Mineralna, sucha posypka do utwardzania powierzchni posadzek Tal M Korund 3 30 kg

Mineralna, sucha posypka do utwardzania powierzchni posadzek Tal M Korund 3 30 kg

0,0/5

Kod produktu: 930103300099 Producent: FORMATIQ

Tal M Korund 3 to mineralna, sucha posypka na bazie twardych kruszyw mineralnych, korundowych. Do utwardzania powierzchni nowowykonywanych posadzek , jak również warstw betonowych

WŁAŚCIWOŚCI
  • dla dużych obciążeń (zawiera naturalne kruszywa korundu o twardości 9 w dziesięcio-stopniowej skali Mohsa)
  • uszczelnienie powierzchni betonu
  • zwiększenie odporności na penetrację olejów, tłuszczów, detergentów
  • znaczne zmniejszenie pylenia powierzchni
  • ograniczenie poślizgu powierzchni
  • zwiększa mrozoodporność
  • możliwość nakładania tylko na świeży beton
43,41 netto 53,40 zł

Zapytaj o dostępność i czas realizacji zamówienia.

Brak w magazynie

ZASTOSOWANIE
DANE TECHNICZNE
WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
OCENY I OPINIE

Sucha posypka utwardzająca przeznaczona jest do poprawy właściwości mechanicznych, głównie zwiększenia odporności na ścieranie powierzchni posadzek przemysłowych oraz innych warstw betonowych.

Wygląd szary proszek
Baza chemiczna materiał na bazie cementu
Gęstość – nasypowa: 1,59 kg/l
– zaprawy utwardzającej: 2,29 kg/l
Uziarnienie Dmax: 2 mm
pH 11,4 w 20 oC
Wytrzymałość na zginanie 7 Mpa (F7)
Wytrzymałość na ściskanie 50 Mpa (C50)
Odporność na ścieranie klasa A6 (wg PN-EN 13813)

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: BETONOWE POSADZKI PRZEMYSŁOWE – POSYPKI UTWARDZAJĄCE Z WĘGLIKIEM KRZEMU

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed betonowaniem powinno być wykonane odpowiednie przygotowanie podłoża zgodnie z projektem (stabilizacja lub chudy beton, izolacja, itp.). Wszystkie instalacje i urządzenia przewidziane w posadzce muszą być ułożone.

