Barwna żywica epoksydowa Epoxy OS Color Silbergrau 25 kg

Producent: REMMERS
SKU: 206982250099

Epoxy OS Color barwna żywica epoksydowa do wykonywania powłok o dużej wytrzymałości mechanicznej i odporności chemicznej

WŁAŚCIWOŚCI

  • Wytrzymałość mechaniczna
  • Odporność chemiczna
  • Nadaje się do jazdy podnośnikami ręcznymi oraz urządzeniami transportu poziomego
  • W stanie przereagowanym produkt bezpieczny dla fizjologii człowieka

1 687,00  1 371,54  netto

Brak w magazynie

  • Powłoka
  • Powłoka wypełniana
  • Powłoka w systemach posiadających dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach dziennego pobytu ludzi

 

DANE TECHNICZNE

W stanie dostarczanym

Komponent A Komponent B Mieszanka
Gęstość (20 °C) 1,6 g/cm³ 1,1 g/cm³ 1,5 g/cm³
Lepkość (25 °C) 3900 mPa s 340 mPa s 1600 mPa s

 

W stanie przereagowanym

Wytrzymałość na zginanie > 16 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie > 46 N/mm²

*Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: BARWNE POWŁOKI ŻYWICZNE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

WYMAGANIA WOBEC PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność. Wytrzymałość zagruntowanej powierzchni na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm²; najmniejsza wartość jednostkowa co najmniej 1,0 N/mm²), minimalna wytrzymałość na ściskanie:. 25 N/mm². Należy obowiązkowo stosować odpowiednie powłoki gruntujące Remmers lub epoksydowe szpachlówki drapane. Szczegółowe dane zawarte są w instrukcjach technicznych dla poszczególnych produktów. Podczas prac w ramach ujętych w Ogólnym Dopuszczeniu Budowlanym podłoże musi spełniać jego wymagania. Należy także zastosować wymienione w nim produkty systemowe.

Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B). Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej (ok. 300 – 400 obr./min.). Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać. Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty. Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

APLIKACJA

Warunki stosowania
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +10 °C do maks. +30 °C.

Temperatura Po powłoce można chodzić po
+8 °C 48 godz.
+12 °C 30 godz.
+20 °C 16 godz.

Proces twardnienia można przyspieszyć poprzez dodanie ACC H. Wskazówki wykonawcze na ten temat dostępne na zamówienie! Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe – wydłużenie podanych czasów.

Narzędzia / czyszczenie
Paca zębata, wałek pętelkowy, rakla zębata, wałek kolczasty, odpowiednia mieszarka. Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101. Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

Przechowywanie / trwałość
W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu – co najmniej 12 miesięcy.

OPAKOWANIE

pojemnik blaszany 10 kg, 25 kg