Samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami weber.floor 4310 25 kg

Producent: WEBER
SKU: 104310250099

Samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami, 2-50 mm

WŁAŚCIWOŚCI

 • Cementowy
 • Wzmocniony włóknami polipropylenowymi
 • Wysoka wytrzymałość
 • Ruch pieszy po 2-4 godzinach
 • Odporny na ruch mebli na kółkach
 • Dzięki niskiej alkaliczności doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
 • Doskonały do zalewania instalacji ogrzewania podłogowego
 • Do układania maszynowego i ręcznego
 • Do stosowania wewnątrz budynków
 • Ekologiczny, o bardzo niskiej emisji – EMICODE EC1 PLUS

87,00  70,73  netto

20 w magazynie

 • Do wykonywania gładkich i wypoziomowanych podkładów podłogowych pod wykładziny dywanowe, PVC, korkowe, linoleum, panele podłogowe, parkiet, mozaikę, płytki ceramiczne i kamienne:
  na izolacjach akustycznych np. z maty akustycznej, wełny mineralnej, styropianu itp. (wymagana ściśliwość izolacji poniżej 3 mm) – grubość układania 20-50 mm,
  na warstwie rozdzielającej z folii, papy itp. – grubość układania 20-50 mm,
  na płytkach ceramicznych, kamiennych, PVC, lastriko, podkładach anhydrytowych – grubość układania 4-50 mm, do zatapiania elementów grzejnych w systemach z ogrzewaniem podłogowym elektrycznym lub wodnym – grubość układania 25-50 mm (w tym, co najmniej 10 mm nad przewodami grzewczymi),
  na deskach, płytach OSB itp. – grubość układania 10-50 mm, podkłady związane z podłożem betonowym, jastrychami cementowymi – grubość układania 2-50 mm.
 • Jako podkład pod posadzki żywiczne – układanie żywic po min. 7 dniach przy grubości podkładu 10 mm
 • Jako podkład pod dekoracyjne posadzki cementowe i polimerowe
 • Do stosowania wewnątrz nowych lub remontowanych budynków mieszkalnych oraz w biurach, szpitalach, szkołach, sklepach, kinach itp. obiektach użyteczności publicznej.

Podkładu z weber.floor 4310 nie zaleca się eksploatować bez wyżej wymienionych warstw nawierzchniowych.

 

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszania 4,5-5,0 l wody na 25 kg
Zużycie ok. 1,7 kg/m² na każdy mm grubości
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) ≥ 25 N/mm² (C25)
Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) ≥ 7 N/mm² (F7)
Rozpływność 220-240 mm (pierścień 68×35 mm)
Czas zużycia do 15-20 minut*
Grubość warstwy 2-50 mm
Szybkość układania pompą: do 200 m²/godz.
ręcznie: do 50 m²/godz.
Temperatura stosowania od +10°C do +25°C
Czas utwardzania dla ruchu pieszego: 2-4 godz.
(podkłady pływające: następnego dnia)*
Układanie posadzek po 1-3 tygodniach* (zależnie od grubości warstwy i rodzaju materiału wykończeniowego)

* Przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SAMOPOZIOMUJĄCE (SAMOROZLEWNE) PODKŁADY PODŁOGOWE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być suche, nośne, twarde, stabilne i bez spękań. Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min. 1,0 N/mm². Podłoże oczyścić z zanieczyszczeń oraz zaczynu cementowego, tak aby po procesie czyszczenia było szorstkie. Podłoża zatłuszczone olejami lub smarami odtłuścić odpowiednim preparatem i/lub wypalić. Podłoże dokładnie odkurzyć i zagruntować odpowiednim preparatem:

 • podłoża cementowe o małej nasiąkliwości weber.floor 4716 – 1 warstwa gruntu, koncentrat wymieszany z wodą w proporcji 1:3 (grunt : woda), czas wysychania 3-5 godz.
 • podłoża cementowe nasiąkliwe weber.floor 4716 – 2 warstwy gruntu, koncentrat wymieszany z wodą w proporcji: pierwsze gruntowanie 1:5, drugie gruntowanie 1:3 (grunt: woda), czas wysychania 3-5 godzin na każdą warstwę
 • podłoża o podwyższonej wilgotności weber.tec EP SG – 2 warstwy gruntu, powierzchnia przesypana suchym piaskiem kwarcowym, czas wysychania ok. 24 godz.

