Paroprzepuszczalna barwna powłoka zamykająca Epoxy BS 3000 M (różne kolory) 25 kg

Producent: REMMERS
SKU: 206370250099

Epoxy BS 3000 M paroprzepuszczalna, matowa, barwna powłoka zamykająca, a także warstwa zasypywana w systemach powłok żywicznych firmy Remmers

WŁAŚCIWOŚCI

  • Matowy
  • Możliwe jest nadanie cech antypoślizgowych
  • Przepuszczalność pary wodnej
  • Materiał nie zawiera plastyfikatorów, nonylofenolu i alkilofenolu
  • W stanie przereagowanym produkt bezpieczny dla fizjologii człowieka

 

Produkt barwiony na zamówienie wg palety barw Remmers. Nie podlega zwrotowi.
Skontaktuj się w celu ustalenia koloru i warunków dostaw.

2 152,00  1 749,59  netto

Brak w magazynie

  • Powłoka zamykająca w systemach Remmers WDD
  • Zamknięcie szczytów ziaren w powłokach zasypywanych Remmers WDD
  • Powłoka zamykająca i warstwa zasypywana w dopuszczonych systemach przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach dziennego pobytu ludzi

PRZYKŁADY

Powłoka zamykająca
Materiał obficie nałożyć na pokrywaną powierzchnię. Rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi, np. rakli gumowej, a następnie przewałkować za pomocą wałka do epoksydów.
Zużycie: OK. 0,15-0,25 kg/m² spoiwa w dwóch warstwach
Warstwa zamykająca w powłokach zasypywanych
Materiał obficie nałożyć na pokrywaną powierzchnię. Rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi, np. rakli gumowej, a następnie przewałkować za pomocą wałka do epoksydów. Niezbędna jest aplikacja w kilku warstwach. Mieszankę żywicy do pierwszej aplikacji należy rozcieńczyć dodając 5 % wagowych wody.
Zużycie: ok. 0,60-0,80 kg/m² spoiwa w dwóch warstwach

Wszystkie podane wyżej wartości i zużycia zostały ustalone w warunkach laboratoryjnych (20 °C) dla wariantów standardowych. W warunkach placu budowy mogą wystąpić nieznaczne odchylenia tych wartości.

 

DANE TECHNICZNE

W stanie dostarczanym

Zawartość fazy stałej 68 % wagowych
Komponent A Komponent B Mieszanka
Gęstość (20 °C) 1,4 g/cm³ 1,1 g/cm³ 1,4 g/cm³
Lepkość (25 °C) 750 mPa s 750 mPa s 1400 mPa s

 

W stanie przereagowanym

Zawartość ciał stałych 68 % wagowych

*Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: FARBY EPOKSYDOWE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

WYMAGANIA WOBEC PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność. Podłoże należy przygotować za pomocą odpowiednich produktów systemu Remmers WDD

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU

Opakowanie dwusegmentowe
Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B). Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej (ok. 300 – 400 obr./min.). Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać. Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty. Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.
Proporcja mieszania (A : B) 84 : 16 wg części wagowych

Gotową mieszankę zaraz po jej przygotowaniu nakłada się w całości na przygotowaną powierzchnię i rozprowadza za pomocą odpowiednich narzędzi.

APLIKACJA

Warunki stosowania
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +8 °C do maks. +30 °C. Podczas twardnienia nałożony materiał należy chronić przed wilgocią, ponieważ inaczej mogą wystąpić wady powierzchni i zmniejszenie przyczepności. Wilgotność względna powietrza nie może przekroczyć 80%. Temperatura podłoża podczas aplikacji i w fazie twardnienia musi być o co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.
Należy bezwzględnie zapewnić dobrą wymianę powietrza, tak aby woda mogła być oddawana do powietrza. W razie potrzeby pokrywaną powierzchnię należy podzielić na kilka mniejszych pól.

Czas zdatności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C)
Ok. 30 minut

Aplikacja następnych warstw (+20 °C)
Czasy oczekiwania pomiędzy kolejnymi aplikacjami wynoszą co najmniej 8 godz., a maksymalnie 48 godz. W przypadku dłuższych przerw powierzchnię nakładaną poprzednio należy przeszlifować i ponownie zagruntować.
Czas twardnienia (+20 °C)
Powłoka nadaje się do chodzenia po upływie 1 dnia, wytrzymałość mechaniczną uzyskuje po 3 dniach, a pełną odporność po 7 dniach.

Wysokie temperatury skracają, niskie, w szczególności w połączeniu z wysoką wilgotnością – generalnie wydłużają podane czasy.

Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury. Korekty powłoki oraz łączenie z powierzchniami istniejącymi powodują powstawanie wyraźnie widocznych różnic w wyglądzie, strukturze i stopniu połysku. Kolory o słabej zdolności krycia (np. żółty, czerwony lub pomarańczowy) nakładanego zamknięcia dają efekt lazurujący. W tym przypadku niezbędne jest zastosowanie układu dopasowanego kolorystycznie, np. koloru jasnoszarego. Zamknięcie wykazuje typową dla systemu, lekko strukturalną powierzchnię. Aby uzyskać równe powierzchnie, należy uwzględnić odpowiedni dodatek materiału na zniwelowanie zagłębień wynikających z szorstkości. Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki. Powłoka wytrzymuje jazdę pojazdami na gumowych kołach. Nie nadaje się do stosowania w miejscach, w których odbywa się ruch pojazdów na kołach poliamidowych i metalowych oraz w których występują punktowe obciążenia dynamiczne. Żywice epoksydowe poddane działaniu promieni UV i zjawisk pogodowych generalnie nie są kolorystycznie stabilne. Stabilność kolorystyczną zamknięcia można poprawić poprzez nałożenie poliuretanowego zamknięcia absorbującego promieniowanie UV.
Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

Narzędzia / czyszczenie
Paca ząbkowana, kielnia do gładzenia, pędzel, wałek do epoksydów i mieszarka.
Narzędzia i ewentualne zabrudzenia czyścić natychmiast w stanie świeżym wodą. Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

Przechowywanie / trwałość
W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu – co najmniej 9 miesięcy.

OPAKOWANIE

pojemnik blaszany 5 kg, 10 kg, 25 kg