZUŻYCIE

1,6 kg/dm³ wypełnianego ubytku
1,6 kg/1 m²/1 mm grubości warstwy.

OPAKOWANIA

Pojemniki 12,5 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Przewozić wyłącznie krytymi środkami transportu. Chronić przed mrozem

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Opinie (0)

0,0/5

5 (0)

4 (0)

3 (0)

2 (0)

1 (0)

Kupiłeś ten produkt?
Prosimy, zostaw swoją opinię.

Napisz opinię

W celu dodania opinii

Zaloguj się

Ten produkt nie ma jeszcze żadnej opinii