Żywica do wykonywania posadzek i powłok ochronnych weber.tec EP 45 RAL 7032 20 kg

Żywica do wykonywania posadzek i powłok ochronnych weber.tec EP 45 RAL 7032 20 kg

0,0/5

Kod produktu: 101166200099 Producent: WEBER

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 1712,20 

Epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa żywica do wykonywania posadzek i powłok ochronnych

weber.tec EP 45 – bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa, barwna żywica epoksydowa o właściwościach samorozlewnych. Powłoka wykonana z żywicy wyróżnia się wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne i na ścieranie. Po utwardzeniu stanowi estetyczną, łatwą w utrzymaniu w czystości powierzchnię.

WŁAŚCIWOŚCI
  • do wykonywania posadzek gładkich i antypoślizgowych
  • do wykonywania posadzek cienko- i grubowarstwowych
  • bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów, itp.
  • odporność na chemikalia, ścieki, oleje mineralne i materiały pędne, liczne kwasy i zasady, sole, wodę morską, solankę
  • wysokie parametry wytrzymałościowe, odporność na obciążenia mechaniczne, ścieranie, uderzenia
1 392,03 netto 1 712,20 zł

Zapytaj o dostępność i czas realizacji zamówienia.

Brak w magazynie

ZASTOSOWANIE
DANE TECHNICZNE
WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
OCENY I OPINIE

weber.tec EP 45 stosuje się głównie do wykonywania cienko- i grubowarstwowych posadzek/powłok na powierzchniach mocno obciążonych mechanicznie (ruch ciężki) i chemicznie, np. na posadzkach magazynów, warsztatów, hal wystawienniczych, elektrowni, laboratoriów, zakładów chemicznych, mleczarni, rzeźni, na parkingach samochodowych. weber.tec EP 45 można stosować także z dodatkiem suszonego piasku kwarcowego do żywic. Żywica może być stosowana na powierzchniach o maksymalnym spadku 1,5%, w przeciwnym razie konieczne jest stosowanie zagęszczacza nadającego właściwości tiksotropowe.

Baza: żywica epoksydowa
Kolor: standardowy – RAL 7032
inne na indywidualne zamówienie
Gęstość: ok. 1,4 kg/dm3 w temp. +20°C
Proporcje mieszania (żywica:utwardzacz): w stosunku wagowym 5,64:1 (kg)
Wytrzymałość na ściskanie: ok. 57 MPa
Ścieralność na tarczy Boehmego: 1,8 mm
Odporność na ścieranie udarowe: 5000 obr. RS-1, masa pyłu – 4,43 g
Dokumenty odniesienia: EN 13813:2012
DOP-PL-ZEP/01/13

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: BARWNE POWŁOKI ŻYWICZNE

Podłożem posadzki/powłoki z żywicy weber.tec EP 45 może być: beton, jastrych cementowy, jastrych epoksydowy. W celu przygotowania podłoża betonowego mogą być stosowane metody mechaniczne – np. czyszczenie mechaniczne, frezowanie, śrutowanie, piaskowanie, oczyszczanie płomieniowe (wypalanie) oraz ręczne – np. odkurzanie, szorowanie Ubytki, wykruszenia, pustki uzupełnić np. systemami betonu naprawczego – weber.rep 752, weber.rep 753 lub zaprawami na spoiwie epoksydowym, szpachlą z weber.tec EP 42/weber.tec EP 43 i piasku do żywic. Przy doborze technologii naprawy należy kierować się stanem podłoża, rodzajem i wielkością ubytków, charakterem pracy, rodzajami i wielkościami występujących obciążeń oraz parametrami wytrzymałościowymi podłoża i materiału reprofilacyjnego.
Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić przynajmniej 1,5 MPa. Wytrzymałość podłoża na ściskanie powinna wynosić przynajmniej 25 MPa. Podłoże powinno być suche (wilgotność masowa nie wyższa niż 4%), stabilne, czyste, bez olejów i tłuszczów. Powierzchnie gładkie, spieczone, wypolerowane lub z mleczkiem cementowym nie nadają się pod powłokę, o ile nie zostaną uprzednio przygotowane/zmatowione poprzez np. piaskowanie, frezowanie.
Powłoki bitumiczne lub smołowe należy usunąć. Przed nakładaniem żywicy podłoże zagruntować żywicą weber.tec EP 42 lub weber.tec EP 43. Należy bezwzględnie zapoznać się z kartą techniczną żywicy stosowanej do gruntowania.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Komponenty A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Zabrania się zmieniania tych proporcji. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (do 300obr./min)
Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników przy ściankach i dnie pojemnika. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 5 minut i powinien doprowadzić do jednorodnej mieszaniny. Z tego też względu należy przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać. Nie nakładać z naczynia dostawczego.
Należy przygotować taką ilość materiału, którą można zużyć w ciągu tzw. czasu obróbki.
Jeżeli do żywicy dodawany jest piecowo suszony piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1-0,4 mm (proporcje żywica : piasek nie powinny przekraczać 1 : 0,3), należy go stopniowo dodawać do wymieszanych mechanicznie komponentów.

