Poliuretanowy preparat gruntujący Bauflex Primer 1 L

Producent: BAUTECH
SKU: 9201240100

BAUFLEX PRIMER jest poliuretanowym preparatem gruntującym

WŁAŚCIWOŚCI

  • Gotowy do użycia
  • Zwiększa przyczepność mas dylatacyjnych do betonu

BAUFLEX PRIMER jest poliuretanowym preparatem gruntującym gotowym do użycia.

  • Do gruntowania krawędzi szczelin przeciwskurczowych i szwów roboczych w posadzkach przed zastosowaniem masy dylatacyjnej BAUFLEX.

 

DANE TECHNICZNE

Gęstość ok. 1,0 g/cm3
Lepkość, kubek Forda nr 4 ok. 15 s
Wilgotność podłoża poniżej 4%
Temperatura stosowania od +10°C do +25°C

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: WYPEŁNIENIE DYLATACJI – KITY DYLATACYJNE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Po 28 dniach od wykonania posadzki betonowej, szwy robocze/szczeliny przeciwskurczowe należy powiększyć na odpowiednią szerokość i głębokość. Krawędzie poszerzonych szczelin należy sfazować szlifierką kątową. Szczeliny dokładnie odkurzyć. Podłoże musi być czyste, suche, jednorodne, wolne od zatłuszczeń, pyłu i luźnych cząstek. Farby, mleczko cementowe, luźno związane z podłożem cząstki należy bezwzględnie usunąć.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

BAUFLEX PRIMER jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Po oczyszczeniu szczelin odkurzaczem, należy wprowadzić na odpowiednią głębokość sznur dylatacyjny BAUCORD® o średnicy ok. 25% większej niż szerokość szczeliny. Powierzchnie sfazowane i ściany szczeliny zagruntować preparatem BAUFLEX PRIMER i pozostawić do wyschnięcia. Preparat nanosić wąskim pędzlem. Zwracać uwagę, aby nie zabrudzić powierzchni posadzki.

Sprzęt i narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu acetonem. Związany materiał usuwać mechanicznie.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić +10 ÷ +25°C, przy wilgotności względnej powietrza max. 80% oraz wilgotności ścian szczeliny poniżej 4%. Pomieszczenia, w których wykonuje się prace, należy wydzielić i zabezpieczyć przed wstępem osób postronnych oraz zachować strefę ochronną przed użyciem otwartego ognia, a w szczególności prac spawalniczych.

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z zaleceniami. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności.
Wyrób należy zawsze stosować z pozostałymi elementami składowymi systemu wypełniania dylatacji BAUFLEX.

ZUŻYCIE

1 l/ok.300 mb

OPAKOWANIA

1 L

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

6 miesięcy od daty podanej na opakowaniu przy przechowywaniu w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +10°C do 25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Poliuretanowe preparaty gruntujące po utwardzeniu są fizjologicznie obojętne dla organizmu ludzkiego. W stanie nieutwardzonym są szkodliwe dla zdrowia. U osób szczególnie wrażliwych mogą wywołać uczulenia. Podczas wykonywania prac należy zachować szczególne środki ostrożności. Pomieszczenia, w których wykonywane są prace muszą być dobrze wietrzone. Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów i rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą zabrudzone miejsca należy natychmiast przemyć acetonem, a następnie wodą z mydłem i natłuścić kremem. W razie wystąpienia uczulenia udać się do lekarza. Preparat gruntujący jest środkiem szkodliwym i nie może dostać się do kanalizacji i wód gruntowych. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.