Podłoże musi być suche, nośne, twarde, stabilne i bez spękań. Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min. 1,5 N/mm². Podłoże oczyścić z zanieczyszczeń oraz twardego spieku anhydrytowego. Podłoża zatłuszczone olejami lub smarami odtłuścić odpowiednim preparatem. Podłoże dokładnie odkurzyć i zagruntować preparatem weber.tec EP10 – 1 warstwa gruntu, powierzchnia przesypana suchym piaskiem kwarcowym, czas wysychania ok. 24 godz.
Do wykonania izolacji stosować wyłącznie materiał do tego przeznaczony i o odpowiednich parametrach.
W przypadku kolizji wysokościowych należy stosować specjalną matę weber.floor 4955 o grubości 2,5 mm. Mata nie wymaga stosowania dodatkowej folii rozdzielającej.
UWAGA! Płyty należy układać wyłącznie w jednej warstwie. Płyty styropianowe muszą być zgodne z normą EN 13163:2012+A1:2015 i oznaczone EPS-EN 13163-T(1)-L(3)-W(3)-Sb(5)-BS50-DS(N)5-DS(70,90)5-SD(20-40)-CP(2-3).
Płyty styropianowe muszą być zgodne z normą EN 13163:2012+A1:2015. Przy obciążeniach nie przekraczających 150 kg/m² należy stosować minimum styropian EPS 80 oznaczony EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1. W przypadku większych obciążeń oraz warstwy styropianu przekraczającej 10 cm należy stosować styropian o wyższych parametrach. Warstwę izolacji należy układać na wyrównanym podłożu, aby zapobiec ewentualnym ugięciom i naprężeniom, co może doprowadzić do uszkodzenia posadzki. Podłogi na gruncie wymagają stosowania izolacji przeciwwilgociowej (papa, folia PE, wodorozcieńczalne masy uszczelniające). Na stropach międzykondygnacyjnych należy stosować warstwę paroizolacyjną z folii PE. Płyty materiału izolacyjnego ze styropianu powinny ściśle do siebie przylegać, bez szczelin i ubytków w narożach. Kolejne rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Stosowane płyty powinny być równej grubości. Większe różnice w grubości płyt należy wyrównać. Na izolacji z płyt ułożyć folię budowlaną lub geowłókninę o gęstości minimum 150 g/m2 (na zakład około 10 cm), z wywinięciem na ściany. Styki skleić taśmą samoprzylepną. Ułożyć siatkę wzmacniającą (na zakład około 10 cm), zależnie od rodzaju podłoża i przeznaczenia podkładu:
• do grubości 25 mm siatkę podłogową z włókna szklanego weber.floor 4945,
• w przypadku grubszych warstw, siatkę stalową gatunku BSt500S min. Ø 4 mm 10×10 cm.
Wszystkie naroża słupów, ościeży, schodów, kratek ściekowych itp. należy dodatkowo dozbroić siatką włókna szklanego weber.floor 4945 (wymiar siatki ok. 40×40 cm, ułożona pod kątem 45° do narożnika) układaną w górnej warstwie po ułożeniu podkładu.
Podłoże odkurzyć i zagruntować gruntem sczepnym z piaskiem kwarcowym weber.prim kwarc – min. 1 warstwa, czas wysychania 3-5 godz. Ułożyć siatkę podłogową weber.floor 4945 na zakład ok. 10 cm. Położyć dodatkową siatkę zgodnie z zasadami zbrojenia miejsc szczególnych.
Podłoże odkurzyć, odtłuścić np. acetonem i zagruntować gruntem sczepnym z piaskiem kwarcowym weber.prim kwarc – min. 1 warstwa, czas wysychania 3-5 godz. Jeśli to konieczne, ułożyć siatkę podłogową weber.floor 4945 na zakład ok. 10 cm.
Izolację termiczną należy ułożyć zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie „Podkład na izolacji termicznej lub akustycznej”. Następnie na całej powierzchni położyć folię z warstwą aluminiową. Rurki lub przewody ogrzewania podłogowego przymocować do warstwy izolacyjnej. Przed przystąpieniem układania podkładu podłogowego na wodnej instalacji ogrzewania podłogowego, należy przeprowadzić ciśnieniową próbę szczelności.
Podczas układania weber.floor 4310, w instalacji powinno panować normalne ciśnienie robocze przewidziane dla tego typu systemu, dzięki czemu zmniejszone jest ryzyko uszkodzenia mechanicznego rur grzewczych. Obecność cieczy w elementach grzejnych zmniejsza również ich tendencję do wypływania podczas układania zaprawy. Na rurkach lub przewodach grzewczych, na całej powierzchni, położyć siatkę podłogową z włókna szklanego weber.floor 4945, dozbrajając miejsca szczególne. W przypadku grubości podkładu podłogowego weber.floor 4310 nad rurką lub przewodem ponad 20 mm, do zbrojenia należy zastosować siatkę stalową gatunku BSt500S min. Ø 4 mm 10×10 cm.
Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe z nienasiąkliwej, elastycznej pianki weber.floor 4960.
Uwaga! Preparaty gruntujące należy przygotowywać i aplikować zgodnie z opisem w karcie technicznej produktu.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Do 4,5–5,0 l czystej wody wsypać 25 kg (worek) suchej mieszanki weber.floor 4310 i mieszać przez 1–2 minuty wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na około 2 minuty i ponownie krótko wymieszać. weber.floor 4310 można mieszać i układać przy pomocy pomp zapewniających uzyskanie zaprawy o właściwych parametrach (informacji udziela Dział Techniczny Weber).
Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu 15-20 minut. Parametry zaprawy kontrolować na bieżąco przy użyciu pierścieniowego testu rozpływności. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobu przez dodawanie piasku, cementu itp.