APLIKACJA

Przygotowaną kompozycję żywiczną wylewa się na zagruntowane podłoże i rozkłada równomiernie do żądanej grubości za pomocą rakli, pac, szpachli, grzebienia.. Należy niezwłocznie odpowietrzyć warstwę ułożonej żywicy za pomocą kolczastego wałka. Przy wykonywaniu posadzek cienkowarstwowych żywicę można nakładać za pomocą wałka.
Świeżą powłokę posypać piaskiem kwarcowym np. o uziarnieniu 0,2-0,7 mm w celu uzyskania szorstkiej powierzchni (jeżeli jest to konieczne). Po stwardnieniu żywicy nadmiar piasku kwarcowego usunąć i tak przygotowaną powierzchnię pokryć żywicą weber.tec EP 45 za pomocą wałka malarskiego. Należy zapewnić pokrywanie wydzielonych architektonicznie powierzchni podłoża żywicą z tej samej partii produkcyjnej. W przeciwnym razie trzeba się liczyć ze znikomymi różnicami odcieni.
Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu pracy (żywica musi być w stanie niezwiązanym) rozpuszczalnikiem weber.sys 992.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +10°C do +25°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Nie nakładać weber.tec EP 45 podczas deszczu lub też wtedy, gdy trzeba się liczyć z wystąpieniem opadów.
Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów. Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą powierzchniach wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża. W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza.

Czas obróbki: ok. 60 minut przy +10°C
ok. 25 minut przy +20°C
ok. 20 minut przy +25°C
Dalsza obróbka po: 24 godzin przy +10°C
14 godzinach przy +20°C
10- 12 godzinach przy +25°C
Lekkie obciążenie po: 2 dniach przy +10°C
24 godzinach przy +20°C
20 godzinach przy +25°C
Pełna odporność po: 20 dniach przy +10°C
14 dniach przy +20°C
14 dniach przy +25°C

 

ZUŻYCIE

Zużycie żywicy weber.tec EP 45

Zużycie żywicy w kg/m² Zużycie piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,1-0,4 mm w kg/m²
Powłoka cienkowarstwowa gładka 0,2-0,4
Powłoka cienkowarstwowa antypoślizgowa 0,6-1
Powłoka grubowarstwowa (z czystej żywicy o grubości 1 mm) 1,4
Powłoka o grubości 1 mm z żywicy zmieszanej z piaskiem kwarcowym 0,1-0,4 mm w proporcji żywica – kruszywo 1:0,3 1,10 0,40

 

Zużycie żywicy weber.tec EP 45 zastosowanej do lakierowania (na posypkę z piasku kwarcowego) wynosi 0,6-1,0 kg/m2, w zależności od uziarnienia kruszywa stosowanego na posypkę.

OPAKOWANIA

Pojemniki 20 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Przewozić wyłącznie krytymi środkami transportu. Chronić przed mrozem

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Opinie (0)

0,0/5

5 (0)

4 (0)

3 (0)

2 (0)

1 (0)

Kupiłeś ten produkt?
Prosimy, zostaw swoją opinię.

Napisz opinię

W celu dodania opinii

Zaloguj się

Ten produkt nie ma jeszcze żadnej opinii