Uszczelniający kit poliuretanowy Sikaflex PRO-3 Purform concr.grey 600 ml

Producent: SIKA
SKU: 4069419401

Sikaflex® PRO-3 Purform® jest jednoskładnikowym, elastycznym, poliuretanowym materiałem uszczelniającym wiążącym pod wpływem wilgoci. Przeznaczony jest do uszczelniania wielu rodzajów szczelin w posadzkach i konstrukcjach inżynierskich. Zapewnia wodoszczelne wypełnienie o dobrych właściwościach mechanicznych, jest odporny na substancje chemiczne i pozostaje elastyczny w szerokim zakresie temperatur.

Przy zakupie od 5 sztuk dołączamy końcówkę dozującą

WŁAŚCIWOŚCI

 • Odkształcalność ±25% (ISO11600) i ±50 % (ASTM C920)
 • Szybki przyrost właściwości mechanicznych
 • Dobra odporność mechaniczna i chemiczna
 • Wysoka odporność na warunki atmosferyczne
 • Dobra trwałość
 • Nie pozostawia plam na wielu rodzajach podłoży
 • Bardzo niska zawartość monomeru: nie jest wymagane szkolenie w zakresie bezpiecznego stosowania
 • Utwardzanie bez wydzielania mikro-pęcherzyków
 • Dobra przyczepność do różnych podłoży

69,00  56,10  netto

65 w magazynie

Sikaflex® PRO-3 Purform® przeznaczony jest do uszczelniania szczelin oraz połączeń pionowych i poziomych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń:

 • w przemyśle spożywczym,
 • w pomieszczeniach czystych,
 • w oczyszczalniach ścieków,
 • w halach produkcyjnych,
 • w magazynach,
 • w tunelach i na mostach,
 • na parkingach,
 • na obszarach obciążonych ruchem pieszym i kołowym.

 

DANE TECHNICZNE

Baza chemiczna Technologia poliuretanowa Purform®
Gęstość ~1,30 kg/dm3
Twardość Shore’a A
80% końcowej twardości
+5 °C 6 dni
+10 °C 5 dni
+23 °C 2 dni
+40 °C 1 dzień
Sieczny moduł sprężystości przy rozciąganiu ~0,65 MPa przy wydłużeniu 100% (+23 °C)
~1,00 MPa przy wydłużeniu 100% (-20 °C)
Wydłużenie przy zerwaniu ~800 %
Zdolność przenoszenia przemieszczeń ± 25 % (ISO 9047)
± 35 % (EN 14188-2)
± 50 % (ASTM C 719)
Powrót elastyczny ~90 %
Odporność na propagację rozdarcia ~9,0 N/mm
Temperatura użytkowania Minimum -40 °C / Maksimum +80 °C
Spływność 0 mm (profil 20 mm, +50 °C)
Temperatura otoczenia Minimum +5 °C / Maksimum +40 °C
Temperatura podłoża Minimum +5 °C / Maksimum +40 °C
Temperatura podłoża musi być o co najmniej 3 °C wyższa od temperatury punktu rosy.
Podparcie wypełnienia Stosować materiał o zamkniętej strukturze, sznur ze spienionego polietylenu.
Szybkość utwardzania ~3,5 mm na 24 godziny (+23 °C / 50 % w.w.)
Czas naskórkowania ~50 minut (+23 °C / 50 % w.w.)
Czas wygładzania ~40 minut (+23 °C / 50 % w.w.)

 

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA / GRUNTOWANIE

Uwaga: W przypadku specyficznych podłoży muszą zostać przeprowadzone badania przyczepności, a procedury uzgodnione ze wszystkimi stronami przed zastosowaniem materiału.
▪ Podłoże musi być czyste, suche, mocne i jednorodne, bez smarów, olejów, luźnych cząstek, pyłu. Odspajające się powłoki, mleczko cementowe, stare materiały uszczelniające i inne zanieczyszczenia, które mogą mieć wpływ na przyczepność należy usunąć.
▪ Podłoże musi mieć wystarczającą wytrzymałość, aby przenieść naprężenia wywoływane przez materiał uszczelniający podczas przemieszczeń.
▪ Podłoże można oczyścić takimi metodami jak: szczotkowanie, szlifowanie, piaskowanie lub innymi, odpowiednimi metodami mechanicznymi.
▪ Wszystkie uszkodzone krawędzie szczelin należy naprawić odpowiednim materiałem Sika.
▪ Przy nacinaniu szczelin piłą, należy dokładnie wypłukać szczelinę z pozostałości po cięciu, a następnie pozostawić do wyschnięcia.
▪ Przed naniesieniem materiałów gruntujących/aktywatorów lub Sikaflex® PRO-3 Purform® należy dokładnie usunąć pył, luźny i kruchy materiał z całej powierzchni.

