Żywica do gruntowania, warstw wyrównujących i jastrychów Sikafloor-151 30 kg

Żywica do gruntowania, warstw wyrównujących i jastrychów Sikafloor-151 30 kg

0,0/5

Kod produktu: 400057948899 Producent: SIKA

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 2281,20 

Sikafloor®-151 jest dwuskładnikową, uniwersalną żywicą epoksydową o niskiej lepkości. Stosowana do gruntowania, jak również przygotowywania warstw wyrównujących i jastrychów

WŁAŚCIWOŚCI
  • Łatwa aplikacja
  • Niska lepkość
  • Dobra zdolność penetracji
  • Dobra przyczepność do podłoża
  • Szybkowiążąca, krótkie przerwy robocze
  • Uniwersalna
1 854,63 netto 2 281,20 zł

Zapytaj o dostępność i czas realizacji zamówienia.

Brak w magazynie

ZASTOSOWANIE
DANE TECHNICZNE
WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
OCENY I OPINIE

Sikafloor®-151 przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.

  • Gruntowanie podłoży betonowych, jastrychów cementowych i zapraw epoksydowych
  • Gruntowanie podłoży o niskiej do średniej chłonności
  • Materiał gruntujący do systemów epoksydowych i poliuretanowych
  • Spoiwo do zapraw wyrównujących i jastrychów
Baza chemiczna Bezrozpuszczalnikowy epoksyd
Wygląd / Barwa Żywica – składnik A brązowawa, przezroczysta ciecz
Utwardzacz – składnik B przezroczysta ciecz
Gęstość Składnik A ~1,60 kg/dm3
Składnik B ~0,99 kg/dm3
Wymieszana żywica ~1,47 kg/dm3
Zawartość części stałych wagowo ~ 100%
Twardość Shore’a D ~80 (7 dni/+23°C/50% w.w.)
Wytrzymałość na odrywanie > 1,5 MPa (zniszczenie w betonie)

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Temperatura otoczenia i podłoża: Minimum +10 °C / Maksimum +30 °C. W czasie aplikacji rekomendowana temperatura otoczenia +15°C oraz wilgotność powietrza do 70%. Zawsze należy uwzględniać wymaganie dotyczące temperatury punktu rosy.
Punkt rosy: Uwaga na kondensację!
Temperatura podłoża i nieutwardzonej powłoki musi być zawsze o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy, aż do całkowitego utwardzenia materiału aby zredukować ryzyko kondensacji lub wykwitów na powierzchni powłoki.
Niskie temperatury i wysoka wilgotność zwiększają ryzyko wystąpienia wykwitów.

Wstępne przygotowanie rys i pęknięć
Rysy statyczne: wypełnić i wyrównać odpowiednimi żywicami epoksydowymi Sikadur® lub Sikafloor®. Rysy dynamiczne: należy dokonać oceny a następnie nałożyć warstwę materiału elastomerowego lub zaprojektować jako spoinę pracująca.
Jakość podłoża
Podłoże cementowe (beton/jastrych) musi być nośne i mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie (minimum 25 MPa) oraz na odrywanie badaną metodą pulloff (minimum 1,5 MPa). Podłoże może być wilgotne ale na powierzchni nie może być zastoisk wody. Podłoże musi być czyste, bez zanieczyszczeń i substancji pogarszających przyczepność, takich jak pył, olej, smar, powłoki i środki do pielęgnacji powierzchniowej, luźne cząstki, itp.
Przygotowanie podłoża
Podłoża należy przygotować mechanicznie metodą obróbki strumieniowej lub frezowania w celu usunięcia mleczka cementowego i uzyskania podłoża o otwartej teksturze. Większe nierówności podłoża można usunąć przez szlifowanie. Słaby beton należy usunąć a wszelkie defekty podłoża należy całkowicie wypełnić materiałem naprawczym. Naprawy podłoża, wypełnienia ubytków, kawern, nierówności, itp. należy wykonać przy użyciu odpowiednich materiałów Sikafloor®, Sikadur® lub Sikagard®. Materiał naprawczy musi być związany przed nanoszeniem Sikafloor®-151. Pył, luźne i niezwiązane cząstki należy dokładnie usunąć z podłoża przed rozpoczęciem aplikacji produktu, najlepiej przy użyciu odkurzacza.