Wokół ścian i słupów konieczne jest zamocowanie izolacji z taśmy grubości min. 1 cm w celu oddzielenia betonu od pionowych elementów konstrukcji. Na tak przygotowane podłoże należy wylać mieszankę betonową klasy min. C20/25. Wskaźnik W/C należy zminimalizować. Mieszanka betonowa nie powinna być napowietrzana. W przypadku stosowania plastyfikatorów i superplastyfikatorów zaleca się konsultację receptury mieszanki betonowej z producentem materiału.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Po wypoziomowaniu betonu i odczekaniu odpowiedniego okresu czasu następuje rozłożenie posypki utwardzającej i jej zacieranie mechaniczne. Czas pomiędzy rozłożeniem mieszanki betonowej, a rozpoczęciem nakładania posypki utwardzającej to w normalnych warunkach 2 do 3 godziny (w zależności od parametrów mieszanki betonowej oraz warunków atmosferycznych). W pierwszym etapie należy rozsypać 3-4 kg/m2 posypki Tal M Korund 3 na powierzchnię świeżego, mechanicznie wzruszonego betonu.
Rozsypywanie jest wykonywane w dwóch lub więcej cyklach tak długo jak posypka całkowicie złączy się z betonem oraz wchłonie wilgoć z jego powierzchni lub zostanie rozsypana cała ilość posypki przewidziana na 1 m2 posadzki. Dopuszcza się również aplikację posypki na świeży beton w jednym cyklu za pomocą specjalnych siewników zgodnie z wymogami ich producenta. W trudnych miejscach takich jak narożniki, brzegi płyty przy ścianach posypkę można rozsypywać ręcznie. Zacieranie posypki należy wykonywać mechanicznie za pomocą zacieraczek z dyskami i łopatkami. W trakcie zacierania należy zmieniać kąt pochylenia łopatek w celu uzyskania gładkiej powierzchni.
Szczeliny dylatacyjne – nacina się 1 do 2 dni po wylaniu płyty betonowej na głębokość około 1/3 grubości płyty zgodnie z projektem. Pola dylatacyjne powinny mieć powierzchnię zgodną z projektem posadzki. Większe pola dylatacyjne wymagają indywidualnych obliczeń statycznych. Należy unikać pól dylatacyjnych w kształcie litery L. W tych przypadkach pole należy podzielić na mniejsze kawałki w kształcie prostokątów. Płytę betonową należy bezwzględnie naciąć w miejscach gdzie są spodziewane największe naprężenia. Po nacięciu szczeliny należy odkurzyć i wypełnić masą trwale elastyczną.
Narzędzia – do zacierania powierzchni zaleca się stosować zacieraczki mechaniczne do betonu z możliwością zamiany kąta pochylenia łopatek.
Czyszczenie narzędzi – narzędzia należy czyścić od razu po zakończeniu pracy. Stwardniałe pozostałości posypki można usunąć mechanicznie.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temp. podłoża min. +5 oC / max. +30 oC
Temp. powietrza min. +5 oC / max. +30 oC
Temp.a materiału min. +5 oC / max. +30 oC
Nałożyć środek pielęgnujący na świeżo-wykonaną posadzkę lub warstwę betonową. Można zastosować folię polietylenową i polanie wodą lub środek pielęgnujący KEMACURE EKO. W każdym przypadku powinno się zabezpieczyć beton przed szybkim odparowaniem wody po wykonaniu posadzki w celu minimalizacji pęknięć.
Omówione warunki dotyczą temperatury 23 oC oraz wilgotności 50%. W wyższych temperaturach opisany czas może ulec skróceniu, natomiast w niższych temperaturach może ulec wydłużeniu.
Zabezpieczyć świeżo nałożony materiał przed przemarzaniem, deszczem oraz innymi warunkami atmosferycznymi. Materiał nie powinien być stosowany jeżeli temperatura: powierzchni, powietrza lub posypki wynosi < 5 oC.

ZUŻYCIE

3 do 5 kg/m2 (posypki w kolorze szarym)

OPAKOWANIA

worki 30 kg (z wkładką foliową),
1260 kg (42×30 kg) / paleta

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Okres przechowywania 12 miesięcy od daty produkcji jeżeli materiał jest przechowywany w nieuszkodzonych, oryginalnych workach w suchych i chłodnych pomieszczeniach. Data produkcji jest wydrukowana na opakowaniu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Pozostałości niezwiązanego materiału muszą być zabezpieczone zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.
Wszystkie informacje techniczne zawarte w niniejszej instrukcji zostały uzyskane w badaniach laboratoryjnych. Aktualne dane mogą być różne w zależności od warunków pracy.

Produkt drażniący. Zawiera cement. Działa drażniąco na oczy, skórę, drogi oddechowe. Kontakt ze skórą może być przyczyną podrażnień. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast należy je przemyć wodą i skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą – przemyć ją wodą. Trzymać z dala od dzieci. Więcej zaleceń odnośnie magazynowania, stosowania oraz przygotowania do użycia jest dostępne w karcie bezpieczeństwa produktu, która zawiera również informacje na temat działania toksycznego oraz oddziaływania na środowisko. Ostrzeżenia na oryginalnych opakowaniach powinny być przestrzegane.

Opinie (0)

0,0/5

5 (0)

4 (0)

3 (0)

2 (0)

1 (0)

Kupiłeś ten produkt?
Prosimy, zostaw swoją opinię.

Napisz opinię

W celu dodania opinii

Zaloguj się

Ten produkt nie ma jeszcze żadnej opinii