Gruntowanie / obróbka wstępna
Uwaga: Szczegółowe informacje dotyczące stosowania materiałów gruntujących, aktywatorów, ich czasów odparowania i czasów oczekiwania, można znaleźć w Kartach Informacyjnych poszczególnych produktów.
Uwaga: Materiały gruntujące nie zastępują dokładnego oczyszczenia i przygotowania powierzchni i nie poprawiają wytrzymałości podłoża. Materiały gruntujące poprawiają przyczepność uszczelnienia.
Aby uzyskać optymalną przyczepność i trwałość a także w przypadku aplikacji o wysokich wymaganiach, przy stosowaniu w budynkach wielopiętrowych, przy narażeniu na działanie ekstremalnych warunków pogodowych i/lub wody konieczne jest zastosowanie gruntowania i/lub aktywacji:
Podłoża nieporowate
▪ Płytki szkliwione, powłoki proszkowe, aluminium, aluminium anodowane, stal nierdzewna, stal galwanizowana itp. muszą być delikatnie uszorstnione drobnym ścierniwem i oczyszczone ściereczką nasączoną Sika® Aktivator-205.
▪ Inne metale takie jak miedź, brąz, blachy tytanowocynkowe należy oczyścić i aktywować materiałem Sika® Aktivator-205, naniesionym przy użyciu czystej ściereczki. Po odparowaniu nanieść Sika® Primer-3 N przy użyciu pędzla.
▪ Do czyszczenia i gruntowania PVC należy stosować materiał Sika® Primer-215 nanoszony za pomocą pędzla.
Podłoża porowate
Uwaga: Beton świeży 2-3 dniowy lub matowo-wilgotny musi być gruntowany materiałem Sika® Primer-115 nanoszonym za pomocą pędzla.
▪ Beton, beton napowietrzony, tynki na bazie cementu, zaprawy i cegły należy zagruntować materiałem Sika® Primer-3 N lub Sika® Primer-115 nanoszonym za pomocą pędzla.
Asfalt (zgodny z EN 13108-1 i EN 13108-6)
▪ Świeżo cięty lub istniejący asfalt musi mieć czystą powierzchnię wiązania. Na powierzchni styku musi być minimum 50% wyeksponowanego kruszywa, podłoże musi być zagruntowane przy użyciu materiału Sika® Primer-115 lub Sika® Primer-3 N nanoszonego za pomocą pędzla.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Jednoskładnikowy materiał gotowy do użycia.

APLIKACJA

Należy przestrzegać procedur aplikacji zawartych w Zaleceniach stosowania, instrukcjach wykonania, które zawsze należy dostosować do rzeczywistych warunków na placu budowy.

Zalecane jest stosowanie taśmy ochronnej, gdy wymagane są równe, dokładne linie łączenia lub wysoka estetyka. Usunąć taśmę po zakończeniu prac, przed upływem czasu naskórkowania.
Podparcie wypełnienia: Po odpowiednim przygotowaniu podłoża umieścić w szczelinie sznur podpierający na odpowiedniej głębokości.
Gruntowanie: Nanieść materiał gruntujący, jeśli jest wymagany. Unikać nanoszenia nadmiernej ilości materiału gruntującego, aby nie dopuścić do powstawania kałuż na spodzie szczeliny.

Uwaga: Przed rozpoczęciem uszczelniania należy odczekać do odparowania materiału gruntującego lub aktywatora, jeżeli jest stosowany.
1. Przygotować końcówkę kartusza lub opakowania foliowego, umieścić opakowanie Sikaflex® PRO-3 Purform® w pistolecie
2. Dopasować dyszę.
3. Przyciąć dyszę do wymaganego rozmiaru ścieżki materiału uszczelniającego.
4. Wycisnąć materiał w szczelinę upewniając się, że materiał
całkowicie przylega do podłoża po obu stronach szczeliny. Wypełnić spoinę unikając powstawania pustek powietrznych.

Wykończenie
Tak szybko jak to możliwe mocno wygładzić materiał w stronę krawędzi spoiny, tak aby zapewnić dobrą przyczepność i gładkie wykończenie powierzchni. Stosować odpowiedni środek (np. Sika® Tooling Agent N, woda), aby wygładzić powierzchnię szczeliny. Nie stosować materiałów zawierających rozpuszczalniki.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia należy czyścić bezpośrednio po aplikacji za pomocą Sika® Remover-208. Związany materiał można usunąć tylko mechanicznie. Do czyszczenia skóry stosować Sika® Cleaning Wipes-100.

