Preparat gruntujący SikaPrimer-3N 1000 ml

Producent: SIKA
SKU: 4022390100

Rozpuszczalnikowy, jednoskładnikowy materiał gruntujący do podłoży porowatych i metalowych

WŁAŚCIWOŚCI

  • Łatwa aplikacja
  • Hydrofobowy
  • Krótki czas odparowania

269,10  218,78  netto

3 w magazynie

Sika® Primer-3 N jest przeznaczony do gruntowania podłoży porowatych (np. beton) i metalowych przed zastosowaniem produktów Sikaflex®, SikaHyflex®, Sika-Bond® i Sikasil®

 

DANE TECHNICZNE

Baza chemiczna Jednoskładnikowa, rozpuszczalnikowa kompozycja żywicy epoksydowej
Barwa Transparentny
Gęstość ~ 1,00 kg/dm3
Zawartość części stałych ~ 34%
Lepkość ~ 10 mPa·s

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: WYPEŁNIENIE DYLATACJI – KITY DYLATACYJNEPREPARATY GRUNTUJĄCE I WZMACNIAJĄCE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, suche, mocne i jednorodne, bez smarów, olejów, luźnych cząstek, pyłu. Mleczko cementowe należy usunąć.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Sika® Primer-3 N nanieść na podłoże przy użyciu czystego pędzla lub wałka. Warstwę gruntującą nanosi się tylko raz. Niezwłocznie po aplikacji zamknąć szczelnie opakowanie.

Sprzęt i narzędzia należy oczyścić bezpośrednio po aplikacji. Związany materiał można usunąć tylko mechanicznie.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura otoczenia Minimum +5 °C / Maksimum +40 °C

Temperatura podłoża Minimum +5 °C / Maksimum +40 °C, minimum 3 °C powyżej temperatury punktu rosy

Czas odparowania Minimum 30 minut, maksimum 8 godzin

ZUŻYCIE

Wydajność z litra Ilość mb z litra
Podłoża porowate 5 m2 250 m
Podłoża nieporowate 8 m2 400 m

OPAKOWANIA

Butelka 1000 ml, 4 butelki w pudełku

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach w suchym pomieszczeniu najlepiej użyć w ciągu 9 miesięcy od daty produkcji.

Składować w oryginalnym, szczelnym i nieuszkodzonym opakowaniu w suchych warunkach, zabezpieczony przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego w temperaturze od +5°C do +25°C.

UWAGI

Sika® Primer-3 N należy zużyć w przeciągu 1 miesiąca od otwarcia opakowania.

Wyrzucić materiał, który zżelował lub rozwarstwił się.
Materiały gruntujące poprawiają przyczepność. Nie zastępują jednak odpowiedniego oczyszczenia i przygotowania podłoża oraz nie wpływają znacząco na poprawę parametrów wytrzymałościowych podłoża.