Konstrukcyjne makrowłókna polimerowe do zbrojenia betonu Baumex Smart 3D 6 kg

Producent: BAUTECH
SKU: 920117060099

Baumex®Smart 3D konstrukcyjne makrowłókna polimerowe do zbrojenia betonu

WŁAŚCIWOŚCI

 • Doskonałe zakotwienie włókien w matrycy betonów dzięki wyjątkowej i innowacyjnej konstrukcji włókna,
 • Podwójne działanie – zapewnienie nośności konstrukcji i zabezpieczenie przed tworzeniem się rys,
 • Bardzo wysoka wytrzymałość na rozciąganie i sztyw-ność w połączeniu z lekkością i plastycznością czynią włókna BAUMEX® wyjątkowo efektywnymi,
 • Dzięki łatwości rozprowadzania eliminują powstawanie tzw. „jeży” i zapewniają jednorodną, trójwymiarową strukturę,
 • Właściwości włókien pozostają niezmienione nawet w przypadku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych,
 • Bardzo wysoka ekonomiczność dzięki możliwości zmniejszenia grubości płyty betonowej, małemu dozowaniu oraz niskim kosztom wbudowania, transportu i składowania,
 • Bardzo wysoka odporność chemiczna włókien na utlenianie i korozję spowodowaną chlorkami, siarczanami, pleśnią, rdzą, itp., szczególnie w środowiskach agresywnych wywołanych bliskością wody morskiej, wpływami atmosfery wielkoprzemysłowej,
 • Nie wywołują zakłóceń magnetycznych, dzięki temu szczególnie przydatne np. w konstrukcjach związanych z budownictwem szpitalnym lub magazynach z automatycznym składowaniem towarów,

Baumex®Smart 3D jest nowatorskim włóknem syntetycznym wykonanym z nowego, odpornego i wytrzymałego materiału polimerowego. Pełniąc rolę podstawowego zbrojenia konstrukcyjnego zastępuje tradycyjne zbrojenie siatkowe i stalowe włókna zbrojeniowe oraz wzmacnia strukturę betonu. Unikalny kształt w połączeniu z powłoką SMART 3D zapewniają doskonałe, przestrzenne rozmieszczenie włókien w betonie oraz ich efektywne zakotwienie. Konstrukcyjne makrowłókna polimerowe tworzą potężną strukturę zbrojącą, która działa wielokierunkowo i równomiernie na mieszankę betonową.

 • Do wykonywania betonów kompozytowych,
 • Do zbrojenia posadzek przemysłowych,
 • Do zbrojenia zewnętrznych nawierzchni betonowych takich jak: place składowe i kontenerowe, parkingi, strefy załadunkowe, składowiska i suszarnie odpadów, drogi betonowe,
 • Jako zbrojenie hybrydowe oraz dodatek przeciwskurczowy do betonów konstrukcyjnych,
 • Do zbrojenia elementów niekonstrukcyjnych takich jak: nadbetony stropów prefabrykowanych, podbudowy itp.,Zastępuje tradycyjne zbrojenie włóknami stalowymi i siatkami,
 • Dodane do mieszanki betonowej pełnią rolę zbrojenia zmniejszającego skurcz plastyczny i ograniczającego powstawania rys skurczowych w stwardniałym betonie,
 • Do stosowania w mieszankach betonowych przeznaczonych do betonów natryskowych, jastrychach i zaprawach,
 • Do zbrojenia prefabrykatów betonowych, galanterii i małej architektury ogrodowej, segmentów obudowy tuneli, zbiorników na oleje, szamba, kręgi studni itp.,

 

DANE TECHNICZNE

Klasyfikacja Klasa II
Materiał matryca polimerowa o wysokiej gęstości i wytrzymałości
Długość 39 mm
Średnica 0,78 mm
Kształt włókna pojedyncze (monofilament) o kształcie falistym
Wytrzymałość przy rozciąganiu 800 N/mm2
Moduł sprężystości 7,1 GPa
Wpływ na konsystencję (urabialność) mieszanki betonowej z dodatkiem 3,3 kg/m3 włókien 6 s
Wpływ na wytrzymałość betonu 3,3 kg/m3 do osiagnięcia F=1,5 MPa przy CMOD = 0,5 mm oraz F=1,0 MPa przy CMOD = 3,5 mm

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYNTETYCZNE WŁÓKNA KONSTRUKCYJNE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE

Zastosowanie włókien rozproszonych jako podstawowe zbrojenie konstrukcyjne winno być deklarowane wg normy PN-EN 14889-2:2007, System 1 – do stosowania konstrukcyjnego w betonie, zaprawie lub zaczynie. W przypadku zmiany typu i/lub ilości zbrojenia rozproszonego, wymaga się przedstawienia do akceptacji projektanta i inspektora nadzoru obliczeń konstrukcyjnych. Szczególnej kontroli należy poddawać dokumenty certyfikujące w zakresie dopuszczenia materiałów do obrotu, a w przypadku zbrojenia rozproszonego zwracać uwagę na wytrzymałość na rozciąganie, moduł sprężystości oraz dozowanie wynikające z badania CMOD.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

DOZOWANIE
Włókna polimerowe Baumex®Smart 3D stosuje się w ilościach od 1,5 do 3,5 kg/m3 mieszanki betonowej lub według wytycznych wskazanych w opracowaniu technicznym posadzki.
MIESZANIE Z BETONEM
W betoniarni, włókna polimerowe Baumex®Smart 3D dozuje się wagowo do zasobnika po ostatniej frakcji kruszywa przed cementem, wodą i plastyfikatorem. Włókna należy dozować stopniowo, roztrząsając je, aby zapewnić równomierne rozłożenie w mieszance betonowej i uniknąć skupisk w postaci „jeży”. Możliwe jest również dodawanie włókien polimerowych Baumex®Smart 3D bezpośrednio do betonowozu do gotowej mieszanki betonowej.

CZAS MIESZANIA
W betoniarni, czas mieszania może zostać zachowany pomimo dodania włókien. Po przyjeździe betonowozu na budowę, przed jego opróżnieniem, należy dodatkowo wymieszać mieszankę betonową przez 1-2 minuty na najwyższych obrotach mieszalnika. W przypadku dozowania włókien bezpośrednio do betonowozu, przed jego opróżnieniem należy mieszankę betonową dodatkowo wymieszać na najwyższych obrotach mieszalnika z zachowaniem zasady: 1 minuta dodatkowego mieszania na 1 m3 betonu (np. 6 m3 betonu = 6 minut). Minimalny czas mieszania – 3 minuty.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z zaleceniami. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności.

ZUŻYCIE

od 1,5 do 3,5 kg/m3

OPAKOWANIA

Worki 6 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

W oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w su-chych, przewiewnych pomieszczeniach.