UWAGI DO STOSOWANIA

Sikaflex® PRO-3 Purform® może być pokrywany większością standardowych wodorozcieńczalnych systemów powłokowych. Należy jednak najpierw sprawdzić kompatybilność, przeprowadzając wstępne próby. Najlepsze efekty malowania uzyskuje się, gdy maluje się w pełni utwardzony Sikaflex® PRO-3 Purform®. Uwaga: nieelastyczne systemy malarskie mogą osłabiać elastyczność materiału i prowadzić do pękania warstwy farby. W zależności od rodzaju użytego materiału malarskiego może wystąpić migracja plastyfikatora, powodując, że powłoka stanie się lepka.

Lekka zmiana wyglądu jest możliwa w wyniku narażenia na obciążenia chemiczne, wysokie temperatury i/lub promieniowanie UV (szczególnie w przypadku koloru białego). Nie ma to wpływu na właściwości techniczne i trwałość materiału.

Nie stosować Sikaflex® PRO-3 Purform® na podłożach bitumicznych, na podłożach z kauczuku naturalnego, EPDM i innych podłożach mogących wydzielać oleje, plastyfikatory lub rozpuszczalniki, które mogą degradować materiał.

Nie stosować Sikaflex® PRO-3 Purform® do uszczelniania basenów.

Nie narażać nieutwardzonego Sikaflex® PRO-3 Purform® na kontakt z produktami zawierającymi alkohol, ponieważ może to wpływać na utwardzanie produktu.

PROJEKTOWANIE SZCZELINY

Szerokość szczeliny należy dobrać w ten sposób, aby wypełnienie mogło przenieść jej ruchy. Szerokość szczeliny powinna wynosić od 10 do 40 mm. Proporcja szerokości do głębokości wypełnienia powinna wynosić około 1 : 0,8. (wyjątki, patrz tabela poniżej).

Przykład typowych szerokości szczelin pomiędzy elementami betonowymi (zastosowania wewnątrz pomieszczeń) z uwzględnieniem 25% możliwości przenoszenia przemieszczeń zgodnie z EN 15651-4:

Rozstaw szczelin
[m]
Minimalna szerokość szczeliny
[mm]
Minimalna głębokość szczeliny
[mm]
2 10 10
4 10 10
6 10 10
8 15 12
10 18 15

Przykład typowych szerokości szczelin pomiędzy elementami betonowymi (zastosowania na zewnątrz pomieszczeń) z uwzględnieniem 25% możliwości przenoszenia przemieszczeń zgodnie z EN 15651-4:

Rozstaw szczelin
[m]
Minimalna szerokość szczeliny
[mm]
Minimalna głębokość szczeliny
[mm]
2 10 10
4 15 12
6 20 17
8 28 22
10 35 28

Szczelinę należy starannie zwymiarować zgodnie z obowiązującymi normami. Przy obliczeniach wymaganej szerokości szczeliny należy wziąć pod uwagę właściwości techniczne materiału wypełniającego, warunki podłoża, czynniki oddziałujące na elementy budowli, ich konstrukcję i wymiary.

Szczegółowe informacje dotyczące projektowania szczelin i obliczeń znajdują się w następującym dokumencie: Wytyczne projektowania: Wymiarowanie szczelin w konstrukcjach.

ZUŻYCIE

Długość wypełnienia z opakowania foliowego 600 ml
[m]
Szerokość szczeliny
[mm]
Głębokość szczeliny
[mm]
6 10 10
3,3 15 12
1,9 20 16
1,2 25 20
0,8 30 24

Podano wartości teoretyczne, rzeczywiste wartości mogą się różnić ze względu na porowatość i nierówności podłoża, straty podczas nanoszenia, itp.

OPAKOWANIA

600 ml opakowania foliowe, 20 opakowań foliowych w pudełku

SKŁADOWANIE

Sikaflex® PRO-3 Purform® przechowywany w fabrycznie zamkniętym, nieuszkodzonym, szczelnym opakowaniu, w odpowiednich warunkach najlepiej zużyć w ciągu 15 miesięcy od daty produkcji.
Sikaflex® PRO-3 Purform® powinien być składowany w suchych warunkach, zabezpieczony przez bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w temperaturze pomiędzy +5°C i +25°C.