APLIKACJA

Mieszanie
Wyposażenie do mieszania:
Mieszarka elektryczna (300-400 obr./min.) z pojedynczym mieszadłem łopatkowym.
Uwaga: do mieszania nie stosować mieszarek wolnospadowych.
Aby zmienić lepkość, do materiału można dodać Sika® Extender T.

Proporcje mieszania Składnik A : składnik B = 85 : 15 (wagowo)

Procedura mieszania:
1. Wymieszać mechanicznie składnik A (żywica) do uzyskania mieszanki o jednolitej barwie.
2. Dodać składnik B (utwardzacz) do składnika A.
3. Mieszać składniki A+B przez 3 minuty do uzyskania jednorodnej mieszanki.
4. (Opcjonalnie) W razie potrzeby stopniowo dodawać od 0,5% do 1,5% wagowo Sika® Extender T.
5. (Opcjonalnie) Mieszać przez kolejne 2 minuty, aż do uzyskania jednorodnej mieszanki.
6. Wymieszany materiał przelać do czystego pojemnika i ponownie wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji.
7. Podczas mieszania przynajmniej raz ściągnąć materiał z boków i dna pojemnika za pomocą gładkiej kielni.

Aplikacja
Uwaga:
Świeżo ułożony Sikafloor®-151 musi być chroniony przed wilgocią, kondensacją i bezpośrednim działaniem wody (deszcz), przez co najmniej 24 godziny.
Nie stosować Sikafloor®-151 na podłożach nieizolowanych, w których może wystąpić znaczące ciśnienie pary wodnej.
Jeżeli wymagane jest dodatkowe ogrzewanie, nie należy używać kotłów gazowych, olejowych, parafinowych ani na inne paliwa kopalne. Podczas spalania wydzielają się duże ilości CO2 i H2O w postaci pary wodnej, które mogą mieć niekorzystny wpływ na proces utwardzania. Do ogrzewania używać wyłącznie nagrzewnic elektrycznych z nadmuchem.
Gruntowanie
1. Nanieść wymieszany Sikafloor®-151 na przygotowane podłoże za pomocą pędzla, wałka lub zacieraczki gumowej.
2. Następnie przewałkować krzyżowo wałkiem z runem. Upewnić się czy warstwa gruntująca jest ciągła i dokładnie pokrywa podłoże.
3. Jeśli to konieczne nanieść dwie warstwy materiału.
4. Przestrzegać czasów oczekiwania pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw.

Zaprawa wyrównująca
1. Nanieść na odpowiednią grubość zaprawę wyrównującą przy użyciu zacieraczki gumowej.

Warstwa pośrednia
1. Wylać wymieszany Sikafloor®-151 na przygotowane podłoże.
2. Równo rozprowadzić pacą ząbkowaną na wymaganą grubość.
3. Niezwłocznie przewałkować krzyżowo przy użyciu wałka okolcowanego w celu zapewnienia jednolitej grubości warstwy.
4. (Opcjonalnie) Jeśli wymagana jest posypka z piasku kwarcowego wykonać zasyp po około 15 minutach (przy +20°C) ale nie później niż przed upływem 30 minut (przy +20°C), najpierw lekko a następnie z nadmiarem.
5. (Opcjonalnie) Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia (materiał suchy w dotyku).
6. (Opcjonalnie) Usunąć niezwiązany piasek za pomocą odkurzacza przemysłowego.
7. Przestrzegać czasów oczekiwania pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw.