APLIKACJA

Szerokość pola wylewanego ręcznie nie powinna przekraczać 2-3 m, a w przypadku stosowania pompy 6-8 m. Duże powierzchnie podzielić na działki robocze przy pomocy samoprzylepnej taśmy z gąbki weber.floor 4965. Zaprawę weber.floor 4310 wylewać na podłoże pasmami o szerokości 30-40 cm. Kolejne porcje zaprawy przygotowywać i wylewać tak szybko, aby mogły połączyć się, gdy są jeszcze w stanie płynnym.
Po wylaniu masę rozprowadzić na żądaną grubość, zawibrować powierzchniowo łatą-ramką i ewentualnie wygładzić stalową pacą zębatą. Zaprawę układać bez przerw, aż do wykonania podkładu na całej powierzchni działki roboczej. Po wstępnym związaniu podkładu, taśmy z gąbki usunąć i przystąpić do wylewania zaprawy na kolejnej działce roboczej.
Zaleca się wykonywanie prac przez co najmniej trzy osoby. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie. Uwaga: należy pamiętać o natychmiastowym czyszczeniu pompy łącznie z wężami za każdym razem, gdy przerwa w pompowaniu zaprawy będzie dłuższa niż 10 minut. Podkłady niezwiązane z podłożem należy po ok. 24 godz. od wykonania zabezpieczyć przed zbyt gwałtownym wysychaniem stosując preparat pielęgnacyjny weber.floor HB protect.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Budynek musi mieć dach, okna i drzwi. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić od +10°C do +25°C. Wilgotność względna podłoża powinna być mniejsza niż 95%. W trakcie prac oraz 3 dni po ich zakończeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać przeciągów. Nie dopuszczać do intensywnego nasłonecznienia lub nagrzania wylanej zaprawy.

OPAKOWANIA

Worek 25 kg, paleta 1050 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 1 miesiąca. Chronić przed wilgocią.