Dwuskładnikowa elastyczna poliuretanowa masa dylatacyjna Bauflex 25 2250 ml

Dwuskładnikowa elastyczna poliuretanowa masa dylatacyjna Bauflex 25 2250 ml

0,0/5

Kod produktu: 9201220100 Producent: BAUTECH

BAUFLEX 25 jest dwuskładnikową, poliuretanową, elastyczną masą dylatacyjną do posadzek przemysłowych i nawierzchni zewnętrznych

WŁAŚCIWOŚCI
  • Wysoka elastyczność
  • Duża przyczepność do betonu
  • Wysoka wytrzymałość na rozdzieranie
  • Wysoka odporność na wietrzenie i starzenie
  • Do wewnątrz i na zewnątrz
160,02 netto 196,82 zł

Zapytaj o dostępność i czas realizacji zamówienia.

Brak w magazynie

ZASTOSOWANIE
DANE TECHNICZNE
WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
OCENY I OPINIE

BAUFLEX 25 jest dwuskładnikową, poliuretanową, elastyczną masą dylatacyjną.

  • Do wypełnień szwów roboczych i szczelin przeciwskurczowych w posadzkach przemysłowych i nawierzchniach obciążonych ruchem pieszym i kołowym dla których wymagana jest pełna szczelność np. przy produkcji mokrej oraz w nawierzchniach narażonych na wpływy atmosferyczne i duże różnice temperatur
  • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w magazynach, halach produkcyjnych, budynkach użyteczności publicznej, na parkingach itp.
Lepkość, kubek Forda nr 10 25‐40 s
Twardość Shore’a – skala A ok. 25°
Wytrzymałość na rozciąganie min. 1,7 N/mm2
Wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym min. 100%
Przyczepność do podłoża betonowego min. 1,8 N/mm2
Czas zużycia po wymieszaniu składników ok. 30 min.
Możliwość użytkowania po min. 24 godz.
Pełna wytrzymałość po 7 dniach
Wilgotność podłoża poniżej 4%
Temperatura stosowania od +15°C do +25°C
Kolory szary

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: WYPEŁNIENIE DYLATACJI – KITY DYLATACYJNE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Po 28 dniach od wykonania posadzki betonowej, szwy robocze/szczeliny przeciwskurczowe należy powiększyć na odpowiednią szerokość i głębokość. Krawędzie poszerzonych szczelin należy sfazować szlifierką kątową. Szczeliny dokładnie odkurzyć. Podłoże musi być czyste, suche, jednorodne, wolne od zatłuszczeń, pyłu i luźnych cząstek. Farby, mleczko cementowe, luźno związane z podłożem cząstki należy bezwzględnie usunąć. Po oczyszczeniu szczelin odkurzaczem, należy wprowadzić na odpowiednią głębokość sznur dylatacyjny BAUCORD o średnicy ok. 25% większej niż szerokość szczeliny. Powierzchnie sfazowane i ściany szczeliny zagruntować preparatem BAUFLEX PRIMER i pozostawić na około 60 minut, gdy preparat gruntujący staje się lepki.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

BAUFLEX 25 dostarczany jest w dwóch opakowaniach składających się z komponentu A i komponentu B. Składnik A należy wymieszać w naczyniu dostawczym celem ujednorodnienia. Następnie dodać składnik B i wymieszać za pomocą mieszadła mechanicznego o szybkości 300 ‐ 600 obr/min. Czas mieszania 3 minuty, podczas mieszania należy zgarniać mieszadłem masę ze ścianek i dna naczynia.
Czas przydatności wyrobu do użycia w temperaturze +20°C wynosi ok. 30 minut od momentu zmieszania składników.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Przygotowany wyrób należy wlać do naczyń lub urządzeń aplikujących i wprowadzić do przygotowanej szczeliny dylatacyjnej, aż do zlicowania jej z powierzchnią posadzki. Nakładać zapewniając pełny kontakt masy dylatacyjnej ze ściankami szczeliny. Jeśli stosowane były taśmy ochronne przy krawędziach, należy je usunąć gdy masa jest jeszcze miękka. Przy temperaturze podłoża i otoczenia powyżej +15 °C, nawierzchnię można użytkować po ok.24 godzinach od wypełnienia szczelin. Świeżo wypełnione szczeliny należy chronić przed działaniem wody przez okres min. 8 godzin.

WYMIARY WYPEŁNIEŃ SZWÓW ROBOCZYCH I SZCZELIN PRZECIWSKURCZOWYCH
Rodzaj posadzki Wymiary boku pola
[m]
Szerokość wypełnienia
[mm]
Głębokość wypełnienia
[mm]
Średnica sznura Baucord
[mm]
W 3 do 6 m 5*) 5*) 6*)
W 3 do 6 m 6 6 8
Zz 3 do 4 m 5*) 5*) 6*)
Zz 3 do 4 m 6 6 8
Zz 4 do 6 m 6*) 6*) 8*)
Zz 4 do 6 m 8 8 10
Zo 3 do 4 m 10 10 13
Zo 4 do 6 m 12 12 15

W – nawierzchnie wewnętrzne
Zz – nawierzchnie zewnętrzne zakryte
Zo ‐ nawierzchnie zewnętrzne odkryte
*) wymiary dopuszczalne w przypadku stosowania w mieszance betonowej cementów niskoskurczowych CEM I MSR 42.5 NA, które równocześnie zalecane są jako bezpieczne w stosunku do groźnej dla posadzek reakcji alkaliów zawartych w cemencie z reaktywnymi ziarnami kruszyw

 

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura podłoża powinna wynosić min.10°C, a temperatura otoczenia powinna wynosić +15 ÷ +25°C, przy wilgotności względnej powietrza max. 80% oraz wilgotności ścian szczeliny poniżej 4%. Pomieszczenia, w których wykonuje się prace, należy wydzielić i zabezpieczyć przed wstępem osób postronnych oraz zachować strefę ochronną przed użyciem otwartego ognia, a w szczególności prac spawalniczych.

ZUŻYCIE

Orientacyjne wydajność przy wymiarach spoiny (szerokość x głębokość)

5×5 mm – 80,0 m/op.
6×6 mm – 56,0 m/op.
8×8 mm – 32,0 m/op.
10×10 mm – 20,0 m/op.
12×12 mm – 14,0 m/op.

OPAKOWANIA

Składnik A + składnik B = 2250 ml

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

6 miesięcy od daty podanej na opakowaniu przy przechowywaniu w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +10°C do 25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Poliuretanowe masy dylatacyjne po utwardzeniu są fizjologicznie obojętne dla organizmu ludzkiego. Składniki mas dylatacyjnych w stanie nieutwardzonym są szkodliwe dla zdrowia. U osób szczególnie wrażliwych mogą wywołać uczulenia. Podczas wykonywania wypełnień dylatacyjnych należy zachować szczególne środki ostrożności. Pomieszczenia, w których wykonywane są wypełnienia dylatacyjne, muszą być dobrze wietrzone. Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów i rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą zabrudzone miejsca należy natychmiast przemyć acetonem, a następnie wodą z mydłem i natłuścić kremem. W razie wystąpienia uczulenia udać się do lekarza. Składniki mas dylatacyjnych są środkami szkodliwymi i nie mogą dostać się do kanalizacji i wód gruntowych. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Opinie (0)

0,0/5

5 (0)

4 (0)

3 (0)

2 (0)

1 (0)

Kupiłeś ten produkt?
Prosimy, zostaw swoją opinię.

Napisz opinię

W celu dodania opinii

Zaloguj się

Ten produkt nie ma jeszcze żadnej opinii