Warstwa sczepna
1. Nanieść wymieszany Sikafloor®-151 na przygotowane podłoże za pomocą pędzla, wałka lub zacieraczki gumowej
2. Następnie przewałkować krzyżowo wałkiem z runem. Upewnić się czy warstwa sczepna jest ciągła i dokładnie pokrywa podłoże.
3. Jeśli to konieczne nanieść dwie warstwy materiału.
4. Przestrzegać czasów oczekiwania pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw.

Jastrych epoksydowy
Uwaga: w przypadku aplikacji o grubości warstwy większej niż 30 mm należy zawsze stosować zgrzewaną siatkę stalową (średnica drutu 6-8 mm, oczka siatki ~ 100 × 100 mm), umieszczoną pośrodku warstwy jastrychu.
1. Nanieść wymieszany Sikafloor®-151 na świeżą, “lepką” warstwę sczepną, stosując łaty i prowadnice jeśli to konieczne.
2. Rozprowadzić materiał na wymaganą grubość, zagęścić za pomocą pacy.
3. Wyrównać powierzchnię jastrychu.
4. Wykończyć powierzchnię do wymaganej tekstury przy użyciu pacy lub zacieraczki mechanicznej.

Zaprawa naprawcza
1. Nanieść zaprawę za pomocą pacy lub kielni na odpowiednią grubość, na świeżą, “lepką” warstwę sczepną
2. Zagęścić nałożoną zaprawę pacą lub kielną.
3. Wygładzić powierzchnię zaprawy pacą.
4. Przestrzegać czasów oczekiwania pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw.

ZUŻYCIE

System Produkt Zużycie
Gruntowanie 1–2 x Sikafloor®-151 1–2 × 0,35–0,55 kg/m2
Zaprawa wyrównująca drobna (nierówności podłoża < 1 mm) 1 wag. Sikafloor®-151 + 0,5 wag. piasek kwarcowy (0,1–0,3 mm) 1,7 kg/m2/mm
Zaprawa wyrównująca średnia (nierówności podłoża do 2 mm) 1 wag. Sikafloor®-151 + 1 wag. piasek kwarcowy (0,1–0,3 mm) 1,9 kg/m2/mm
Warstwa pośrednia (samozagładzająca grubość warstwy 1,5-3 mm) 1 wag. Sikafloor®-151 + 1 wag. piasek kwarcowy (0,1–0,3 mm) 1,9 kg/m2/mm
+ opcjonalnie posypka piaskiem kwarcowym 0,4–0,7 mm ~4,0 kg/m2
Warstwa sczepna 1–2 × Sikafloor®-151 1–2 × 0,3–0,5 kg/m2
Jastrych epoksydowy (grubość warstwy 15–20 mm / Zaprawa naprawcza 1 wag. Sikafloor®-151 + 6 wag. piasek kwarcowy 2,2 kg/m2/mm

Podano wartości teoretyczne, wielkości w czasie aplikacji mogą być wyższe ze względu na porowatość i nierówności podłoża, straty podczas nanoszenia, itp.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia należy od razu po użyciu umyć rozcieńczalnikiem C. Utwardzony lub związany materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

OPAKOWANIA

Składnik A 25,5 kg
Składnik B 4,5 kg
Składniki A+B zestaw 30 kg

Składnik A beczka 255 kg
Składnik B beczka 180 kg
Składniki A+B zestaw 4 beczki składnika A (4 * 255 kg) + 1 beczka składnika B (180 kg) łącznie 1200 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

24 miesiące od daty produkcji
Produkt musi być składowany w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturach pomiędzy +5°C i +30°C.

Opinie (0)

0,0/5

5 (0)

4 (0)

3 (0)

2 (0)

1 (0)

Kupiłeś ten produkt?
Prosimy, zostaw swoją opinię.

Napisz opinię

W celu dodania opinii

Zaloguj się

Ten produkt nie ma jeszcze żadnej opinii